Vogelexcursie Lauwersmeer 7 december 2019

Fotoverslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 7 december 2019

Fotoverslag van de vogelexcursie Lauwersmeer op 7 december 2019

Na een paar onstuimige dagen stond vandaag een excursie Lauwersmeer in de planning, met een vader en zoon uit de provincie Utrecht. Van 12.00-15.30 uur gingen we de Friese kant van het gebied bekijken, op zoek naar vogels. Het was een graad of 8, met windkracht 4 en een kort buitje. We gingen van start bij Kollumerpomp en eindigden bij de haven van Lauwersoog. En overal kwamen we wel weer een paar andere soorten tegen. Ook zagen we een mooie groep Reeën staan.

Hoogtepunten van de excursie waren de Kleine Zwanen en het Goudhaantje bij Kollumerpomp, de vele jagende Blauwe Kiekendieven en de Nonnetjes, Pijlstaarten en Zwarte Zwaan bij de Ezumakeeg. En natuurlijk de Kuifaalscholver en de Roodhalsfuut als afsluiters in de haven. Bovendien was het erg leuk om de Steenlopers in een waterplas op de havenkade te zien ‘badderen’. Het was een geslaagde middag.

Roodhalsfuut (foto door Matthijs)
Roodhalsfuut (foto door Matthijs)

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Kolgans – Anser albifrons
4  Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
5  Knobbelzwaan – Cygnus olor
6  Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
7  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
8  Bergeend – Tadorna tadorna
9  Slobeend – Spatula clypeata
10  Krakeend – Mareca strepera
11  Smient – Mareca penelope
12  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
13  Pijlstaart – Anas acuta
14  Wintertaling – Anas crecca
15  Tafeleend – Aythya ferina
16  Kuifeend – Aythya fuligula
17  Brilduiker – Bucephala clangula
18  Nonnetje – Mergellus albellus
19  Holenduif – Columba oenas
20  Waterral – Rallus aquaticus
21  Meerkoet – Fulica atra
22  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
23  Fuut – Podiceps cristatus
24  Scholekster – Haematopus ostralegus
25  Kievit – Vanellus vanellus
26  Zilverplevier – Pluvialis squatarola
27  Wulp – Numenius arquata
28  Steenloper – Arenaria interpres
29  Bonte Strandloper – Calidris alpina
30  Tureluur – Tringa totanus
31  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32  Stormmeeuw – Larus canus
33  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
34  Zilvermeeuw – Larus argentatus
35  Kuifaalscholver – Phalacrocorax aristotelis
36  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38  Grote Zilverreiger – Ardea alba
39  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
40  Buizerd – Buteo buteo
41  IJsvogel – Alcedo atthis
42  Torenvalk – Falco tinnunculus
43  Kauw – Coloeus monedula
44  Roek – Corvus frugilegus
45  Zwarte Kraai – Corvus corone
46  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
47  Baardman – Panurus biarmicus
48  Goudhaan – Regulus regulus
49  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50  Spreeuw – Sturnus vulgaris
51  Graspieper – Anthus pratensis
52  Vink – Fringilla coelebs
53  Sijs – Spinus spinus