Vogelexcursie Zuidlaardermeer 17 juli 2019

Fotoverslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 17 juli 2019

Verslag met foto’s en soortenlijst van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 17 juli 2019.

Deelneemster op de uitkijktoren
Deelneemster op de uitkijktoren

De vogelexcursie vond plaats rond het Zuidlaardermeer op woensdag 17 juli, van 9.00-12.30 uur. Het was een bewolkte dag, windkracht 2 en ongeveer 17 graden. Deze excursie werd uitgevoerd voor een Nederlandstalige deelneemster uit de V.S.

Hoogtepunten tijdens de excursie: een overvliegende Roerdomp, een Zeearend ouder met jong, het fotograferen van de Geoorde Futen en een Hermelijn. Verder was er veel aandacht voor de kleinere vogels en bleek het geluid van de Snor een nieuwe ervaring te zijn.

Hermelijn Zuidlaardermeer (gefotografeerd door Nienke)
Hermelijn (foto door Nienke)

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Grauwe Gans – Anser anser 
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
5  Krakeend – Mareca strepera 
6  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
7  Wintertaling – Anas crecca 
8  Kuifeend – Aythya fuligula 
9  Gierzwaluw – Apus apus 
10  Houtduif – Columba palumbus 
11  Turkse Tortel – Streptopelia decaocto 
12  Meerkoet – Fulica atra 
13  Fuut – Podiceps cristatus 
14  Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis 
15  Scholekster – Haematopus ostralegus 
16  Kievit – Vanellus vanellus 
17  Kleine Plevier – Charadrius dubius 
18  Kemphaan – Calidris pugnax 
19  Tureluur – Tringa totanus 
20  Groenpootruiter – Tringa nebularia 
21  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
22  Stormmeeuw – Larus canus 
23  Visdief – Sterna hirundo 
24  Witwangstern – Chlidonias hybrida 
25  Zwarte Stern – Chlidonias niger 
26  Ooievaar – Ciconia ciconia 
27  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
28  Lepelaar – Platalea leucorodia 
29  Roerdomp – Botaurus stellaris 
30  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
31  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
32  Zeearend – Haliaeetus albicilla
33  Buizerd – Buteo buteo 
34  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
35  Groene Specht – Picus viridis 
36  Torenvalk – Falco tinnunculus 
37  Gaai – Garrulus glandarius 
38  Ekster – Pica pica 
39  Zwarte Kraai – Corvus corone 
40  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
41  Koolmees – Parus major 
42  Baardman – Panurus biarmicus 
43  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
44  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
45  Fitis – Phylloscopus trochilus 
46  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
47  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
48  Snor – Locustella luscinioides 
49  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
50  Grasmus – Sylvia communis 
51  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
52  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
53  Roodborst – Erithacus rubecula 
54  Huismus – Passer domesticus 
55  Gele Kwikstaart – Motacilla flava 
56  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
57  Vink – Fringilla coelebs
58  Putter – Carduelis carduelis 
59  Geelgors – Emberiza citrinella
60  Rietgors – Emberiza schoeniclus

Hermelijn – Mustela erminea 
Wezel – Mustela nivalis