Vogelexcursie Zuidlaardermeer 25 juni 2023

Privé excursie Zuidlaardermeer 25-06-2023

Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 25 juni 2023

Om 13.00 start de vogelexcursie op één van de warmste dagen van het jaar tot nu toe. Bij aanvang is de temperatuur al 28 graden Celsius maar het loopt al snel op naar 31 graden. Voor we vertrekken wordt er daarom flink met zonnebrand gesmeerd. Het gezelschap bestaat uit 4 deelnemers, een vijfde deelnemer is verhinderd. De excursie zou van origine door Henk uitgevoerd worden maar wegens familie omstandigheden is hij verhinderd, daarom neem ik (Martin) de honneurs waar. De deelnemers hebben geen enkele ervaring met vogels kijken en ze willen juist ervaring opdoen, zodat wandelingen in de natuur een meerwaarde krijgen.

Leinwijk

We starten bij Leinwijk op de parkeerplaats met een korte uitleg over de werking van de telescoop en met het uitdelen van de verrekijkers. Op de parkeerplaats horen we al de nodige vogels zingen zoals een tuinfluiter, merel en tjiftjaf. Er vliegen ook boeren- en huiszwaluwen over. We gaan aan de wandel via het hekje richting de uitkijktoren, al na enkele tientallen meters is het raak een kleine karekiet laat zich goed horen en even later zelfs goed zien door de telescoop. Er is ook een Rietgors man druk bezig met zijn zang in een rietpluim maar die is niet voor iedereen goed te zien. De zullen wij later vlakbij het bruggetje nog goed te zien krijgen.

Even verderop vliegen de zwarte sterns vlakbij lang ons al jagend over het water. Op het water drijven een paar wilde eenden, grauwe ganzen en meerkoeten.

Wanneer we vlakbij de brug zijn horen we een fitis en een bosriet zanger zingen en tijdens het observeren van de rietgors man schreeuwt er een waterral in het riet. Wanneer we verder lopen horen we zwartkoppen zingen maar ze laten zich slecht zien.

De uitkijktoren Leinwijk.

De uitkijktoren
De uitkijktoren

We staan nog maar net op de uitkijktoren al het al raak is, twee ijsvogels vliegen razendsnel en vlak boven het water langs. Helaas schieten ze een zijtak van het water in en we zien ze dan ook niet terug. Door het warme weer is het druk op het water en in de vaart met bootjes en kano’s. Wanneer we wat langer staan te kijken komt er een paartje goudvinken langs vliegen. Helaas worden beide soorten niet door iedereen gezien, daarvoor gaat het te snel.

Bij Wolfsbarge staat een lepelaar zich uitgebreid te wassen en poetsen prima te zien door de telescoop. grote zilverreigers blauwe reigers en aalscholvers zitten her en der in de struiken. Een man bruine kiekendief komt een paar keer langs wapperen.

We lopen verder richting de watermolen een eenzame kokmeeuw zit in op een paaltje langs de kolk te wachten op wat komen gaat. We gaan door het hek het fietspad op en zien aan de kant een kievit zitten verder meer grauwe ganzen. Het is zinderend heet. De tijd loopt aardig door dus we gaan in een iets hoger tempo verder, door de warmte is er weinig te zien op het veld, in de verte bij de geiten een gele kwikstaart.

Terug bij de parkeerplaats moeten een aantal deelnemers nieuw water halen, ze gaan naar het paviljoen ondertussen kijk ik met een achterblijver naar een zwartkop die zingend en rondvliegend het territorium afbakent.

Na uitleg over de route gaan we met de auto naar het volgende punt van de excursie.

Steltkluten in alle soorten en maten

Op onze volgende stop zien we veel steltkluten. Sommige lijken nog te broeden, anderen hebben jongen in grootte variërend van net uitgekomen tot inmiddels bijna vliegvlugge jongen. Hoe groot het jong ook al mag zijn ze worden fanatiek beschermd door hun ouders. Een kievit en een witgatje worden zonder pardon weggejaagd als het jong in hun buurt komt foerageren. We zien naast steltkluten nog een aantal soorten eenden en kleine plevieren. Op de eilandjes tegenover ons zitten visdiefjes met hun jongen. Hierna is het tijd om naar de laatste stop van de excursie door te gaan.

Steltkluten in alle maten
Steltkluten in alle maten

Jonge zeearend wordt lastig gevallen

Wanneer wij de Osdijk oprijden zit er op de hoogspanningsmast naast het bosje met het zeearend nest een kennelijk net uitgevlogen zeearend nog wat wankel te balanceren. Rustig bijkomen is hem niet gegund want al snel komt hij in het vizier van een paar buizerds die ongenadig duikaanvallen op het dier uitvoeren. Fladderend en schreeuwend probeert de zeearend zich te verdedigen tegen de vliegende hooligans. Afwisselend aanschouwen wij het spektakel door de telescoop, één deelneemster is inmiddels boos over het gedrag van de buizerds en maant ze te stoppen. We besluiten verder te rijden naar het eindpunt van de weg en de excursie.

Koffie, thee en steltlopers

Aan het einde van de Osdijk lopen we met de koek en zopie naar het bankje op de dijk. Genietend van het uitzicht drinken we koffie en thee met Drentse turf erbij. We zien verschillende vogels voorbij komen, de meesten hebben we al eerder gezien totdat er een kneu neerstrijkt in het weiland tussen de koeien.

Een deelneemster moet hier afscheid nemen vanwege andere verplichtingen, wij ruimen de koffie en thee spullen op en lopen over de dijk naar het hek richting het pontje. Hier zien we nog een aantal leuke soorten zoals de grutto, witwangstern, geoorde fuut een bosruiter en veel kemphanen. De deelnemers zijn verrast dat de kemhanen zo verschillend kunnen zijn in kleuren en uiterlijke verschijningsvormen. Terwijl we de kemhanen bekijken horen wij het naaimachientje van de sprinkhaanzanger. Het duurt even voor het besef indaalt dat het een vogel is die we horen en niet een sprinkhaan die zingt.

Kemhanen en andere steltlopers
Kemhanen en andere steltlopers

We beëindigen de excursie hier, waarbij er toepasselijk nog een lepelaar komt overvliegen. De deelnemers zijn erg tevreden, ze hebben veel vogels gezien en gehoord.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Koekoek – Cuculus canorus
6 Waterral – Rallus aquaticus
7 Meerkoet – Fulica atra
8 Fuut – Podiceps cristatus
9 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
10 Steltkluut – Himantopus himantopus
11 Kievit – Vanellus vanellus
12 Kleine Plevier – Charadrius dubius
13 Grutto – Limosa limosa
14 Kemphaan – Calidris pugnax
15 Tureluur – Tringa totanus
16 Bosruiter – Tringa glareola
17 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
18 Visdief – Sterna hirundo
19 Witwangstern – Chlidonias hybrida
20 Zwarte Stern – Chlidonias niger
21 Ooievaar – Ciconia ciconia
22 Lepelaar – Platalea leucorodia
23 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
24 Grote Zilverreiger – Ardea alba
25 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
26 Zeearend – Haliaeetus albicilla
27 Buizerd – Buteo buteo
28 IJsvogel – Alcedo atthis
29 Zwarte Kraai – Corvus corone
30 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
31 Huiszwaluw – Delichon urbicum
32 Fitis – Phylloscopus trochilus
33 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
34 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
35 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
36 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
37 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
38 Zwartkop – Sylvia atricapilla
39 Tuinfluiter – Sylvia borin
40 Spreeuw – Sturnus vulgaris
41 Merel – Turdus merula
42 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Vink – Fringilla coelebs
45 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
46 Kneu – Linaria cannabina
47 Putter – Carduelis carduelis
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus