Groeps vogelexcursie Lauwersmeer 2018

Lauwersmeer groeps vogelexcursie 2018

Verslag Groeps vogelexcursie Lauwersmeer 27-10-18

Dit keer was het een groepsexcursie, met een klein groepje deelnemers. In vier uur tijd zouden we een aantal plekken gaan bekijken, op zoek naar leuke vogels. Het was een graad of 9, windkracht 5 en zo nu en dan een bui.

Vogelexcursie Lauwersmeer 2018 Regenboog
Regenboog boven het Lauwersmeer gebied.

Om 9.00 uur startte de excursie met een flinke bui. Omdat we nog naast de auto’s stonden, konden we even kort schuilen. Na een minuut of 5 werd het droger en gingen we naar de vogelkijkhut Jaap Deensgat. Normaal gesproken is er al van alles te zien en te horen op de route naar de hut, maar dat was nu duidelijk minder. We zagen Brandganzen en Grauwe Gans. Omdat het al snel weer flink begon te regenen zetten we er even de pas in naar de vogelkijkhut. In de hut werden de telescopen en fototoestellen klaar gezet en konden we in alle rust genieten van de vogels die er te zien waren.

Vogelkijkhut Jaap Deensgat

Vanuit de hut zagen we veel eenden (Wintertaling, Smient, Slobeend, Krakeend, Bergeend en Pijlstaart) en kieviten. De Watersnippen kwamen vrij dicht bij de hut met hun lange snavel in het gras porren, op zoek naar eten. In de verte stond een Grote Mantelmeeuw op de rand van het water, herkenbaar aan de donkere bovenkant en de vleeskleurige poten. Van de roofvogels waren alleen een Buizerd en een Blauwe Kiekendief te zien. Ineens kwamen er een tiental zwanen aanvliegen, die midden in het water landden. Aan de geelzwarte snavel was goed te zien dat het om Kleine Zwanen ging. Deze soort komt hier om te overwinteren, en is een maatje kleiner dan de Knobbelzwaan of Wilde Zwaan.

Piepers en Baardmannetjes

Toen we het gevoel hadden dat we alle soorten wel gezien hadden, zijn we rustig naar de auto’s terug gelopen. Natuurlijk sloegen we de uitkijkheuvel bij het Roodkeelplasje niet over. Vanaf hier konden we mooi een aantal piepers zien, waarbij het verschil tussen Graspiepers en Waterpiepers duidelijk werd. In één van de weinige struikjes, die nog langs het pad staat, bleken een aantal Baardmannetjes te zitten. Natuurlijk werd er even de tijd voor genomen om deze prachtige vogels goed te bekijken en te fotograferen. We hadden ze al horen ‘plingen’, maar het is altijd afwachten of je ze goed te zien krijgt. Na dit genietmoment was het tijd om naar de volgende stop te rijden. We besloten een aantal auto’s te laten staan met elkaar mee te rijden.

Koffie en koek tussen de vogels in de haven

Bij de Vlinderbalg zaten Kuifeenden, Knobbelzwanen, Fuut, Meerkoet, Grote Zilverreiger en Brilduiker. Aan de andere kant van de weg waren nog Tafeleenden te zien. Na een korte stop vervolgden we onze weg naar de Haven van Lauwersoog. We stopten even bij het ruige hoekje, maar daar zat nu niets aan vogels, dus gingen we snel door naar het eind van de pier. Daar was het tijd voor een kop koffie en koek, en ondertussen keken we rond naar vogels. Omdat het bijna hoog water was, stonden de Steenlopers te rusten op een steiger. Naast Kauw en Scholekster was er ook nog een Grote Stern te horen en te zien, die langs kwam vliegen. En in de verte vloog een sliert Rotganzen over. Toen we terug reden door de haven zagen we Putters op het hek zitten.

Bijna helemaal droge Ezumakeeg

De laatste stop van de excursie was de Ezumakeeg. Omdat het daar al lange tijd heel droog staat, wisten we dat er niet heel veel vogels zouden zitten. De Zeearend is daar echter toch regelmatig te zien, dus we wilden die plek niet overslaan. We kwamen aanrijden bij de uitkijkbult en het begon gelijk te regenen. We hebben wel even gekeken, en zagen Bonte Strandloper en Kieviten in het laatste plasje water staan. Het was er zelfs nog droger dan een paar weken eerder. Bizar om het daar zo droog te zien! Omdat de groep niet groot was, konden we toch ook nog even naar de vogelkijkhut. Daar zaten we droog en zagen we in de verte Bontbekplevieren tussen de andere vogels scharrelen. Hier was wel de telescoop voor nodig! Na een Blauwe Reiger was het tijd om terug te rijden naar het startpunt van de excursie, zodat ieder weer zijn/haar eigen weg kon gaan. Het weer had iets beter gekund, maar de deelnemers hadden het een leuke ochtend gevonden, met veel soorten vogels.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Brilduiker – Bucephala clangula
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
18 Grote Zilverreiger – Ardea alba
19 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
20 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
21 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
22 Buizerd – Buteo buteo
23 Meerkoet – Fulica atra
24 Scholekster – Haematopus ostralegus
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
27 Steenloper – Arenaria interpres
28 Bonte Strandloper – Calidris alpina
29 Watersnip – Gallinago gallinago
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Grote Stern – Thalasseus sandvicensis
34 Gaai – Garrulus glandarius
35 Ekster – Pica pica
36 Kauw – Coloeus monedula
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
39 Baardman – Panurus biarmicus
40 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Kramsvogel – Turdus pilaris
43 Roodborst – Erithacus rubecula
44 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45 Graspieper – Anthus pratensis
46 Waterpieper – Anthus spinoletta
47 Vink – Fringilla coelebs
48 Putter – Carduelis carduelis