Vogelexcursie Fochteloerveen 26-05-2018

Privé vogelexcursie Fochteloërveen 26 mei 2018

Privé vogelexcursie Fochteloërveen 26 mei 2018

Voor een vriendinnengroep van 4 personen stond er vandaag de vogelexcursie Fochteloërveen op het programma. Ze hadden de middag geboekt, en wilden graag om 12.00 uur starten. Het beloofde een warme middag te worden, met veel zon en een temperatuur van 26 graden Celcius. De dames kwamen uit verschillende plekken van Nederland en hadden ook verschillende ervaring met vogels kijken.

De eerste grauwe vliegenvanger

We hadden afgesproken op een parkeerplaats, waar we direct konden genieten van huiszwaluwen, de geluiden van een aantal zangvogels en een overvliegende ooievaar. Ook liet een grauwe vliegenvanger zich aan een aantal van ons zien. Omdat er in de verte een sprinkhaanzanger zong, wandelden we even een stukje die richting uit. Hij leek zijn snavel te houden, maar ging op een gegeven moment toch weer los. Voor een aantal dames was dit de eerste kennismaking met deze vogel. Op weg terug liet een fitis zijn geluid horen, en liepen een paar grote Canadese ganzen door het land.

De dames kozen er voor om met mij in de auto mee te rijden. We gingen eerst even aan het begin van het gebied kijken, misschien waren er nog boomvalken. Helaas, die vlogen er vandaag niet. Wel zagen we buizerd, boerenzwaluw, geelgors, kuifeend en meerkoet en zagen we een rietgors mooi door de telescoop.

Wie vindt het paapje?

Daarna was het tijd voor de wandeling door het veen: hier zouden we paapje tegen kunnen komen. Met de instructie op zak waar en hoe ze het paapje konden zoeken, gingen we aan de wandel. We zagen kneutjes in een boom zitten, hoorden een boompieper zingen en zagen een torenvalk in de lucht. Ook waren er twee bruine kiekendieven boven het veen te zien. Ondertussen werd steeds een blik over het veld geworpen, op zoek naar het paapje. Hij zou er moeten zijn, maar liet zich in de warmte misschien niet zien. Gelukkig ontdekte op dat moment één van de dames het beestje in een struikje, een aardig eindje verderop. Door de telescoop was er al wat sprake van hitte trilling, maar hij was duidelijk herkenbaar. Leuk, nu had ook de meest gevorderde deelneemster een lifer!

Verderop zagen we nog putters en plotseling kwam er een koekoek voor ons langs vliegen, die even verderop in een grove den ging zitten. Ook deze was door de telescoop mooi te zien, met streepjes en al. En toen kwam het paapje ook nog dichterbij in beeld. Snel de telescoop er op richten en allemaal nog even genieten van dit mooie mannetje. Terwijl we terug liepen over het fietspad ontdekten we nog een mannetje roodborsttapuit boven in een boom. Hij zong het hoogste lied en liet zich goed zien.

Daarna was het tijd voor de vogelkijkhut, waar eigenlijk alleen binnen vogels te bekijken waren. Op de plas voor de hut zat alleen een wilde eend. Een boerenzwaluw zat binnen in de hut met een groot insect in de snavel te wachten totdat wij er weer uit zouden zijn. In het nest zaten ondertussen twee jonkies op het lekkere hapje te wachten. De banken in de hut bleken inmiddels al aardig wit te zijn geworden, afgelopen weken … Tijd voor een kop thee en een stuk Drentse Turf.

Waar zijn de kraanvogels gebleven?

Onderweg naar de startplek hadden de dames al vier kraanvogels zien staan in het land. Ze stonden op een plek waar wel vaker kraanvogels staan. Dat was echter al een paar uur geleden, dus was ik benieuwd of de vogels er nog zouden zijn. Niet dus, het veld bleek leeg, op een wittige vlek na, die ver weg die ook best wat anders zou kunnen zijn dan een kraanvogel. Door de hitte trilling bood de telescoop in dit geval geen uitkomst. Toen we even verderop stopten, zagen we een gele kwikstaart, een kleine mantelmeeuw en een kokmeeuw. Ook vloog er nog een blauwe reiger voorbij. In het dorp konden we spreeuw en huismus aan de lijst toevoegen en zat er nog een Turkse tortel op het dak.

Piepend vogeltje in de 7

Tijdens de wandeling naar de uitkijktoren hoorden we grote bonte specht, zanglijster en roodborst en hoog in de bomen lieten goudhaantjes zich horen. Op een gegeven moment zagen we een bonte vliegenvanger, en al snel ook twee grauwe vliegenvangers. Van de boomkruiper hoorden we alleen de zang. Tijdens de klim naar boven in de uitkijktoren ‘De 7″ hoorden we een jong vogeltje piepen. We zagen het beestje op een rand zitten, en soms even een stukje omhoog fladderen. Het zat midden in de toren, en leek er niet zelf uit te kunnen komen. Eén van de deelneemsters probeerde het diertje voorzichtig met haar hoed te pakken, maar dat lukte helaas niet. Dan toch maar door naar boven, teveel stress kan dodelijk zijn voor zo’n beestje.

Bovenin de toren bleken meer mensen te staan, en die waren ook al aan het kijken of ze kraanvogels konden vinden. We ontdekten er twee, die in het veen stonden. Even later vlogen ze gezamenlijk weg, richting de plas bij het fietspad. Gelukkig had iedereen ze door de telescoop kunnen zien, en was het ook wel een mooi gezicht om ze in vlucht te zien. Verder was er op dat moment vanuit de toren weinig te zien.

Vogelexcursie Fochteloo Uitzicht uit de 7
Uitzicht uit de 7

 

Deelnemers vogelexcursie Fochteloo voor de 7
Deelnemers vogelexcursie Fochteloo voor de 7

Op weg naar beneden hebben we gekeken of we het jonge vogeltje nog konden zien. We hoorden het piepen, maar hij zat in een uithoek van de toren, waar hij misschien toch zelf uit kon komen. We hoopten maar dat het lot het beestje gunstig gezind zou zijn. Zelf liepen we terug naar de auto. Terwijl we terug reden naar de auto’s van de deelneemsters, zagen we nog een graspieper en een scholekster. We waren iets later dan oorspronkelijk gepland bij de startplaats, maar de dames hadden al eerder aangegeven dat ze daar geen enkel probleem mee zouden hebben.

Hoewel het een erg warme middag was geweest, was het aantal waargenomen soorten vogels nog 49 soorten. Alle dames hadden één of meerdere lifers gezien, en hadden het prima naar de zin gehad.

 

 

Waargenomen vogelsoorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Kuifeend – Aythya fuligula
6 Ooievaar – Ciconia ciconia
7 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
8 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
9 Buizerd – Buteo buteo
10 Meerkoet – Fulica atra
11 Kraanvogel – Grus grus
12 Scholekster – Haematopus ostralegus
13 Kievit – Vanellus vanellus
14 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
15 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
18 Koekoek – Cuculus canorus
19 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
20 Torenvalk – Falco tinnunculus
21 Zwarte Kraai – Corvus corone
22 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
23 Koolmees – Parus major
24 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
25 Huiszwaluw – Delichon urbicum
26 Fitis – Phylloscopus trochilus
27 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
28 Zwartkop – Sylvia atricapilla
29 Grasmus – Sylvia communis
30 Goudhaan – Regulus regulus
31 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
32 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
33 Spreeuw – Sturnus vulgaris
34 Merel – Turdus merula
35 Zanglijster – Turdus philomelos
36 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
37 Roodborst – Erithacus rubecula
38 Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca
39 Paapje – Saxicola rubetra
40 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
41 Huismus – Passer domesticus
42 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
43 Graspieper – Anthus pratensis
44 Boompieper – Anthus trivialis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Kneu – Linaria cannabina
47 Putter – Carduelis carduelis
48 Geelgors – Emberiza citrinella
49 Rietgors – Emberiza schoeniclus