Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 22 september 2018

Privé excursie verslag Lauwersmeer 22 september 2018

Verslag privé excursie Lauwersmeer

Van 9.00-12.30 uur stond vandaag een vogelexcursie op het programma met Ronald. Hij had de excursie cadeau gekregen van zijn werkgever. Om 9.00 uur haalde ik hem dus op bij B&B D’Olle Pastorie in Vierhuizen. Een dag eerder was het nog echt herfstweer, nu leek het iets rustiger te worden: windkracht 5/6 en een enkele bui in de voorspelling.

Bij het kennismaken bleek al dat Ronald een gevorderde vogelaar was, en het gebied goed kende.  Hij had ook een eigen telescoop meegenomen, en was de dag ervoor al zelf het gebied in geweest. Normaal gesproken kwam hij vooral aan de Groninger kant om vogels te kijken. Het leek me dus leuk om hem ook even een stukje mee te nemen naar Friesland.

Vandaag wel Baardmannetjes

De eerste stop was bij het Jaap Deensgat, omdat daar op dat moment heel veel leuke soorten te zien waren. Onderweg naar de hut passeerden al veel soorten de kijker, waaronder ook een Engelse Kwikstaart. Het was even zoeken, maar ook de Casarca’s werden gevonden. Terwijl er enkele weken geleden nog tientallen van deze eenden zaten, waren er nu nog maar vier te zien. En van de Reuzensterns, die er gisteren nog zaten, was vandaag niets meer te zien. Gelukkig lieten de Baardmannetjes zich nu wel horen, en er vloog zelfs een wolk van acht stuks over ons hoofd. Ook kwam er nog een vlucht van 82 Lepelaars overvliegen. Op de grond waren nog een stuk of 40 Bontbekplevieren te zien.

Vanuit de hut zochten we nog naar de Zeearend en de Slechtvalk, maar daar moesten we het helaas zonder doen. Wel vloog er nog een Bruine Kiekendief. Verder weinig nieuws vanuit de hut.

Bij de Vlinderbalg hebben we tussen de Brilduikers nog even naar de Buffelkopeend gezocht, maar vandaag liet deze zich niet aan ons zien. Ronald had hem een dag eerder al wel gezien, dus dat scheelde. Door naar de haven van Lauwersoog, kijken of de Grote Sterns er nog zaten.

Ruige hoekjes zijn altijd interessant!

Vogelexcursie Grote Stern
Lauwersoog haven, Grote Sterns op de pier.

Op weg naar de pier reden we langs een wat ruiger stukje. Daar zijn we even uitgestapt, en hoorden we direct een Zwarte Roodstaart zingen. Ook zagen we Gekraagde Roodstaarten en Kneutjes. Op de valreep verscheen ook nog een Putter in een struikje. We reden verder naar de pier en moesten oppassen dat we niet over de Steenlopers heen reden. Op de pier zaten ook vandaag weer Grote Sterns naast de verschillende soorten meeuwen. En terwijl ik de koffie inschonk, zag Ronald een clubje Eiders langs vliegen. Toen de koek op was, en we geen nieuwe soorten meer konden vinden, zijn we verder gereden.

Nieuwe natuur op komst

Vogelexcursie Lauwersmeer Uitzicht vanaf de dijk
Uitzicht vanaf de dijk.

In Friesland is een stukje natuur in ontwikkeling. Ronald was hier nog niet van op de hoogte, dus vond het leuk om dat even te bekijken. De telescoop was hier erg handig, want de vogels zaten ver weg. Wel ontdekten we hier 13 Reuzensterns. Er was een uitkijkbult in ontwikkeling, dus hier gaan we vast vaker komen.

Veel Watersnippen en een Poelruiter

Op weg naar het laatste uitkijkpunt van deze ochtend zagen we tijdens rijden een vogel op een paaltje. Natuurlijk zijn we even gestopt en zagen we door de verrekijker dat het een Tapuit was. Daarna door naar de uitkijkbult. In het water liep een Grutto en een Kleine Strandloper. Een stukje verderop liepen een flink aantal Groenpootruiters en Watersnippen te foerageren. Daarachter viel één vogel op door zijn rechte snavel en ander foerageergedrag: een Poelruiter! Ronald was degene die hem door de telescoop ontdekte. Helaas zat hij te ver weg om een herkenbare foto door de telescoop te maken. De wind hielp in dit geval natuurlijk ook niet mee. Tot slot bleek er nog een Dodaars voor de rietkraag te zwemmen.

Terug naar de B&B

Het was inmiddels tijd om terug te rijden naar de B&B. Onderweg zagen we nog een Merel, een Bruine Kiekendief en een Roek. Toen we bij de B&B waren aangekomen klonk het geluid van de Kauwtjes al weer uit de bomen.

Het was een leuke ochtend geweest, en we hadden samen een mooi aantal soorten vogels gezien, in nog geen vier uur tijd. Een geslaagde excursie dus!

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5  Bergeend – Tadorna tadorna
6  Casarca – Tadorna ferruginea
7  Krakeend – Mareca strepera
8  Smient – Mareca penelope
9  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10  Pijlstaart – Anas acuta
11  Wintertaling – Anas crecca
12  Kuifeend – Aythya fuligula
13  Eider – Somateria mollissima
14  Brilduiker – Bucephala clangula
15  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
16  Fuut – Podiceps cristatus
17  Lepelaar – Platalea leucorodia
18  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
19  Grote Zilverreiger – Ardea alba
20  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
22  Buizerd – Buteo buteo
23  Waterral – Rallus aquaticus
24  Meerkoet – Fulica atra
25  Scholekster – Haematopus ostralegus
26  Kievit – Vanellus vanellus
27  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
28  Wulp – Numenius arquata
29  Grutto – Limosa limosa
30  Steenloper – Arenaria interpres
31  Bonte Strandloper – Calidris alpina
32  Kleine Strandloper – Calidris minuta
33  Watersnip – Gallinago gallinago
34  Tureluur – Tringa totanus
35  Poelruiter – Tringa stagnatilis
36  Groenpootruiter – Tringa nebularia
37  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
38  Stormmeeuw – Larus canus
39  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
40  Zilvermeeuw – Larus argentatus
41  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
42  Reuzenstern – Hydroprogne caspia
43  Grote Stern – Thalasseus sandvicensis
44  Visdief – Sterna hirundo
45  Houtduif – Columba palumbus
46  Kauw – Coloeus monedula
47  Roek – Corvus frugilegus
48  Zwarte Kraai – Corvus corone
49  Koolmees – Parus major
50  Baardman – Panurus biarmicus
51  Oeverzwaluw – Riparia riparia
52  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
53  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
54  Spreeuw – Sturnus vulgaris
55  Merel – Turdus merula
56  Roodborst – Erithacus rubecula
57  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
58  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
59  Tapuit – Oenanthe oenanthe
60  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
61  Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima
62  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
63  Graspieper – Anthus pratensis
64  Waterpieper – Anthus spinoletta
65  Vink – Fringilla coelebs
66  Kneu – Linaria cannabina
67  Putter – Carduelis carduelis