Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 21 september 2018

Privé excursie Lauwersmeer 21 september 2018

Verslag van de Privé vogelexcursie naar het Lauwersmeer

Deze zaterdagochtend hadden van 9.00-12.30 uur twee personen uit Boxtel een vogelexcursie geboekt in het Lauwersmeer. Vandaag was ook de herfst begonnen, en dat was te merken: windkracht 7 en een enkele keer een flinke bui.

Veel soorten op weg naar de hut

We hadden net de hand geschud op de afgesproken plek, toen een korte, felle bui los barstte. De auto’s stonden dichtbij, dus daar konden we even in schuilen. Na 5 minuten werd het weer droog en gingen we van start met de vogelexcursie. Op weg naar de vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat zagen we al een mooi aantal soorten vogels. Er waren Brandganzen, Boerenzwaluw, Casarca’s, de andere gebruikelijke eenden, Reuzensterns, Gele en Witte Kwikstaarten en Watersnippen te zien. Vooral de Gele Kwikstaarten vonden de deelnemers erg leuk. Baardmannetjes lieten zich vandaag helaas niet horen in het riet, daarvoor waaide het waarschijnlijk te hard.

Zeearenden aan de overkant

Vogelkijkhut Jaap Deensgat
Vogelkijkhut Jaap Deensgat

Vanuit de hut zagen we nog meer soorten vogels. Aan de overkant van het water zat een Slechtvalk op de grond. En een klein stukje verderop bleken twee volwassen Zeearenden in het gras te zitten. Ook al zaten ze ver weg, dankzij de telescoop waren ze duidelijk herkenbaar. Dit was een wenssoort van de deelnemers, dus hun dag kon al niet meer stuk.

Zeearenden Lauwersmeer
Zeearenden Lauwersmeer

Daarnaast zagen we nog o.a. een Waterpieper, Oeverloper, Lepelaars en een jagende Bruine Kiekendief. Toen we het gevoel hadden dat we alle soorten wel gezien hadden, die daar aanwezig waren, zijn we terug gelopen naar de auto. De deelnemers kozen er voor om met eigen auto achter mij aan te rijden.

Veel golven en harde wind bij de Vlinderbalg

Na een klein stukje rijden kwamen we aan bij de Vlinderbalg. We hebben tussen de Brilduikers nog even gezocht naar de Buffelkopeend, die hier regelmatig waargenomen werd. Helaas was deze op dat moment niet te zien. Wel zaten er nog een Fuut, Meerkoeten, Aalscholvers en Kuifeenden. Daarna was het tijd om naar de haven te gaan.

Grote Sterns in de haven

Dat bleek een goede zet te zijn, want op de pier zat een hele groep Grote Sterns. Leuk! Ook stonden Grote en Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen mooi naast elkaar. Hierdoor waren de verschillen tussen de vier soorten duidelijk te zien. Tussen al die grote vogels liepen er ook nog een paar Steenlopers rond. Ondertussen was het voor ons tijd voor een kop koffie met koek. Natuurlijk bleven we rondkijken, en zagen we op een andere punt in de haven veel Tureluurs bij elkaar staan. Tijd om naar Friesland te gaan…

Weer andere soorten in het Friese deel

Vanaf de uitkijkbult zagen we een aantal soorten die we die dag nog niet eerder hadden gezien. Bontbekplevieren en Kleine Strandlopers waren druk bezig hun kostje bij elkaar te scharrelen. Ook Kemphanen, Grutto’s en Kieviten waren van de partij. Plotseling kwam er een grote roofvogel aanvliegen: de Zeearend! De witte staart was mooi te zien, dus ook dit was een adult dier. Leuk dat we hem nu ook in vlucht konden bewonderen.

Te weinig water voor de hut

Tot slot zijn we ook nog naar de hut gereden. Het gebied stond daar echter zo droog, dat er nauwelijks vogels te zien waren. Het was inmiddels ook tijd om elkaar de hand te schudden. De deelnemers gaven aan het erg naar de zin te hebben gehad. Het gebied was heel anders dan ze in Boxtel gewend waren, dus ze hadden een aantal nieuwe vogelsoorten gezien.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5  Bergeend – Tadorna tadorna
6  Casarca – Tadorna ferruginea
7  Krakeend – Mareca strepera
8  Smient – Mareca penelope
9  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10  Wintertaling – Anas crecca
11  Kuifeend – Aythya fuligula
12  Brilduiker – Bucephala clangula
13  Fuut – Podiceps cristatus
14  Lepelaar – Platalea leucorodia
15  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
16  Grote Zilverreiger – Ardea alba
17  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
18  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
19  Zeearend – Haliaeetus albicilla
20  Meerkoet – Fulica atra
21  Scholekster – Haematopus ostralegus
22  Kievit – Vanellus vanellus
23  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24  Grutto – Limosa limosa
25  Steenloper – Arenaria interpres
26  Kemphaan – Calidris pugnax
27  Kleine Strandloper – Calidris minuta
28  Watersnip – Gallinago gallinago
29  Oeverloper – Actitis hypoleucos
30  Tureluur – Tringa totanus
31  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
33  Zilvermeeuw – Larus argentatus
34  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35  Reuzenstern – Hydroprogne caspia
36  Grote Stern – Thalasseus sandvicensis
37  Visdief – Sterna hirundo
38  Slechtvalk – Falco peregrinus
39  Kauw – Coloeus monedula
40  Zwarte Kraai – Corvus corone
41  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42  Spreeuw – Sturnus vulgaris
43  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
44  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45  Waterpieper – Anthus spinoletta