Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Birds4You.nl

Birds4You is een geregistreerd handelsmerk. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Birds4You is het niet toegestaan creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Birds4You.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Birds4You besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Birds4You, alsmede de aan haar gelieerde partners en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden.