Vogelexcursie Fochteloerveen 13-05-2018

Privé vogelexcursie verslag Fochteloërveen 13 mei 2018

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen 13 mei 2018

Het was vandaag de beurt aan twee mensen uit de stad Groningen, om de vogels van het Fochteloërveen te verkennen. Ze waren er ooit wel doorheen gefietst, maar aan vogels kijken waren ze toen niet toegekomen. Nu zouden we in 3,5 uur tijd kijken of we de soorten vogels konden vinden, waar het Fochteloërveen om bekend staat: boomvalk, paapje, raaf en kraanvogel. We begonnen om 9.00 uur. Het was toen nog droog en rustig weer, maar aan het eind van de middag zou het gaan onweren.

Eerst luisteren en daarna op zoek

Vanaf de parkeerplaats konden we al een aardig aantal vogels waarnemen. We hoorden daar koolmees, winterkoning, merel en geelgors. Daarnaast zagen we witte kwikstaart, grote Canadese gans en grauwe gans. Ondertussen waren boven onze hoofden huiszwaluwen op jacht naar insecten. Even later stapten de deelnemers bij mij in de auto en reden we naar het eerste punt, aan het begin van het veen. Op het water zat dit keer weinig, alleen een kuifeend. In het riet zat gelukkig meer: rietgors, roodborsttapuit en in de verte een blauwborst. Door de telescoop was het witte vlekje op de blauwe borst net zichtbaar. Even later vloog een kleine mantelmeeuw over en iets verderop vloog een buizerd.

Toen was het raak: een vrij kleine roofvogel was duidelijk in de lucht op jacht. Een boomvalk, die in de lucht libellen ving en ze daar ter plekke ontdeed van hun vleugels. Je kon zien dat hij in de lucht bezig was met iets in zijn klauwen. Deze vogelsoort was nieuw voor de deelnemers, een ‘lifer’.  Daarna was er nog even aandacht voor een fitis, die zich mooi liet zien.

Paapje? Yes!

Bij de volgende stop was het tijd voor een wandeling door het veen. Naast het pad zong een boompieper en in het water zwom een wintertaling. Er vloog een kokmeeuw over het water, waar ooit een meeuwenkolonie zat. Deze zit er nu niet meer, helaas. We speurden de topjes van de stuiken af en de kale boompjes. Niet zonder resultaat: er bleek een prachtig mannetje paapje bovenop een kale tak te zitten. Hij liet zich prachtig zien door de telescoop. De witte wenkbrauwstreep was goed te zien. Gelukkig lukte het om met de mobiel een foto te maken door de telescoop.

Vogelexcursie Fochteloërveen Paapje
Paapje

 

Toen we verder liepen zong boven ons hoofd een veldleeuwerik en hoorden we een koekoek. En in de verte zagen we nog een torenvalk vliegen. Even verderop, bij de parkeerplaats, zong een zwartkop zijn hoogste lied. Daarna was het tijd voor koffie en koek, en een sanitaire stop.

Wielewaal, kraanvogel en raven

Vervolgens gingen we naar de vogelkijkhut. Hier was niet veel meer te zien dan een aantal boerenzwaluwen op het nest in de hut. Buiten de hut hoorden we een boomkruiper en plotseling ook de wielewaal! Hij zat verderop achter een bosje, dus lukte het niet om hem in de kijker te krijgen. Toen we een stukje verderop rondkeken zagen we en gele kwikstaart zitten. Daarna reden we door naar de uitkijktoren ‘De Zeven’.

In het bos naar de uitkijktoren hoorden we goudhaantjes zingen. Eenmaal boven in de toren genoten we natuurlijk eerst even van het uitzicht over het veen. Daarna was het zoeken naar kraanvogels. Ja, het was welleswaar ver weg, maar er stond toch echt eentje in het veen. Door de telescoop was hij wel herkenbaar. Toen we het pad terug namen door het bos, zagen we een grauwe vliegenvanger. Deze vloog van tak naar tak, dus was te onrustig om goed in de telescoop te krijgen. Gelukkig was hij door de verrekijker ook te zien. Een stukje verderop hoorden we plotseling een raaf. Op hetzelfde moment zagen we er twee overvliegen, leuk!   En voordat we bij de auto terug waren hoorden we nog een grote bonte specht en een zwarte specht roepen.

Het was de hoogste tijd om de deelnemers terug te brengen naar hun auto. We hadden de kenmerkende soorten vogels voor het Fochteloërveen gezien, en nog een mooie hoeveelheid andere soorten erbij. Het was een geslaagde excursie.

 

Waargenomen soorten vogelexcursie

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Wintertaling – Anas crecca
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
8 Buizerd – Buteo buteo
9 Meerkoet – Fulica atra
10 Kraanvogel – Grus grus
11 Kievit – Vanellus vanellus
12 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
13 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
17 Zwarte Specht – Dryocopus martius
18 Torenvalk – Falco tinnunculus
19 Boomvalk – Falco subbuteo
20 Wielewaal – Oriolus oriolus
21 Zwarte Kraai – Corvus corone
22 Raaf – Corvus corax
23 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
24 Koolmees – Parus major
25 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
26 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
27 Huiszwaluw – Delichon urbicum
28 Fitis – Phylloscopus trochilus
29 Zwartkop – Sylvia atricapilla
30 Grasmus – Sylvia communis
31 Goudhaan – Regulus regulus
32 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
33 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
34 Spreeuw – Sturnus vulgaris
35 Merel – Turdus merula
36 Zanglijster – Turdus philomelos
37 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
38 Roodborst – Erithacus rubecula
39 Blauwborst – Luscinia svecica
40 Paapje – Saxicola rubetra
41 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
42 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Boompieper – Anthus trivialis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Geelgors – Emberiza citrinella
47 Rietgors – Emberiza schoeniclus