Vogelexcursie Lauwersmeer 1 december 2019

Fotoverslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 1 december 2019

Fotoverslag van de vogelexcursie Lauwersmeer op 1 december 2019

Deelnemers 1-12-2019
Deelnemers 1-12-2019

Op deze eerste dag van de maand december stond een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor 2 deelnemers uit Noord-Holland. Zij hadden het vogelarrangement in het Lauwersmeer geboekt, en dus gingen we zaterdagochtend van 9.30-13.00 uur op stap. Voor hen was dit de eerste keer dat ze in het Lauwersmeer waren. Het was 5 graden Celsius, bijna windstil en droog, dus ideaal weer om vogels te kijken.

Hoogtepunten van de excursie:

We gingen van start bij de B&B, en vanuit daar de Groninger kant van het Lauwersmeer bekijken. Omdat we vrij snel klaar waren bij het Jaap Deensgat, waar we de Slechtvalk gelukkig wel zagen, hadden we ook nog tijd om even door te rijden naar de Ezumakeeg. Natuurlijk deden we onderweg ook de haven van Lauwersoog aan, waar op dat moment een Kuifaalscholver rond zwom, die we al snel in de telescoop hadden. Ook bleek er een Roodhalsfuut in winterkleed aanwezig te zijn, dus dat maakte het geheel extra leuk. Als klap op de vuurpijl zagen we alle drie dat er twee IJsvogels voor de boten langs vlogen in de haven.

In het Nieuwe Robbengat zwommen Wilde zwanen en bij Ezumakeeg-Noord zat het vol met allerlei soorten eenden. De Goudplevieren vonden we op de terugweg naar de B&B. In totaal hebben de deelnemers 11 verschillende soorten eenden gezien, naast alle andere soorten vogels. Dit hadden ze niet verwacht en ze gaven aan een hele leuke ochtend te hebben gehad, met veel nieuwe soorten.

Uitzicht over Ezumakeeg-Noord
Uitzicht over Ezumakeeg-Noord

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Kolgans – Anser albifrons
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
6  Bergeend – Tadorna tadorna
7  Slobeend – Spatula clypeata
8  Krakeend – Mareca strepera
9  Smient – Mareca penelope
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11  Pijlstaart – Anas acuta
12  Wintertaling – Anas crecca
13  Tafeleend – Aythya ferina
14  Kuifeend – Aythya fuligula
15  Brilduiker – Bucephala clangula
16  Grote Zaagbek – Mergus merganser 
17  Waterral – Rallus aquaticus
18  Waterhoen – Gallinula chloropus
19  Meerkoet – Fulica atra
20  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
21  Fuut – Podiceps cristatus
22  Kievit – Vanellus vanellus
23  Goudplevier – Pluvialis apricaria
24  Wulp – Numenius arquata
25  Steenloper – Arenaria interpres
26  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27  Stormmeeuw – Larus canus
28  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
29  Zilvermeeuw – Larus argentatus
30  Kuifaalscholver – Phalacrocorax aristotelis
31  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33  Grote Zilverreiger – Ardea alba
34  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
35  Buizerd – Buteo buteo
36  IJsvogel – Alcedo atthis
37  Torenvalk – Falco tinnunculus
38  Slechtvalk – Falco peregrinus
39  Gaai – Garrulus glandarius
40  Ekster – Pica pica
41  Kauw – Coloeus monedula
42  Zwarte Kraai – Corvus corone
43  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
44  Koolmees – Parus major
45  Baardman – Panurus biarmicus
46  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
47  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
49  Spreeuw – Sturnus vulgaris
50  Merel – Turdus merula
51  Roodborst – Erithacus rubecula
52  Vink – Fringilla coelebs
53  Rietgors – Emberiza schoeniclus