Privacy

Privacyverklaring

Birds4You

Birds4You, gevestigd aan G. Sterringastraat 6 9728 VV Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

G. Sterringastraat 6
9728 VV Groningen
+31 683613185
contact formulier

Andrea de Vries of haar vervanger is de Functionaris Gegevensbescherming van Birds4You. Zij is te bereiken via het contact formulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Birds4You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Birds4You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren / uit kunnen voeren
 • Birds4You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Birds4You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Birds4You) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Birds4You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor aankopen / bestellingen / boekingen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Ip adres

Bewaartermijn: 10 jaar
Reden: Verplichtingen vanuit de belastingdienst en aftersales / re-marketing.

Voor Cadeaubonnen

 • Voornaam koper
 • Voornaam ontvanger
 • Achternaam koper
 • Achternaam ontvanger
 • Email (optioneel)

Bewaartermijn: tot maximaal 2 jaar na verval datum.
Reden: Verzilvering mogelijk maken en aftersales.

Inschrijving Nieuwsbrief

 • Voor- achternaam
 • Email

Bewaartermijn: tot men zelf uitschrijft (via de link in elke nieuwsbrief mogelijk).
Reden: de nieuwsbrief kunnen afleveren.
Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Met hen hebben wij een gegevens verwerkers overeenkomst. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf het is dus mogelijk dat de gegevens buiten de EU opgeslagen worden.

(Klanten) account op Birds4you.nl

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Ip adres

Bewaartermijn: tot men deze zelf verwijdert of aanpast. Of uit de inlog gegevens blijkt dat het account al langer dan 3 jaar niet meer gebruikt wordt, in dat geval wordt het account verwijdert bij de jaarlijkse controle. Uitgezonderd zijn de accounts welke aan een reactie / review op de site gekoppeld zijn.
Reden: Goederen / diensten / boekingen kunnen leveren, snellere bestel ervaring mogelijk maken. Reviews en reacties mogelijk maken op producten, publicaties en artikelen.

Reviews en reacties op Birds4you.nl

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email
 • Ip adres

Bewaartermijn: Zolang van toepassing op het product e/o de algemene diensten / producten van Birds4you.nl.
Reden: Andere klanten een indruk geven van de kwaliteit van het door Birds4you gebodene.

Mail wisselingen / Contact formulier

 • Voornaam
 • Achternaam
 • mail adres
 • Overige informatie

Bewaartermijn: 3 jaar, uitgezonderd zijn emails met bestellingen / boekingen / aankopen en bevestigingen voor het verlenen overige dienstverlening(en) waarmee ik moet kunnen aantonen bijvoorbeeld een nieuwsbrief te mogen verzenden buiten de reguliere inschrijf mogelijkheid op de site om. Het mogen toesturen van bijvoorbeeld een lijst met waargenomen vogels etc. Hiervoor gelden de termijnen zoals hierboven beschreven.
Reden: Wettelijk kunnen aantonen toestemming te hebben om dergelijke mail te mogen sturen. Eventueel kunnen reageren op informatie verzoeken. Wettelijke verplichtingen vanuit de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Birds4You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het verrichten van de betalingen maken wij gebruik van Mollie, dit is onze betaling provider een deel van de betalingsgegevens worden bij Mollie opgeslagen denk hierbij aan naam, rekening nummer en het te betalen bedrag, dit is nodig om de betalingen en eventuele terugbetalingen te kunnen (laten) verrichten. De gegevens van Mollie zijn tevens noodzakelijk voor de boekhouding en fiscale aangifte. Bewaartermijn 10 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Birds4You gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De bewaartermijn van de gegevens van de analytische cookies is 26 maanden na het laatste bezoek. Wij maken gebruik van Google Analytics, de laatste 3 cijfers van je Ip adres worden verwijdert om privacy redenen. Wij hebben een verwerkers akkoord met Google en het is mogelijk dat zij de data buiten de EU opslaan. De gegevens uit de analytische cookies worden niet gedeeld met anderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties plaatsen bij berichten

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Daarnaast gebruiken wij Askimet om spam uit de berichten te filteren, voor een reactie geplaatst wordt sturen wij deze naar hen, normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contact formulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Birds4You zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Birds4You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Privacy Reglement Birds4you
Versie mei 2018