vogelexcursie Diependal 08-09-2018

Privé Vogelexcursie verslag Diependal 8 september 2018

Verslag Vogelexcursie Diependal

Zaterdagochtend om 9.00 uur was het tijd om iemand op te pikken voor de Vogelexcursie Diependal & Hijkerveld. Hij logeerde met zijn vrouw in B&B Erfgoedlogies Diependal, dit is vlakbij het startpunt van de excursie. Tot ca. 13.00 uur gingen we op zoek gaan naar de vogels die er nu nog te zien en te horen zouden zijn in dit stukje Drenthe (veel soorten zijn al onderweg naar het Zuiden).

Tapuiten en veel Wintertalingen

De eerste vogels die we zagen waren Kieviten, die zich al weer in groepen hebben verzameld. Direct daarna zagen we de eerste Tapuit van de ochtend: er zouden er nog veel meer volgen. Daarna zagen we een aantal soorten die veel voorkomen, zoals de Blauwe Reiger, Gaai en Boerenzwaluw. Na de tunnel van 160 meter lang keken we over de plassen van Diependal, die nog steeds behoorlijk droog stonden. Op de rand van water en land foerageerden een aantal steltlopers, zoals Oeverloper en Watersnip. Ook zwom er Dodaars, Krakeend en Grauwe Gans. De Roodhalsfuut, waar het gebied ook om bekend staat, was niet te zien. Waarschijnlijk was deze al richting Zuiden vertrokken. Het viel wel op dat er een groot aantal Wintertalingen was. In dit seizoen helaas zonder de mooie groene vlek rond het oog, maar nog steeds herkenbaar aan het formaat, het vlekkenpatroon en de groene streep over de flank. Bij het bestuderen van de vliegende vogels bleken er ook Oeverzwaluwen tussen de Boerenzwaluwen te zitten.
Blauwborst zonder blauwe borst
In één van de opgedroogde stukken liep een vogeltje wat even tijd kostte om op soort te brengen. Met de telescoop waren er kenmerken te zien waaruit bleek dat het een jonge Blauwborst was. Zonder blauwe borst dus… Ondertussen kwam er ook nog een Bosruiter voorbij lopen, die al snel weer achter het riet verdween. Voor de rest was het vandaag helaas erg rustig met vogels in dit gebied. Tijd om richting het Hijkerveld te gaan.

Jonge Blauwborst
Jonge Blauwborst

Paapjes en Tapuiten op het Hijkerveld

Eerst was het tijd voor een kopje koffie met een stuk Drentse turf. Daarna begonnen we aan de wandeling door het gebied. In het ven zwommen Dodaars en Kuifeend, een aantal Wilde Eenden en weer een aantal Wintertalingen. In de bomen hoorden we Boomklever, Boomkruiper en Grote Bonte Specht. In de lucht zagen we Putters en een Sperwer.  Langs het fietspad van het Hijkerveld waren veel vogels op de grond en op het hek te zien: Witte Kwikstaarten, alweer Tapuiten en nu ook nog een paar Paapjes. Ze bleven lang genoeg zitten om ze mooi met de telescoop te kunnen bewonderen.

Hoewel we op het Hijkerveld ook nog naar een Roodborsttapuit hebben gezocht, hebben we deze niet meer kunnen vinden. Wel liet een Matkop zich nog duidelijk horen toen we weer in het bos liepen. Na een laatste blik op het ven (soms zit er ook nog een Tafeleend) kwamen we weer bij de auto en was het tijd om terug te rijden naar de B&B. De deelnemer had een mooie indruk van de omgeving gekregen, en een aantal soorten had hij nog niet eerder zo mooi gezien. De conclusie was dat Zeeland en Drenthe hemelsbreed helemaal niet zo ver uit elkaar liggen, maar toch wezenlijk verschillende stukjes Nederland zijn!

Paapje
Paapje

Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser
2  Krakeend – Mareca strepera
3  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4  Wintertaling – Anas crecca
5  Kuifeend – Aythya fuligula
6  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
7  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
8  Grote Zilverreiger – Ardea alba
9  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
10  Sperwer – Accipiter nisus
11  Buizerd – Buteo buteo
12  Kievit – Vanellus vanellus
13  Watersnip – Gallinago gallinago
14  Oeverloper – Actitis hypoleucos
15  Bosruiter – Tringa glareola
16  Houtduif – Columba palumbus
17  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
18  Gaai – Garrulus glandarius
19  Kauw – Coloeus monedula
20  Zwarte Kraai – Corvus corone
21  Matkop – Poecile montanus
22  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
23  Koolmees – Parus major
24  Oeverzwaluw – Riparia riparia
25  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
26  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
27  Boomklever – Sitta europaea
28  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
29  Spreeuw – Sturnus vulgaris
30  Merel – Turdus merula
31  Blauwborst – Luscinia svecica
32  Paapje – Saxicola rubetra
33  Tapuit – Oenanthe oenanthe
34  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
35  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
36  Putter – Carduelis carduelis