Vogelexcursie Lauwersmeer 12-05-2018

Privé vogelexcursie verslag Lauwersmeer 12 mei 2018

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 12 mei 2018.

Van 9.00-16.30 uur stond het Lauwersmeer op het programma voor twee heren uit Reeuwijk. Zij wilden graag het hele Lauwersmeer zien, zowel de Groningse kant als de Friese kant. Omdat ze op Natuurkampeerterrein De Pomp hadden overnacht, haalde ik hen daar op met de auto. Het beloofde een zonnige dag te worden met 20-26 graden Celcius.

Wielewaal bij de auto en de bruine kiekendief er overheen

Vogelexcursie Lauwersmeer Deelnemers mei 2018
Vogelexcursie Lauwersmeer de beide deelnemers

Op de parkeerplaats konden we gelijk aan de slag met de vogelgeluiden. Eén van de eerste vogels die zich gelijk een aantal keren liet horen was de wielewaal!  Verder hoorden we de bij het bos horende vogels als zwartkop, merel, tjiftjaf en vink. Ook de koekoek liet zich al horen. Onderweg naar de eerste stop zagen we al een aantal vogels: scholeksters, buizerd en kleine mantelmeeuwen. De gele poten van de kleine mantelmeeuwen waren mooi te zien, zeker door de telescoop.

Even verderop kwam een mannetje bruine kiekendief aanvliegen. Toen we stil stonden met de auto kwam hij pal over ons heen vliegen, op een paar meter afstand. Magnifiek! Even later zagen we hem met iets in zijn poten naar het vrouwtje vliegen, een stel boze kieviten achter hem aan. Hij had vast één van hun jongen in zijn klauw…

Toen we onze aandacht weer naar beneden richtten zagen we een tapuit in het gras zitten. Ook deze liet zich prachtig door de telescoop bewonderen. In het zelfde veld liepen ook nog graspieper en tureluur. En boven ons was het zomerse geluid van de veldleeuwerik te horen.

Roodkeelplasje en vogelkijkhut Jaap Deensgat

Toen we naar het Roodkeelplasje liepen, zagen we een lepelaar en kluten. Vanaf de uitkijkheuvel kregen we heel mooi een kleine karekiet in de scope, die zich bovendien duidelijk liet horen. Ook de snor deed zijn best, al zat die wat verder weg. We hadden de hoop al bijna opgegeven, maar toen liet een baardmannetje zich toch nog even zien. Ondertussen hoorden we de roerdomp ook nog een paar keer ‘hoempen’.

Vogelexcursie Lauwersmeer Boerenzwaluw
Boerenzwaluw op het nest in de kijkhut.

Vanuit de vogelkijkhut Jaap Deensgat waren verschillende eenden te zien, en een flinke hoeveelheid bontbekplevieren. Aan de andere kant stond een rosse grutto en zwom een wintertaling. Veel dichterbij liet een kleine plevier zich even mooi zien.  Boven ons hoofd nestelden de boerenzwaluwen, dus die vlogen af en aan door de openstaande luiken van de hut.

 

 

Een grauwe kiekendief!

Na een kop koffie met koek was het tijd om verder te gaan. Onderweg naar de volgende plek zag ik plotseling een slanke grijze roofvogel. Snel de auto aan de kant en de telescoop erop. Het bleek een mannetje grauwe kiekendief te zijn. Gaaf! Voor de deelnemers een lifer.

Bij de volgende stop konden we o.a. oeverlopers, tafeleend en putter toevoegen aan de lijst. Even verderop liet een koekoek zich horen en zagen we huiszwaluwen. Op weg naar de haven stuitten we in een bosje nog op groenling en een spotvogel. In de haven was de steenloper aanwezig, gelukkig. Op het hek zat een zwarte roodstaart, ook leuk.

Omdat het al ruimschoots tijd was voor de lunch, deden we even een flitsstop bij de Bantpolder: rotganzen tussen de brandganzen en een paar grutto’s. Toen door naar het restaurant!

Steltlopers bij Ezumakeeg

Na een prima lunch was het tijd voor de rest van het programma. Eerst even naar de uitkijkheuvel, Ezumakeeg-Noord. Hier waren een aantal verschillende steltlopers te zien: zwarte ruiters, kemphanen en regenwulpen. Ook waren er twee mannetjes zomertaling aanwezig tussen de honderden andere eenden.

Bij de vogelkijkhut (Ezumakeeg-Zuid) stond een groepje Temmincks strandlopers eten te zoeken, herkenbaar aan het kleine formaat en de lichte poten. Na enig speurwerk lukte het ook nog om een pijlstaart in de telescoop te krijgen. De rest van de soorten hadden we die dag al elders gezien.

Vogelexcursie Lauwersmeer De Pomp
De Pomp

Via de roekenkolonie (met nóg een spotvogel) reden we naar de Pomp, waar we naar de uitkijkheuvel zijn gelopen. Op een grote zilverreiger en twee nijlganzen na geen nieuwe soorten meer. Nog wel een bruine kiekendief, maar die hadden we vandaag al veel dichterbij mogen observeren. Wel stonden de groep Konikspaarden  bij de waterkant, ook een mooi gezicht. In het bos kwamen we nog twee staartmeesjes tegen en een zanglijster.

 

Inmiddels was het al wat later dan gepland, maar dat gaf niet. De heren waren weer terug op hun camping, en het was tijd voor het handen schudden. Op dat moment liet de wielewaal zich nog een keer horen. Een mooie afsluiter van een hele gezellige excursie, met 76 soorten vogels en prachtig weer.

Waargenomen soorten vogelexcursie

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Lepelaar – Platalea leucorodia
18 Roerdomp – Botaurus stellaris
19 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
20 Grote Zilverreiger – Ardea alba
21 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
22 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
23 Grauwe Kiekendief – Circus pygargus
24 Buizerd – Buteo buteo
25 Meerkoet – Fulica atra
26 Scholekster – Haematopus ostralegus
27 Kluut – Recurvirostra avosetta
28 Kievit – Vanellus vanellus
29 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
30 Kleine Plevier – Charadrius dubius
31 Regenwulp – Numenius phaeopus
32 Rosse Grutto – Limosa lapponica
33 Grutto – Limosa limosa
34 Steenloper – Arenaria interpres
35 Kemphaan – Calidris pugnax
36 Temmincks Strandloper – Calidris temminckii
37 Oeverloper – Actitis hypoleucos
38 Tureluur – Tringa totanus
39 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
40 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
41 Zilvermeeuw – Larus argentatus
42 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
43 Visdief – Sterna hirundo
44 Houtduif – Columba palumbus
45 Koekoek – Cuculus canorus
46 Wielewaal – Oriolus oriolus
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Roek – Corvus frugilegus
49 Zwarte Kraai – Corvus corone
50 Koolmees – Parus major
51 Baardman – Panurus biarmicus
52 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
53 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
54 Huiszwaluw – Delichon urbicum
55 Staartmees – Aegithalos caudatus
56 Fitis – Phylloscopus trochilus
57 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
58 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
59 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
60 Spotvogel – Hippolais icterina
61 Snor – Locustella luscinioides
62 Zwartkop – Sylvia atricapilla
63 Grasmus – Sylvia communis
64 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
65 Merel – Turdus merula
66 Zanglijster – Turdus philomelos
67 Roodborst – Erithacus rubecula
68 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
69 Tapuit – Oenanthe oenanthe
70 Huismus – Passer domesticus
71 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
72 Graspieper – Anthus pratensis
73 Vink – Fringilla coelebs
74 Groenling – Chloris chloris
75 Putter – Carduelis carduelis
76 Rietgors – Emberiza schoeniclus