vogelexcursie Lauwersmeer 10-04-2019

Privé vogelexcursie verslag Lauwersmeer 10 april 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 10 april 2019

Op deze mooie woensdagochtend was er een vogelexcursie Lauwersmeer geboekt door een drietal mensen uit Friesland. Het was een verjaardagscadeau voor één van de deelnemers, die al de nodige ervaring had met vogels kijken. Van 9.00-12.30 uur gingen we de Groninger kant van het Lauwersmeer langs, op zoek naar leuke vogels. Het was die ochtend licht bewolkt, windkracht 5 en een graad of 7.

Slechtvalk pakt Kluut!

We gingen van start bij het Jaap Deensgat, waar de Bruine Kiekendieven boven het riet aan het jagen waren. Terwijl we naar de hut liepen hoorden we Baardmannetjes, zagen we een Rietgors en zagen we een Blauwborst in het riet vliegen. De Blauwborst dook helaas direct onder in het riet (vanwege de stevige wind?), waardoor we hem meer zagen. Ook later liet hij zich alleen nog maar horen.

We waren nog maar net in de vogelkijkhut, of er was al een jagende Slechtvalk te zien. Hij joeg boven het water, en had zijn oog laten vallen op een Kluut. De Kluut dook onder, maar zodra hij boven kwam dook de Slechtvalk er op af, zodat hij weer onder moest duiken. Dit herhaalde zich een aantal keren, totdat de Kluut gepakt werd en in de klauwen van de Slechtvalk naar de kant gevlogen werd. Daar werd de Kluut opgegeten, de veren vlogen in het rond. Twee Zwarte Kraaien stonden er bij, en keken er naar…

Waterpiepers, Watersnip en Kneutjes voor de hut

Op het water van het Lauwersmeer dreven verschillende soorten eenden (Brilduiker, Pijlstaart en Bergeend) en stonden Kleine Mantelmeeuwen in een ondiep gedeelte. Op nog geen 10 meter afstand van de hut lieten Waterpiepers zich mooi zien. Ook liep er een Watersnip vlakbij de hut en kwamen twee Kneutjes langs. De rode borstvlekken van het mannetje vielen duidelijk op. Iets verderop liep een steltloper in een ondiep stukje water. Door de telescoop was goed te zien dat het hier om een Zwarte Ruiter ging.

Toen we de hut uit liepen, viel ons een nestje op. Het was een oud nest van een Boerenzwaluw, maar de rand was helemaal aangevuld met mos. Was dit het nest van de Winterkoning, die net buiten de hut aan het zingen was?

‘We liepen nog even door naar de uitkijkheuvel, vanwaar we een aantal Bontbekplevieren zagen rondlopen. Op weg terug naar de auto’s liet de Blauwborst zich wel weer horen, maar niet meer zien. De deelnemers stapten bij mij in de auto, en samen reden we naar de volgende plek.

Tapuit op de weg en Oeverzwaluwen boven het water

Onderweg richting haven stopten we nog een paar keer, om telkens weer een paar nieuwe soorten aan de lijst toe te kunnen voegen. Op de weg bleek zelfs een Tapuit te lopen, die we natuurlijk ook even via de telescoop bewonderden. In een watertje langs de weg stonden toevallig een Tureluur en een Zwarte Ruiter vlak bij elkaar, zodat de verschillen mooi te zien waren. Ondertussen zong een Veldleeuwerik boven ons hoofd het hoogste lied.

Even verderop zagen we boven het water een aantal zwaluwen jagen. Het bleken Oeverzwaluwen te zijn. Leuk dat die inmiddels ook weer in het land waren! Bij het volgende watertje zwommen Tafeleenden en Slobeenden, en kwam er een Lepelaar overvliegen. Daarnaast verbaasden we ons over al die gele bloemen, die overal aangeplant waren: het was een soort Narcis, maar een andere dan we gewend waren. Daarna was de haven van Lauwersoog aan de beurt.

Roodhalsfuut in de haven

In het rommelhoekje zag één van de deelnemers een Zwarte Roodstaart weg schieten. De Steenlopers lieten zich duidelijk beter bekijken, terwijl ze in een grote groep stonden te rusten op een aanlegsteiger. Voor ons was het ook even tijd voor een pauze, met koffie/thee en koek. in Een eindje verderop waren een Rotgans en een mannetje Eider te zien.

Nu was er in de dagen ervoor steeds een Roodhalsfuut gemeld in de haven. We reden dus naar de plek waar hij voor het laatst gemeld was, en zagen hem toen aan de overkant. Hij verschanste zich echter al snel achter een vissersboot. De deelnemers wilden hem graag nog even goed zien, dus zijn we weer terug gereden, en konden hem toen mooi van vrij dichtbij zien.

Toch nog een stukje Friesland

Het was nog geen 12.30 uur, dus reden we nog even naar een mooie plek in Friesland om vogels te kijken. Onderweg kwamen we Torenvalk en Grote Zilverreiger tegen, en bij de plek zelf zagen we Kemphanen, een Wulp, Smienten en Wintertalingen. Daarna was het tijd om terug te rijden naar het Jaap Deensgat. Voordat we daar waren aangekomen zagen we nog Boerenzwaluw vliegen en Grutto’s in het land staan.

Even na enen waren we weer bij de plek waar de auto van de deelnemers stond. Zij gaven aan een hele mooie ochtend met veel vogels te hebben gehad, het verjaardagscadeau was goed in de smaak gevallen!

Waargenomen soorten

1  Rotgans – Branta bernicla
2  Brandgans – Branta leucopsis
3  Grauwe Gans – Anser anser
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6  Bergeend – Tadorna tadorna
7  Slobeend – Spatula clypeata
8  Krakeend – Mareca strepera
9  Smient – Mareca penelope
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11  Pijlstaart – Anas acuta
12  Wintertaling – Anas crecca
13  Tafeleend – Aythya ferina
14  Kuifeend – Aythya fuligula
15  Eider – Somateria mollissima
16  Brilduiker – Bucephala clangula
17  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
18  Fuut – Podiceps cristatus
19  Lepelaar – Platalea leucorodia
20  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
21  Grote Zilverreiger – Ardea alba
22  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
23  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
24  Buizerd – Buteo buteo
25  Meerkoet – Fulica atra
26  Scholekster – Haematopus ostralegus
27  Kluut – Recurvirostra avosetta
28  Kievit – Vanellus vanellus
29  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
30  Wulp – Numenius arquata
31  Grutto – Limosa limosa
32  Steenloper – Arenaria interpres
33  Kemphaan – Calidris pugnax
34  Watersnip – Gallinago gallinago
35  Tureluur – Tringa totanus
36  Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
37  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
38  Stormmeeuw – Larus canus
39  Zilvermeeuw – Larus argentatus
40  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
41  Houtduif – Columba palumbus
42  Torenvalk – Falco tinnunculus
43  Slechtvalk – Falco peregrinus
44  Ekster – Pica pica
45  Kauw – Coloeus monedula
46  Zwarte Kraai – Corvus corone
47  Baardman – Panurus biarmicus
48  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
49  Oeverzwaluw – Riparia riparia
50  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
51  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
52  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
53  Spreeuw – Sturnus vulgaris
54  Roodborst – Erithacus rubecula
55  Blauwborst – Luscinia svecica
56  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
57  Tapuit – Oenanthe oenanthe
58  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59  Graspieper – Anthus pratensis
60  Waterpieper – Anthus spinoletta
61  Kneu – Linaria cannabina
62  Rietgors – Emberiza schoeniclus