Vogelexcursie Lauwersmeer 19-5-2018

Privé Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 19 mei 2018

Privé Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 19 mei 2018

Vandaag mocht ik een vogelexcursie Lauwersmeer verzorgen voor drie personen. Twee dochters hadden de excursie als verjaardagscadeau voor hun moeder geboekt. Het verzoek was bovendien om niet te veel te hoeven lopen. Het weer was prima voor een vogelexcursie: 16 graden, windkracht 3 en bewolkt.

Vogelexcursie Lauwersmeer Deelnemers Lauwersoog haven
Deelnemers Lauwersoog haven

Roeken, zwarte kraaien en kauw

We gingen van start bij de kolonie met roeken, na het uitdelen van de leenkijkers. Ter plekke zagen we de roeken hoog in de bomen en op het nest zitten. Omdat er ook een zwarte kraai en een kauw te zien waren, kon het verschil tussen deze soorten goed gezien worden, zeker door de telescoop. Verder zagen we nog een fazant en witte kwikstaart. Natuurlijk lieten niet alle vogels zich zien. Van de pimpelmees, groenling, tjiftjaf en zwartkop hoorden we alleen de zang. Boven het water vlogen ook nog boerenzwaluw en huiszwaluw (let op witte stuit). De meerkoet, fuut en zilvermeeuw vulden het rijtje waarnemingen nog aan, en als laatste kwam er nog een blauwe reiger overvliegen. Daarna was het tijd om naar de Ezumakeeg te gaan. Omdat de deelnemers bij mij in de auto plaats namen, konden we onderweg ook nog een aantal vogels toevoegen.

Kwartel in het gras en bruine kiekendief in het riet

Toen we het gebied Ezumakeeg binnen reden, hoorde ik door het open raam plotseling een kwartel. Hij zat vlak bij de weg, maar had zich toch nog goed verstopt in de vegetatie. Niet te zien dus, maar leuk om te horen! Voor de deelnemers was dit de eerste keer dat ze deze vogel hadden gehoord.

We gingen eerst naar Ezumakeeg-Noord. Daar zong een kleine karekiet, vlogen gierzwaluwen boven ons hoofd en zaten tafeleend, bergeend, krakeend en slobeend in het water. Even liet een bruine kiekendief zich zien, maar deze landde in het riet voordat iedereen hem gezien had. Dus gingen we eerst verder met kijken naar de steltlopers: scholekster, kluut, tureluur, grutto en bontbekplevier. Na enig speurwerk waren ook nog zomertaling, smient en pijlstaart door de telescoop te zien. Ondertussen liet een baardmannetje zich even horen. Gelukkig kwam het mannetje bruine kiekendief even later weer uit het riet vliegen, zodat iedereen hem even mooi kon zien met de verrekijker.

Vogelexcursie Lauwersmeer Deelnemers Ezumakeeg Noord
Deelnemers Ezumakeeg Noord

Kleurrijke vogels onderweg

Toen we op weg gingen naar Ezumakeeg-Zuid, kwamen we nog een paar leuke vogels tegen langs de weg. Eerst een mannetje rietgors, daarna twee kneutjes en tenslotte nog een blauwborst. Heel wat kleur in de kijker dus!

Daarna was het eerst even tijd voor koffie/thee en koek, en een kletsmoment. Daarna weer door met de vogels. Buiten de hut kwam een slechtvalk langs, op jacht naar een smakelijk vogeltje. Hij was ook snel weer weg, dus is helaas niet door alle deelnemers gezien. Vanuit de hut waren een aantal Temmincks strandlopers te zien. Ook stond er een mooie bonte kemphaan en zwom er een wintertaling. In tegenstelling tot de duizenden brandganzen, die er een paar weken geleden nog waren, stond er nu maar een enkele in het gebied. Was de rest toch eindelijk richting Noorden getrokken?

Wij gingen ook nog een stukje noordelijker. Onderweg zagen we nog een buizerd. Bij de aalscholverkolonie zijn we toch nog even gestopt, en zagen putters in de bomen zitten. Ook zagen we daar grote mantelmeeuw en visdief.

Een net niet vliegend tapijt van steenlopers

Steenlopers Lauwersoog haven
Steenlopers Lauwersoog haven

De laatste stop was in de Haven van Lauwersoog. Toch even kijken of de steenlopers er dit keer waren. Het was hoog water, dus konden ze niet foerageren (eten) op het wad of tussen de brokstukken. Ze bleken aan de overkant op een steiger te zitten, met heel veel bij elkaar. Eén van de deelneemsters had de associatie met een golvend tapijt, toen ze de grote groep steenlopers door de telescoop bekeek. In ieder geval een prachtig gezicht!

 

Daarna was het tijd om terug te rijden naar de auto van de deelneemsters. Aan gespreksstof hadden we geen gebrek gehad, en de dames hadden veel vogels gezien die ze nog nooit eerder gezien hadden. Volgens mij is het verjaardagscadeau bij hun moeder prima in de smaak gevallen en vonden de dochters het helemaal niet erg dat ze er zelf ook van hadden kunnen genieten 😉

Vogelexcursie Lauwersmeer Andrea & Deelnemers
Andrea & Deelnemers

 

 

 

 

 

Waargenomen vogelsoorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Kwartel – Coturnix coturnix
15 Fazant – Phasianus colchicus
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
18 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
19 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
20 Buizerd – Buteo buteo
21 Meerkoet – Fulica atra
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Kluut – Recurvirostra avosetta
24 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
25 Grutto – Limosa limosa
26 Steenloper – Arenaria interpres
27 Kemphaan – Calidris pugnax
28 Temmincks Strandloper – Calidris temminckii
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Gierzwaluw – Apus apus
36 Slechtvalk – Falco peregrinus
37 Kauw – Coloeus monedula
38 Roek – Corvus frugilegus
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
41 Koolmees – Parus major
42 Baardman – Panurus biarmicus
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
48 Zwartkop – Sylvia atricapilla
49 Spreeuw – Sturnus vulgaris
50 Blauwborst – Luscinia svecica
51 Huismus – Passer domesticus
52 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
53 Vink – Fringilla coelebs
54 Groenling – Chloris chloris
55 Kneu – Linaria cannabina
56 Putter – Carduelis carduelis
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus