Vogelexcursie Zuidlaardermeer 21 September 2021

Privé excursie Zuidlaardermeer verslag 21-9-21

Privé excursie Zuidlaardermeer verslag van 21 september 2021.

Vandaag kwamen twee beginnende vogelaars uit de provincie Zuid-Holland naar het Zuidlaardermeer, om van 10.00-13.30 uur vogels te kijken. Zij waren nog niet eerder in dit gebied geweest. Het was bewolkt, 12-17°C met windkracht 3-4.

Veel eenden bij Leinwijk

Bij Leinwijk begonnen we met een korte uitleg over het gebied en daarna begon de wandeling. We zagen Boerenzwaluwen jagen, Aalscholver en Kolganzen overvliegen en een Houtduif op het dak zitten. In het ruige stukje vonden we een Roodborsttapuit en een jonge Putter, die zich mooi door de telescoop lieten bewonderen. Vanaf het bruggetje konden we mooi over het water en het riet uitkijken en zagen we veel Grauwe Ganzen, Knobbelzwanen, Krakeenden en een Fuut. Ook zagen we in de verte een Bruine Kiekendief vliegen. In het plasje aan de andere kant konden we nog net een paar Smienten in eclipskleed zien, tussen de wuivende rietstengels door.

We liepen verder naar de uitkijktoren en ontdekten een Gaai in de boom (hij liet zich eerst duidelijk horen). Vanaf de uitkijktoren zagen we Slobeend en veel Meerkoeten. Ook zagen we de Visarend in de verte vliegen. Aan de andere kant lagen de Nederlandse Landgeiten lekker te herkauwen in het gras.

We liepen verder en op het veld vlogen Graspieper en Kneu roepend over ons heen. En op het laatste stuk, vlak voor de auto’s, liet een Vink zich nog mooi even zien.

Visarend goed te zien en Waterral in de rietkraag

Via een stop bij de B&B, waar de deelnemers een paar dagen verbleven, reden we naar de Osdijk. We keken even naar het nest van de Zeearenden en zagen in het veld, tussen de Grauwe Ganzen, een bijzondere gans zitten. Waarschijnlijk een kruising tussen een Grote Canadese Gans en een andere soort (Grauwe Gans of Kolgans?). Een stukje verderop zagen we de Visarend in een dode boom zitten, die zich ook goed door de telescoop liet bekijken.

Inmiddels was het al ruimschoots tijd voor een kop thee/koffie en een stuk Drentse Turf. Daarna liepen we even de dijk op, keken we nog even naar de Visarend (zat hier iets dichterbij) en zagen we een paar Watersnippen voorbij vliegen. Bij het scannen van de rietrand zagen we plotseling een Waterral lopen, die zich zelfs nog even door de telescoop liet zien. Leuk, dat zie je niet zo vaak!

Ringmussen en een Tapuit bij de weg

Nadat we ook hier een Bruine Kiekendief hadden gezien, reden we naar de laatste stop: het gemaal. Aan het begin van de weg zagen we Roek in het land zitten. Toen we uitstapten bij het gemaal ontdekte de deelneemster een groep Ringmussen in een struikje.

Op het gemaal
Op het gemaal

Vanaf de bovenkant van het gemaal konden we door de telescoop genieten van Bontbekplevieren, Kemphanen, Bonte Strandloper en een Grote Mantelmeeuw. De Reuzensterns, die er twee dagen eerder nog zaten, waren inmiddels doorgevlogen op hun reis naar het Zuiden. Wel zagen we een Reebokje staan, dus dat is ook altijd leuk.

Toen we terug reden zagen we naast de weg een Tapuit zitten, die van heuveltje naar heuveltje vloog, en ook zagen we een Waterhoen in de sloot. Aan het begin van de weg sloten we de privé excursie af. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden en heel veel soorten vogels voor het eerst van hun leven gezien.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Kolgans – Anser albifrons
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Hybride Grote Canadese Gans x Grauwe Gans?
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Waterral – Rallus aquaticus
13 Waterhoen – Gallinula chloropus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Kemphaan – Calidris pugnax
19 Bonte Strandloper – Calidris alpina
20 Watersnip – Gallinago gallinago
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
23 Ooievaar – Ciconia ciconia
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
26 Grote Zilverreiger – Ardea alba
27 Visarend – Pandion haliaetus
28 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
29 Buizerd – Buteo buteo
30 Gaai – Garrulus glandarius
31 Ekster – Pica pica
32 Roek – Corvus frugilegus
33 Zwarte Kraai – Corvus corone
34 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
35 Koolmees – Parus major
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
38 Spreeuw – Sturnus vulgaris
39 Merel – Turdus merula
40 Zanglijster – Turdus philomelos
41 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
42 Tapuit – Oenanthe oenanthe
43 Ringmus – Passer montanus
44 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45 Graspieper – Anthus pratensis
46 Vink – Fringilla coelebs
47 Kneu – Linaria cannabina
48 Putter – Carduelis carduelis