Vogelexcursie Fochteloerveen 25-04-2018

Privé vogelexcursie verslag Fochteloërveen 25 april 2018

Verslag privé vogelexcursie Fochteloërveen 25 april 2018

Opdrachtgevers vogelexcursie Fochteloërveen
De deelnemers.

Vandaag mocht ik van 9.30-13.00 uur een excursie uitvoeren voor twee personen uit Wijk bij Duurstede. Deze excursie naar het Fochteloërveen was een onderdeel van de 3-daagse vogelreis Drenthe. Het was een bewolkte dag met 12 graden Celcius, en een frisse wind. Het Fochteloërveen staat bekend als het Dutch Crane Resort, dus ik hoopte dat we wel kraanvogels zouden zien.

Zomertaling en de eerste gierzwaluwen

Om 9.30 uur gingen we van start. Eerst even luisteren wat er op de parkeerplaats al te horen en te zien was. We zagen grote Canadese gans en grauwe gans en hoorden o.a. zanglijster en vink. De deelnemers kozen ervoor om vanaf de parkeerplaats met mij in de auto mee te rijden. We gingen even een stukje verderop kijken, aan de rand van het veen. Daar bleken we geluk te hebben: een mannetje zomertaling liet zich zien. Door de telescoop was de witte band boven het oog goed zichtbaar. Verder zwom er nog slobeend en kuifeend. Boven ons hoofd joegen boerenzwaluwen, huiszwaluwen en ook nog gierzwaluwen op insecten. Ondertussen zat een fitis in de bomen te zingen.

Langs de weg door het veen zaten een rietgors en een mannetje geelgors. De gele kop van deze geelgors was mooi te zien! De boomvalken, waar ik op hoopte, waren niet te zien. Waarschijnlijk was het op dat moment van de dag nog te koud voor de libellen, waar ze op jagen.

Nog meer zomertalingen en een koekoek in vlucht

Tijdens de eerste wandeling zagen we een grote zilverreiger en een grasmus. Even verder op hoorden we het ‘naaimachientje’, de sprinkhaanzanger. Deze hadden de deelnemers nog nooit eerder gehoord. De zang van de veldleeuwerik, die we daarna hoorden, kenden ze wel. En ja hoor, daar zwom zowaar nog een paartje zomertalingen! Even later liet een tjiftjaf zich horen. Bij het uitkijkscherm was een buizerd te zien, verder zat daar weinig. We vervolgden onze weg over het pad, en hoorden plotseling het geluid van kraanvogels. Jammer genoeg waren ze niet te zien vanaf die plek. Misschien later…

Op dat moment kwam er een koekoek overvliegen. Ook dit was hun eerste ontmoeting met deze soort: vaak genoeg gehoord, maar nog nooit gezien. Wel bekend waren de putters, die op een paar sprietjes gingen zitten. Mooi van kleur, dus altijd leuk om even naar te kijken. Aan de andere kant van het pad vloog een graspieper voorbij. Toen we terug waren op de parkeerplaats was het even tijd voor een kop koffie met een stuk ‘Drentsche Turf’. Deze viel goed in de smaak, hoewel de naam misschien anders doet vermoeden.

Raaf en toch nog kraanvogels

Het was rustig vóór de vogelkijkhut, maar binnenin werden we aangestaard door een stel boerenzwaluwen. In de hut zaten meerdere nesten van deze dieren. Toch leuk om ze op een paar meter afstand te zien zitten. Toen we weer buiten de hut stonden hoorden we een zwartkop zingen en een raaf roepen. De raaf zagen we ook overvliegen. Toen reden we naar de plek waar de kraanvogels regelmatig staan te eten. Dat was nu niet het geval. Zouden we ze dan niet meer zien? We reden door naar de volgende parkeerplaats, en keken even over een veld heen voor kraanvogels. Niets. Dan maar op pad naar de uitkijktoren de ‘7’. Onderweg zong een boompieper en in de naaldbomen was het hoge geluid van goudhaantjes te horen.

De klim naar boven werd beloond met een prachtig uitzicht. Het mooiste was dat er twee kraanvogels in het veen stonden. Ver weg, dat wel, maar duidelijk herkenbaar. Op zo’n moment ben je blij dat je door een telescoop kunt kijken. Gelukkig, missie geslaagd!

Vogelexcursie Fochteloërveen Uitzicht Uitkijktoren
Uitzicht uitkijktoren
Vogelexcursie Fochteloërveen Deelnemers
In het bos

 

 

 

 

 

 

Op de terugweg naar het startpunt zagen we nog een ooievaar en een gele kwikstaart. Al met al was het een fijne excursie, met aardig wat leuke soorten. Een boomvalk heeft zich niet meer laten zien, totdat ik de deelnemers de hand had geschud en zelf terug over de weg door het veen reed. Verdorie, vloog er eentje recht over de auto. Die had ik hen graag nog gegund…

 

Waargenomen vogelsoorten vogelexcursie Fochteloërveen

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Zomertaling – Spatula querquedula
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Kuifeend – Aythya fuligula
8 Ooievaar – Ciconia ciconia
9 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
10 Grote Zilverreiger – Ardea alba
11 Buizerd – Buteo buteo
12 Kraanvogel – Grus grus
13 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Gierzwaluw – Apus apus
17 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
18 Gaai – Garrulus glandarius
19 Zwarte Kraai – Corvus corone
20 Raaf – Corvus corax
21 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
22 Koolmees – Parus major
23 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
24 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
25 Huiszwaluw – Delichon urbicum
26 Fitis – Phylloscopus trochilus
27 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
28 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
29 Zwartkop – Sylvia atricapilla
30 Grasmus – Sylvia communis
31 Goudhaan – Regulus regulus
32 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
33 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
34 Merel – Turdus merula
35 Zanglijster – Turdus philomelos
36 Roodborst – Erithacus rubecula
37 Huismus – Passer domesticus
38 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
39 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
40 Graspieper – Anthus pratensis
41 Boompieper – Anthus trivialis
42 Vink – Fringilla coelebs
43 Groenling – Chloris chloris
44 Putter – Carduelis carduelis
45 Geelgors – Emberiza citrinella
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus