Vogelexcursie Fochteloërveen 23 december 2018

Privé vogelexcursie verslag Fochteloërveen 23-12-18

Vandaag stond er van 12.30-16.00 uur een vogelexcursie op het programma voor 5 personen. Zij hadden voor het Fochteloërveen gekozen omdat ze dat gebied nog niet kenden. De groep bestond uit 3 volwassenen en 2 kinderen.
Het weer had wat beter gekund: het regende continu een beetje, maar er stond weinig wind en het was een graad of 8, dus zeer zacht voor de tijd van het jaar.

Buizerd in de regen

Na de kennismaking werden eerst de leenkijkers uitgedeeld, en konden we gelijk scherpstellen op een mooie, vrij witte, Buizerd. Hij zat ver weg, dus kwam de telescoop ook goed van pas. Iets dichterbij waren een paar Wilde eenden te zien, de mannetjes waren al weer mooi op kleur. Verder liet geen enkele vogel zich horen of zien op die plek, dus reden we naar de startplaats van de wandeling.

Blauwe Kiekendief man boven het veen

Het gezelschap was gekleed op de regen, dus dat was helemaal goed. Jammer genoeg zijn vogels dan minder actief, dus het duurde even voordat we weer wat vogelactiviteit in beeld kregen. We hoorden een Winterkoning, en deze vloog even later laag door een slootje langs ons. Ook kwamen er een paar Graspiepers overvliegen. Vrij snel daarna zagen we plotseling een Blauwe Kiekendief jagen. Het was een mannetje, dus mooi grijs/blauw met zwarte vleugeltoppen. Hij vloog laag boven het veen en kwam even later nog terug, zodat iedereen hem goed kon zien.

Terwijl de meiden met laarzen aan door de plassen sprongen, liepen we het pad terug naar de parkeerplaats. In de bomen zagen we nog een aantal kleine beweeglijke vogels. Het bleken Staartmezen en een Goudhaantje te zijn. Een Koolmees bleef onzichtbaar voor de deelnemers, dus kon niet worden bijgeschreven (minimaal één van de deelnemers moet de vogel ook hebben gezien en/of gehoord, anders komt hij niet op de verzamellijst!).

Veel Wilde eenden en een paar zwammen

Aan de overkant van de weg zagen we een tweetal Merels in de struikjes zitten. Ook was er weer een Buizerd te zien: deze was vrijwel helemaal bruin. Vervolgens liepen we door naar de vogelkijkhut bij de plas. Hier zwommen nog behoorlijk wat Wilde eenden rond. Helaas zat er dit keer geen andere soort eend tussen, en ook eventuele Dodaarsjes lieten zich niet zien. Wel zagen we buiten de hut een aantal leuke paddenstoelen: een Gele Trilzwam (die met een tak uit de boom was gevallen) en een stronk met Geweizwammetjes. En toen liet ook een derde Buizerd zich nog kort even zien: bruin met een duidelijk witte band op de borst. Daarna was het tijd voor een kop thee en een stuk koek. Dat ging er even goed in!

Verschillende soorten ganzen

We reden en klein stukje verder en stopten nog even op de plek waar soms Kraanvogels lopen te foerageren. Vandaag niet, maar iets dichterbij stonden wel een aantal ganzen in het land te eten. Het waren vooral Toendrarietganzen en daartussen ook nog een Grauwe Gans. Het verschil in grootte en snavel was door de telescoop goed te zien. Voor de deelnemers was de Toendrarietgans een nieuwe soort.

Uitkijktoren de Zeven

De laatste stop was voor de wandeling naar de uitkijktoren. Op verzoek van de deelnemers werd de korte route genomen. Onderweg naar de toren hoorden we heel veel Goudhaantjes, die hoog boven ons hoofd in de toppen van de naaldbomen zaten. Ook een Gaai liet zijn gekrijs even horen. Ondanks de hoogtevrees van één van de deelneemsters ging iedereen naar boven in de uitkijktoren. Het uitzicht was prachtig, maar vogels lieten zich nauwelijks meer zien. Wel zagen we nog eenden voorbij vliegen en aan het fluiten te horen ging het hier om Smienten.

Op de terugweg naar de auto hoorden en zagen we nog een Boomkruiper, die tegen de stam omhoog aan het lopen was. Inmiddels was het al wat schemerig aan het worden en was het tijd om elkaar de hand te schudden. Ondanks de regen en de zeer magere soortenlijst gaven de deelnemers aan een leuke middag gehad te hebben in een prachtig gebied.

Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser
2  Toendrarietgans – Anser serrirostris
3  Smient – Mareca penelope
4  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
6  Buizerd – Buteo buteo
7  Gaai – Garrulus glandarius
8  Staartmees – Aegithalos caudatus
9  Goudhaan – Regulus regulus
10  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
11  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
12  Merel – Turdus merula
13  Graspieper – Anthus pratensis