Vogelexcursie Lauwersmeer 24 januari 2023

Privé vogelexcursie Lauwersmeer 24 januari 2023.

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 24 januari 2023.

Vandaag stond van 12.00-15.30 uur een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor twee vogelliefhebbers uit de provincie Groningen. We gingen de Friese kant bekijken, waar ze zelf al aardig bekend waren. Het was er prima weer voor, gezien de tijd van het jaar. Het was grijs maar droog, met windkracht 2 en een graad of 3.

Goudhaan en Koperwieken in de bomen

We begonnen met een wandeling naar de nieuwe uitkijktoren, waar zij nog niet waren geweest. Op de weg er naar toe zagen we o.a. Torenvalk, Goudhaan en een groep Koperwieken, en een Boomkruiper liet zich ondertussen horen. Er lag nog een restant ijs in de sloot, en daaraan was te zien dat het water onlangs flink hoger had gestaan.

Op weg naar de uitkijktoren
Op weg naar de uitkijktoren

We klommen een stuk de toren op en zagen vanaf daar Fuut en Brilduiker, beide steeds onder water duikend. Daarna liepen we terug en ontdekten we eindelijk de Roodborsttapuiten in het veld, terwijl een vlucht Wulpen in V-vorm overkwam.

In de uitkijktoren
In de uitkijktoren

We vervolgden de wandeling, nu naar de uitkijkheuvel. Hier zagen we Grote Zilver- en Blauwe Reiger, verschillende soorten eenden en een Buizerd. Een Waterral en Wintertalingen lieten zich horen, en toen we het bospad inliepen hoorden we ook een groep Sijsjes. Het lukte om een exemplaar in de telescoop te krijgen, waardoor het geel mooi te zien was. Iets verderop liet ook een mannetje Grote Bonte Specht zich door de telescoop bewonderen, terwijl hij hele stukken schors van een boom verwijderde.

Bruine Kiekendief en een Nonnetje bij de Ezumakeeg

We stapten in de auto’s en reden naar de Ezumakeeg, waar we direct oog in oog stonden met drie Reeën en een Bruine Kiekendief. De deelnemers waren verbaasd over het grote aantal Kieviten, wat te zien was. Bij de uitkijkheuvel was het eerst even tijd voor een kop koffie/thee met een stuk koek. Daarna keken we op de uitkijkheuvel en zagen dat het vrij rustig was op het water. Er dreven Pijlstaarten en Bergeenden en ook Smient en Kuifeend waren van de partij.

Daarna keken we nog even bij Ezumakeeg-Zuid, waar we een mannetje Nonnetje en Slobeenden tussen de andere eenden zagen zwemmen. Ook hier stond veel water, dus was het aantal soorten vogels beperkt.

Via Ezumazijl reden we naar de volgende plek. We stopten even op het sluisje en ontdekten 8 Grote Zaagbekken (4 mannetjes en 4 vrouwtjes) in het oude haventje. Deze hadden de deelnemers nog niet eerder in het echt gezien, dus daar werd de telescoop ook even op gezet.

Kijken naar Grote Zaagbekken
Kijken naar Grote Zaagbekken

Genieten van Sneeuwgorzen

We hadden nog wat tijd, dus reden we door naar Paesens, om nog even op de kwelder te kijken. Ook dit was een nieuw stukje voor de deelnemers, hoewel ze al wel vaker in Paesens-Moddergat waren geweest. Aan het begin van de dam vloog een groepje Fraters op, maar die verdwenen in het hoge gras, onzichtbaar voor de deelnemers. Een groepje Sneeuwgorzen liet zich beter zien. Zij zaten halverwege de dam tussen het aanspoelsel, op zoek naar wat lekkers. Ook dit was een nieuwe soort (lifer) voor de deelnemers, die met volle teugen van deze prachtige vogels genoten.

We keken nog even over het wad (het was al aardig laag water), en zagen Wulp, Scholekster, Zilverplevier en Bonte Strandlopers in de wadbodem prikken.

Deelnemers buitendijks
Deelnemers buitendijks

Daarna liepen we terug en zagen nog net een Blauwe Kiekendief langs de dam zweven, die werd lastig gevallen door een Torenvalk. Toen we weer bij de auto’s waren gaven de deelnemers aan dat ze hadden genoten van de excursie.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Brilduiker – Bucephala clangula
13 Nonnetje – Mergellus albellus
14 Grote Zaagbek – Mergus merganser
15 Waterral – Rallus aquaticus
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
20 Wulp – Numenius arquata
21 Bonte Strandloper – Calidris alpina
22 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
23 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
24 Zilvermeeuw – Larus argentatus
25 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Grote Zilverreiger – Ardea alba
28 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
29 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
32 Torenvalk – Falco tinnunculus
33 Zwarte Kraai – Corvus corone
34 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
35 Koolmees – Parus major
36 Goudhaan – Regulus regulus
37 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
38 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
39 Spreeuw – Sturnus vulgaris
40 Merel – Turdus merula
41 Koperwiek – Turdus iliacus
42 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
43 Sijs – Spinus spinus
44 Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis