Vogelexcursie Fochteloërveen 5 mei 2019

Privé vogelexcursie Fochteloërveen verslag 5 mei 2019

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op zondag 5 mei 2019.

Deze mooie zondag hadden drie deelnemers uit Leeuwarden uitgezocht om naar vogels te kijken in het Fochteloërveen. Van 13.00-16.30 uur gingen we op stap. Het was 11 ºC, bewolkt en windkracht 4.

Aardappelgallen en een Tapuit

Vogelexcursie Fochteloërveen Aardappelgal
Aardappelgal

Op de startplaats gingen de verrekijkers om en gingen we aan de slag met de vogels die we daar hoorden en zagen. De geluiden van vogels waren voor de deelnemers best lastig, maar ze vonden het wel leuk om daar meer van te weten te komen. De Koekoek liet zich horen en dat was eentje die ze wel kenden. Ook de Gaai liet zich horen, met zijn krassende geluid, en ook een Zwartkop en Grasmus deden hun best met zingen. Putters riepen en vlogen ondertussen heen en weer. Naast de eerste soorten vogels zag één van de deelnemers ook iets bijzonders in een Eik: bolvormige vergroeiingen, wat Aardappelgallen bleken te zijn.

We keken nog even rond, zagen een Buizerd vliegen en in de hoek van een akker liep een Tapuit. Deze was door de telescoop mooi te zien. Daarna stapten de deelnemers bij mij in de auto en gingen we naar het volgende uitkijkpunt, aan het begin van het veen.

Waar zijn de Gierzwaluwen gebleven?

Waar een kwartier eerder nog tientallen Gierzwaluwen rondvlogen, was het luchtruim nu opvallend leeg. Ze bleken een paar honderd meter verderop in de lucht te zweven, op zoek naar insecten. Iets dichterbij konden we een paar eenden zien zwemmen: Wintertaling, Kuifeend, Slobeend, Wilde Eend en ook nog een paartje Zomertalingen. Ondertussen vloog er ook een Huiszwaluw rond (witte stuit). We gingen verder en ontdekten onderweg nog een Zanglijster in het gras en een Roodborsttapuit op het draad.

Fluiter en een Zeearend!

Vogelexcursie Fochteloërveen Libelle
Libelle (foto door Sierd Grouwstra)

Toen we uitstapten bij het volgende plekje hoorden we direct het mooie geluid van een Fluiter. Daarnaast lieten ook een Fitis en een Koolmees zich horen. Tijdens de wandeling door het veen zagen we een Rietgors en een mannetje Bruine Kiekendief. En terwijl één van de deelnemers druk bezig was met het fotograferen van een libelle, werd er een roofvogel hoog in de lucht opgemerkt. Het bleek een Zeearend te zijn. Hij vloog ver weg, maar was door de telescoop te herkennen. Daarna zagen we nog Graspiepers, en hoorden we een Geelgors en een Tuinfluiter zingen.

We reden een klein stukje naar de vogelkijkhut, waar we eerst even genoten van een kopje thee/koffie en koek. Daarna namen we een kijkje in de hut, waar een aantal Boerenzwaluwen bij het nest zat. Op het water voor de hut was weinig te zien, dus we gingen vlot verder naar de volgende plek.

Hoeveel Kraanvogels staan er?

Op het veld, waar de Kraanvogels vaak staan, stonden er nu ook een aantal. Maar hoeveel waren het er nu? Het veld is er een beetje oneffen, en als ze gaan liggen, vallen ze net buiten beeld. Ook staan ze vrij ver weg, achterin het veld. Uiteindelijk zagen we in ieder geval 12 stuks, maar mogelijk waren het er dus meer. Daarnaast was er nog een Ooievaar aan het eten zoeken op de akker, zagen we een Kievit en vloog er een Torenvalk over.

Een klein stukje verderop stopten we even om een aantal Kleine Mantelmeeuwen te bekijken, en bleek er een Smient te zwemmen. Een Regenwulp vloog ondertussen over ons heen, waarbij we nog net een goed beeld van de snavel konden krijgen. Ook zagen we een Gele Kwikstaart. Daarna was het tijd om verder te rijden. Onderweg kwamen we nog een stel Knobbelzwanen, Huismussen en Holenduiven tegen.

Bosvogels en een Raaf

Bij de laatste stop zouden we nog een stukje wandelen in het bos. We waren net de auto uitgestapt, of er kwam al een Raaf overvliegen. Hij liet de ruit in zijn staart duidelijk zien toen hij draaide, en riep ook nog even. Tussen de bomen hoorden we een aantal soorten vogels, zien bleek lastiger… Boompieper, Goudhaan, Roodborst, Boomkruiper, Boomklever en alweer een Fluiter. Ook een Grote Bonte Specht kwam even voorbij, en liet zich nog even kort zien.

foto’s deelnemers in het bos (2x)

Op de weg terug naar de auto van de deelnemers zagen we nog een Blauwe Reiger. Daarna was het tijd om elkaar de hand te schudden. Het was een leerzame middag geweest voor de deelnemers, en ze gaven aan dit binnenkort in het Lauwersmeer nogmaals te willen doen. Tot over een paar weken, dus!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Ooievaar – Ciconia ciconia
12 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
13 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
14 Zeearend – Haliaeetus albicilla
15 Buizerd – Buteo buteo
16 Kraanvogel – Grus grus
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Regenwulp – Numenius phaeopus
19 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
20 Holenduif – Columba oenas
21 Koekoek – Cuculus canorus
22 Gierzwaluw – Apus apus
23 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
24 Torenvalk – Falco tinnunculus
25 Boomvalk – Falco subbuteo
26 Gaai – Garrulus glandarius
27 Zwarte Kraai – Corvus corone
28 Raaf – Corvus corax
29 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
30 Koolmees – Parus major
31 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
32 Huiszwaluw – Delichon urbicum
33 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
34 Fitis – Phylloscopus trochilus
35 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
36 Zwartkop – Sylvia atricapilla
37 Tuinfluiter – Sylvia borin
38 Grasmus – Sylvia communis
39 Goudhaan – Regulus regulus
40 Boomklever – Sitta europaea
41 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris
43 Merel – Turdus merula
44 Zanglijster – Turdus philomelos
45 Roodborst – Erithacus rubecula
46 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
47 Tapuit – Oenanthe oenanthe
48 Huismus – Passer domesticus
49 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Graspieper – Anthus pratensis
52 Boompieper – Anthus trivialis
53 Vink – Fringilla coelebs
54 Putter – Carduelis carduelis
55 Geelgors – Emberiza citrinella
56 Rietgors – Emberiza schoeniclus