Groeps vogelexcursie Friese Veen 21-1-23

Verslag van de Groeps vogelexcursie Wintergasten op 21 januari 2023.

Deze zaterdag was het van 10.00-12.15 uur tijd voor een vogelexcursie bij het Friese Veen. We gingen op zoek naar typische wintergasten, en andere vogels die er zouden kunnen zitten in deze tijd van het jaar. Met 3 °C, windkracht 1-2 en een strakblauwe lucht had het weer niet beter gekund. De groep deelnemers had er in ieder geval al zin in!

Boomkruiper laat zich mooi zien

Bij het verzamelpunt zagen we dat de Ooievaars nog niet terug waren uit zuidelijker streken, dus liepen we via de Pottenpoort het gebied in. In de verte zaten een paar Nijlganzen en een Houtduif, die zich door de telescoop mooi lieten zien. Iets verderop stopten we even bij een stukje met begroeiing en zagen daar een Grote Bonte Specht zitten en een paar Koolmezen rondvliegen. We liepen verder en vonden Boomklever, Pimpelmees en Vink en na enig speurwerk liet ook een Boomkruiper zich mooi zien.

Bij de Boomkruipers
Bij de Boomkruipers

We wilden al verder lopen, maar ontdekten een roofvogel in een kale boom: het bleek een vrouwtje Sperwer te zijn, leuk! Op een gegeven moment vloog ze op en vervolgden wij onze weg. Er kwam een Sijs overvliegen, die we herkenden aan de roep, maar de Elzen waren helaas behoorlijk leeg. Meestal zitten hier veel vogels de zaden uit de elzenproppen te eten, maar ze waren nu elders heen gevlogen.

Nonnetjes en Grote Zaagbekken op de plas

We kwamen bij de vogelkijkhut aan, en zagen dat een groot deel van de plas was dichtgevroren. Een hele rij eenden zat net op de rand van het ijs, vlakbij een strook water. Hier zagen we twee vrouwtjes Nonnetje, Smient, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Wilde Eend, Meerkoet en Grauwe Gans.

In de hut
In de hut

Plotseling kwam een groepje eenden verder de plas opzwemmen. Voorop zwom een prachtig mannetje Nonnetje, met daarachter een aantal vrouwtjes Grote Zaagbek. Het Nonnetje stal duidelijk de show, en liet zich door alle deelnemers goed door de telescoop bewonderen. Een aantal deelnemers hadden deze soort nog nooit gezien.

Ondertussen werd er buiten de hut een Vuurgoudhaan ontdekt, die ook al snel weer tussen de takken verdween. Wij gingen verder, over het modderige pad, en zagen het huisvuil van de stad Groningen van 100 jaar geleden liggen. Aan de andere kant van het pad hipte een Winterkoning tussen de rietstengels.

Watersnippen staan te rusten

Op de dijk aangekomen keken we uit over de polders, waar we Grote Zilver- en Blauwe Reiger zagen staan. Ook stonden er een paar Reeën in het land en zat er een Roodborst in een boom en zagen we een Rietgors in een struikje zitten. Iets verderop ontdekten we een drietal Watersnippen, die net op een hoekje in het Riet stonden. Door de telescoop waren de lange snavels goed te zien.

We staken het bruggetje over en liepen richting een landje met paarden. Als eerste zagen we Eksters, maar daartussen bleek ook een Grote Gele Kwikstaart te scharrelen. Ook deze konden de deelnemers door de telescoop bekijken. Toen we nog even bij de kwekerij keken kwamen er Kolganzen overvliegen (herkenbaar aan de zwarte strepen op de buik) en hoorden we Goudvink. Deze liet zich helaas niet zien. Hetzelfde gold voor de Groene Specht, waar we wel even de roep van hoorden.

We liepen terug naar de parkeerplaats via de Leeuwenpoort en genoten daarna even van een kop warme chocolademelk met slagroom en een stuk Drentsche Turf. Dit viel goed in de smaak bij de deelnemers.

Nog even bij de Bosuil kijken

Hoewel de excursie eigenlijk afgelopen was, gingen we toch nog even met een uitgedund gezelschap naar een plekje vrij dichtbij, waar regelmatig een Bosuil te zien is. Soms laat hij zich niet zien, maar het was het proberen waard. Na een paar minuten rijden stapten we uit en stonden we vrijwel direct oog in oog met dit prachtige dier. We genoten even van dit dier door de telescoop en reden toen weer terug naar de startplek, waar ook de laatste deelnemers weer hun eigen weg gingen. Iedereen had van de excursie en het mooie weer genoten, dus het was een geslaagde zaterdag!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Nonnetje – Mergellus albellus
12 Grote Zaagbek – Mergus merganser
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Watersnip – Gallinago gallinago
17 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
18 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
19 Grote Zilverreiger – Ardea alba
20 Sperwer – Accipiter nisus
21 Bosuil – Strix aluco
22 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
23 Groene Specht – Picus viridis
24 Ekster – Pica pica
25 Zwarte Kraai – Corvus corone
26 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
27 Koolmees – Parus major
28 Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla
29 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30 Boomklever – Sitta europaea
31 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
32 Merel – Turdus merula
33 Roodborst – Erithacus rubecula
34 Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea
35 Vink – Fringilla coelebs
36 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
37 Sijs – Spinus spinus
38 Rietgors – Emberiza schoeniclus