Vogelexcursie Diependal 15-08-2018

Privé Vogelexcursie verslag Diependal & Hijkerveld 15 augustus 2018

Verslag privé vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 15 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus 2018 mocht ik twee bekenden meenemen op excursie naar Diependal en het Hijkerveld. Dit Belgische echtpaar was in mei van dit jaar al met mij op stap geweest in het Lauwersmeer. Zij vonden het leuk om een ander stuk van Nederland ook eens te verkennen, en verbleven gedurende een aantal dagen in B&B Erfgoedlogies Diependal. Het was al een aantal weken erg heet geweest, maar de temperatuur was nu weer normaal voor Nederlandse begrippen. Om 9.00 uur pikte ik hen op bij de B&B, en reden we naar het startpunt van de excursie.

Gele kwikken, Geelgorzen en een Zomertortel

Vogelexcursie Diependal Boerenzwaluwen op het nest
Vogelexcursie Diependal Boerenzwaluwen op het nest

Direct na het uitstappen zagen we de eerste dagelijkse soorten: Wilde eend, Boerenzwaluw, Pimpelmees, Vink en Houtduif. Toen we doorliepen, en tussen de akkers kwamen, zaten er Gele Kwikstaarten en Geelgorzen op een bult aarde. En boven ons vlogen er Huiszwaluwen rond. Opeens kwam er een solitaire duif overvliegen, die een eind verderop op een zandheuvel ging zitten. Gelukkig konden we het dier goed door de telescoop bekijken. Het bleek een Zomertortel te zijn, leuk! Inmiddels waren we ook bij de ingang van de tunnel naar de vogelkijkhut aangekomen.

De vogelkijkhut en het lage waterpeil

Na ruim 160 meter tunnel was er vanuit de vogelkijkhut van alles te zien: een Groenpootruiter, Dodaarsjes, Wintertaling en in de verte een grote groep Lepelaars. Ook de jonge Roodhalsfuut bleek er nog te zitten. Natuurlijk waren ook Meerkoet, Blauwe reiger, Witte kwikstaart en Spreeuw van de partij. In de vogelkijkhut zelf waren jonge Boerenzwaluwen op het nest te zien. De ouders vlogen af en aan met insekten. Het waterpeil was door de droogte van de afgelopen weken drastisch lager geworden, dus hele stukken stonden droog. Aan de randen van het water stonden Oeverloper, enkele Witgatjes en Watersnippen. Ook liet een Waterral zich nog een paar keer horen en riep er een Grasmus.

Vogelexcursie Diependal Deelnemers
Vogelexcursie Diependal Deelnemers

Opeens hoorden we Kraanvogels. Er kwamen twee exemplaren vlak voor de hut langs vliegen. Ze landden op het eiland in de plas, waar ze geruime tijd bleven staan en rondlopen. Voor de deelnemers was dit de eerste keer dat ze Kraanvogels van zo dichtbij hadden gezien. Er werd met volle teugen van genoten! Toen we de hut hadden verlaten, en door de tunnel terug gelopen waren, zagen we een Buizerd vliegen. En eenmaal bij de auto hoorden we nog een Winterkoning zingen.

Even pauzeren bij de B&B

Vogelexcursie Diependal Kraanvogels
Vogelexcursie Diependal Kraanvogels

Omdat één van de deelnemers het niet trok om het volgende stuk ook mee te lopen, zijn we naar de B&B gereden. Hier hebben we koffie gedronken met een plak koek er bij. Vanaf het terras hoorden we een Raaf roepen en zagen we zowaar een Wespendief over komen vliegen. Na de koffiepauze ben ik met de andere persoon naar de volgende plek gereden om de excursie te vervolgen.

Boomkruiper, Kuifmees en mooie Schotse Hooglanders

Tijdens het eerste deel van de wandeling hoorden we een Groene specht, een Grote bonte specht en een Tjiftjaf, en zagen we een Gaai en enkele Dodaarsjes. In het bos hoorden we nog een Matkop, met zijn nasale geroep. Op de stam van de boom bleek een Boomklever te lopen, en even later kwam een Kuifmees aanvliegen. Deze hadden we al gehoord. Plotseling hoorden we veel vogels alarmeren, en de oorzaak bleek een jagende Sperwer te zijn. Eenmaal buiten het bos liepen er Schotse Hooglanders, inclusief jonge dieren. Het blijven mooie runderen, dus werd even een fotomomentje ingelast.

Bunzingen op ons pad!

Op het Hijkerveld was het even zoeken, maar uiteindelijk vonden we een Roodborsttapuit. Hij zat ver weg, maar was met de telescoop goed te zien. Voor de rest was het erg rustig met vogels op het Hijkerveld. Toen we weer in het bos liepen, zagen we nog Staartmezen. Gelukkig keken we niet alleen naar boven, anders hadden we een Bunzing gemist, die net met een jong het pad aan het oversteken was. De lichte vlekken op de kop waren goed te zien, en verder de donkerbruine kleur over het lijf en de staart. Normaal is het een nachtdier, maar met jongen zijn ze ook overdag soms te zien. Wat zijn het prachtige dieren om te zien! Natuurlijk verdwenen beide dieren weer snel tussen de begroeiing. Ook wij liepen verder en zagen en hoorden nog een Boomklever. Toen waren we weer bij de auto, en reden we terug naar B&B Erfgoedlogies Diependal, waar we nog even gezellig hebben nagepraat. De deelnemers hadden leuke soorten gezien en genoten van de excursie.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Wintertaling – Anas crecca
5 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
6 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
7 Ooievaar – Ciconia ciconia
8 Lepelaar – Platalea leucorodia
9 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
10 Wespendief – Pernis apivorus
11 Sperwer – Accipiter nisus
12 Buizerd – Buteo buteo
13 Waterral – Rallus aquaticus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Kraanvogel – Grus grus
16 Watersnip – Gallinago gallinago
17 Oeverloper – Actitis hypoleucos
18 Witgat – Tringa ochropus
19 Groenpootruiter – Tringa nebularia
20 Houtduif – Columba palumbus
21 Zomertortel – Streptopelia turtur
22 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
23 Groene Specht – Picus viridis
24 Gaai – Garrulus glandarius
25 Raaf – Corvus corax
26 Kuifmees – Lophophanes cristatus
27 Matkop – Poecile montanus
28 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
29 Koolmees – Parus major
30 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
31 Huiszwaluw – Delichon urbicum
32 Staartmees – Aegithalos caudatus
33 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
34 Grasmus – Sylvia communis
35 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
36 Boomklever – Sitta europaea
37 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
38 Spreeuw – Sturnus vulgaris
39 Merel – Turdus merula
40 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
41 Huismus – Passer domesticus
42 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Vink – Fringilla coelebs
45 Geelgors – Emberiza citrinella

Bunzing – Mustela putorius