Vogelexcursie Fochteloërveen 17 juni 2024

Fotoverslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 17-6-24

Fotoverslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 17 juni 2024.

Met vogelliefhebbers uit de provincie Zuid-Holland werd vandaag van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie Fochteloërveen uitgevoerd. In tegenstelling tot de voorgaande dagen was het weer nu prima: 19 °C, windkracht 3-4 en wat bewolking. Een verslag was niet nodig, daarom hieronder een paar foto’s.

Geelgors, Paapje en mooie rupsen bij wandeling door het veen

Kraanvogels vanuit de uitkijktoren

De deelnemers vonden het een gezellige en leerzame excursie. Ze vonden het heel leuk om zoveel te zien en zelfs nieuwe soorten (geelgors, grauwe klauwier) goed gezien te hebben .

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
3 Wintertaling – Anas crecca
4 Koekoek – Cuculus canorus
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Kraanvogel – Grus grus
7 Kievit – Vanellus vanellus
8 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
9 Ooievaar – Ciconia ciconia
10 Grote Zilverreiger – Ardea alba
11 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
12 Buizerd – Buteo buteo
13 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
14 Torenvalk – Falco tinnunculus
15 Wielewaal – Oriolus oriolus
16 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
17 Zwarte Kraai – Corvus corone
18 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
19 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
20 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
21 Staartmees – Aegithalos caudatus
22 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
23 Fitis – Phylloscopus trochilus
24 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
25 Zwartkop – Sylvia atricapilla
26 Grasmus – Curruca communis
27 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
28 Boomklever – Sitta europaea
29 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
30 Zanglijster – Turdus philomelos
31 Merel – Turdus merula
32 Roodborst – Erithacus rubecula
33 Paapje – Saxicola rubetra
34 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
35 Huismus – Passer domesticus
36 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
37 Graspieper – Anthus pratensis
38 Boompieper – Anthus trivialis
39 Vink – Fringilla coelebs
40 Kneu – Linaria cannabina
41 Putter – Carduelis carduelis
42 Geelgors – Emberiza citrinella