Vogelexcursie Zuidlaardermeer 17 juli 2019

Fotoverslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 17 juli 2019

Verslag met foto’s en soortenlijst van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 17 juli 2019.

Deelneemster op de uitkijktoren
Deelneemster op de uitkijktoren

De vogelexcursie vond plaats rond het Zuidlaardermeer op woensdag 17 juli, van 9.00-12.30 uur. Het was een bewolkte dag, windkracht 2 en ongeveer 17 graden. Deze excursie werd uitgevoerd voor een Nederlandstalige deelneemster uit de V.S.

Hoogtepunten tijdens de excursie: een overvliegende Roerdomp, een Zeearend ouder met jong, het fotograferen van de Geoorde Futen en een Hermelijn. Verder was er veel aandacht voor de kleinere vogels en bleek het geluid van de Snor een nieuwe ervaring te zijn.

Hermelijn Zuidlaardermeer (gefotografeerd door Nienke)
Hermelijn (foto door Nienke)

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis  
2  Grauwe Gans – Anser anser  
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor  
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca  
5  Krakeend – Mareca strepera  
6  Wilde Eend – Anas platyrhynchos  
7  Wintertaling – Anas crecca  
8  Kuifeend – Aythya fuligula  
9  Gierzwaluw – Apus apus  
10  Houtduif – Columba palumbus  
11  Turkse Tortel – Streptopelia decaocto  
12  Meerkoet – Fulica atra  
13  Fuut – Podiceps cristatus  
14  Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis  
15  Scholekster – Haematopus ostralegus  
16  Kievit – Vanellus vanellus  
17  Kleine Plevier – Charadrius dubius  
18  Kemphaan – Calidris pugnax  
19  Tureluur – Tringa totanus  
20  Groenpootruiter – Tringa nebularia  
21  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus  
22  Stormmeeuw – Larus canus  
23  Visdief – Sterna hirundo  
24  Witwangstern – Chlidonias hybrida  
25  Zwarte Stern – Chlidonias niger  
26  Ooievaar – Ciconia ciconia  
27  Aalscholver – Phalacrocorax carbo  
28  Lepelaar – Platalea leucorodia  
29  Roerdomp – Botaurus stellaris  
30  Blauwe Reiger – Ardea cinerea  
31  Grote Zilverreiger – Ardea alba  
32  Zeearend – Haliaeetus albicilla
33  Buizerd – Buteo buteo  
34  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major  
35  Groene Specht – Picus viridis  
36  Torenvalk – Falco tinnunculus  
37  Gaai – Garrulus glandarius  
38  Ekster – Pica pica  
39  Zwarte Kraai – Corvus corone  
40  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus  
41  Koolmees – Parus major  
42  Baardman – Panurus biarmicus  
43  Boerenzwaluw – Hirundo rustica  
44  Huiszwaluw – Delichon urbicum  
45  Fitis – Phylloscopus trochilus  
46  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita  
47  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus  
48  Snor – Locustella luscinioides  
49  Zwartkop – Sylvia atricapilla  
50  Grasmus – Sylvia communis  
51  Winterkoning – Troglodytes troglodytes  
52  Spreeuw – Sturnus vulgaris  
53  Roodborst – Erithacus rubecula  
54  Huismus – Passer domesticus  
55  Gele Kwikstaart – Motacilla flava  
56  Witte Kwikstaart – Motacilla alba  
57  Vink – Fringilla coelebs
58  Putter – Carduelis carduelis  
59  Geelgors – Emberiza citrinella
60  Rietgors – Emberiza schoeniclus  

Hermelijn – Mustela erminea  
Wezel – Mustela nivalis