Verslag Bedrijfsvogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2023 (door Henk)

Bedrijfsvogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2023 (door Henk)

Vogelkijkplaats “de Pomp”

Deze keer is door een bedrijf uit Groningen gekozen voor een vogelexcursie als bedrijfsuitje. En zo ontmoet ik de 7 deelnemers om 13 uur bij de parkeerplaats naast Camping “de Pomp”. Het is goed weer, bewolking afgewisseld met wat zon en zo’n 23 graden maar wel droog. Er staat wel behoorlijk wat wind.

Ik vertel wat over vogels kijken in  het algemeen en het gebied het Lauwersmeer en nadat ik de verrekijkers heb uitgedeeld gaan we op pad.

uitkijkheuvel (foto van Christel Seegers)

We lopen eerst naar de uitkijkheuvel toe en onderweg horen we de eerste paar vogels, hoewel het door de harde wind en het tijdstip nog aan de rustige kant is. We zien Zwaluwen voorbij scheren en horen kort o.a. een Rietzanger. Vanaf de bult zijn de vele Grauwe Ganzen met jongen te zien. Daartussen eenden als Krakeend, Kuifeend en Wilde Eend. Wat verder weg zien we een mannetje Bruine Kiekendief boven de rietkragen zweven. Naast Kokmeeuwen komt er ook een Visdiefje langs. Een Grote Zilverreiger loopt aan de achterkant van het slik, daar zitten ook Aalscholvers en zwemmen Knobbelzwanen.

de Baardman werd hier gezien

We lopen door het bos heen en horen en of zien o.a. de Vink, Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis. Als we op de hoek komen van de camping en de rietkragen met water zingt daar mooi de Kleine Karekiet. We nemen het pad door het bos langs de rand, daar waar de Wielewalen vooral zitten. En pas als we aan het eind zijn horen we een Wielewaal kort roepen. Op de hoek van het bos waar je aan de vogelwandeling “de Kollumerpomp” kunt beginnen staan we een tijdje stil. Ook hier Bruine Kiekendieven en een mannetje van de Baardman laat zich even kort horen en zien door enkelen en verdwijnt al “te” snel naar beneden het riet in helaas. Wel wordt een paartje Rietgors goed gezien door iedereen.

luisteren naar de Wielewaal en Tuinfluiter (foto van Christel Seegers)

Terug richting de camping en de auto horen we nog een paar Tuinfluiters en zien ze even in de bosjes. Een Spotvogel is ook kort te horen hoger op vanuit een jonge populier. De Kleine Karekiet neemt het daarna over. Meerdere Wielewalen roepen nog wel een paar keer, maar ze blijven helaas onzichtbaar voor ons nadat we daar iets langer voor hebben uitgetrokken. Vanuit het bos zijn nog Merel en Roodborst te horen. Ook een Grasmus krast even vanuit een bosje.

Ezumakeeg

Bij de Ezumakeeg aangekomen rijden we eerst naar het noordelijke gedeelte en genieten daar eerst van een lekkere kop koffie of thee met een heerlijke traktatie van een van de deelnemers omdat die pas jarig was geweest.

Ezumakeeg – noord

Daarna is het tijd om op de kijkplaatsen te gaan kijken. Het is hier altijd een vogeleldorado, er is altijd wel iets te zien. Zo zitten er nu heel veel Grutto’s, Kemphanen en Kluten, waarvan bij de laatste soort ook nog grotere jongen rondliepen. Zo ook nog Bergeenden, Meerkoeten en Wilde Eenden met jongen.

De vele vogels op het lage water (foto van Christel Seegers)

De Kemphanen zijn er in allerlei kleuren, zwart, wit, bruin, roodbruin de mannetjes maken het behoorlijk bont. Zo zien we zelfs nog een mannetje een beetje pronken met zijn veren omringt door een paar vrouwtjes. Vanuit het hoge gras komen wat later een paar Lepelaars tevoorschijn.

Lepelaars

Helemaal achterop staan met een telescoop nog een groepje Zwarte Ruiters te zien, eentje was ook nog even van dichtbij goed te zien. Ook Tureluurs zijn er te horen en te zien. Achter ons staat een paal met Torenvalkennest, en daarin zijn een aantal jongen goed te zien, de ouders vliegen daar rondom op zoek naar prooi. Als we instappen vliegen een groep van zo’n 10 Wulpen stilzwijgend achter ons langs, waarvan de trek naar het zuiden al weer in gang is gezet.

We rijden daarna naar het middenstuk bij de Ezumakeeg. Hier zitten nog twee Smienten, wat eigenlijk een wintersoort is in Nederland, maar die je zo af en toe is tegen komt ook in de zomer, wel sporadisch. Achter op het slik lopen ook zelfs nog drie Witgatjes, goed gezien door mijn “collega” Andrea, die we hier ook net tegenkomen 😊.

Witgatjes in beeld!

Een van de deelnemers ziet als eerste ver van achteren twee Zeearenden aankomen, en inderdaad op dat moment gaat daar achterin alles op de vleugels. Prachtig om dat te zien, de twee Zeearenden schroeven daarna omhoog, het blijken allebei volwassen exemplaren te zijn te zien aan de witte uiteinden van de staart. Zo heeft iedereen de imposante vogels mooi kunnen zien.

Smient, Bruine Kiekendief, 2 adulte Zeearenden

Op het zuidelijk deel zien we dezelfde soorten zo’n beetje als op noord. Wel een Buizerd zien we nog even “bidden” in de lucht. Wel mooi ook zijn twee Krombekstrandlopers in licht kleed (juveniele) die lopen tussen de andere steltlopers. Hier ook achterin nog een grote groep Zwarte Ruiters, iets beter te zien dan op noord. Het water op dit deel trekt zich aardig terug, waar je in het verleden nog vanaf de weg goed de vogels van dichtbij kon zien, is een telescoop geen overbodige luxe meer voor de vogels op grotere afstand.

veel Grutto’s en Kluten

Bochtjesplaat

Achter de NAM locatie lopen we naar de dijk toe. In de bosjes horen we Tuinfluiter zingen en over het land en boven het watertje wat er doorheen loopt vliegen Oeverzwaluwen en Boerenzwaluwen. Onder het brugje is een Fuut te zien en langs de kant meerdere Meerkoeten met oudere en jonge jongen.

Grutto’s en Kluten ingezoomd

Als we over het hekje zijn geklommen lopen we een eindje over de dijk waarbij de schapen ons vreemd aankijken. Er staat niet veel water meer in dit gebied, alleen links nog wat, daar zitten dan ook nog wat vogels waarbij we nog als nieuwe soort voor vandaag een aantal Groenpootruiters lopen, tussen ook hier veel Kemphanen, Grutto’s en Kluten.

laatste beetje water op de Bochtjesplaat en Haas (foto’s van Christel Seegers)

Helaas zien we de Steltkluten niet meer, die hier wel tot broeden zijn gekomen dit jaar. Graspiepers vliegen hier op als we door het gras lopen. En bij een hekje mogelijk twee Roodborsttapuiten, maar kan het niet bevestigen, de vogels verdwijnen achter de dijk. Als we net weglopen zie ik nog net een paar Bontbekplevieren op de vochtige platen met alg neerstrijken, een paar deelnemers kunnen deze nog meepikken terwijl de anderen al richting de auto’s lopen.

Lauwersoog Haven

Op het eind van de havenpier kijken we even naar “de Sternstee”, een ponton wat er voor deze soort is neergelegd, en waar de laatste jaren een kolonie van Visdieven gebruikt van maakt. Soms zit er nog een Scholeksters tussen de broeden.

kijken naar “de Sternstee”

We zoeken ook nog naar de Steenlopers, die moeten nu bij hoogwater ergens zitten te rusten. Meestal ergens langs de kanten of op de steigers, we zoeken alle plekjes af waarvan ik weet dat ze er bijna altijd zitten, maar vandaag even niet 😉.

Kemphaan, Grutto en Scholekster

Het waait behoorlijk en het water klotst echt tegen de dijken aan, maar ook alle steigers zijn leeg op dit moment op Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuw na. Buitendijks dobberen wat Kokmeeuwen en een Kluut. En met een paartje Scholeksters wat op een kratje zitten te broeden eindigen we deze mooie middag.

Ponton “de Sternstee” en de Scholekster op paal (foto’s van Christel Seegers)

Ik neem afscheid van de deelnemers die nog ter afsluiting ergens lekker gaan eten. Ze geven aan een leuke middag te hebben gehad en terwijl we in de auto’s stappen tjilpen de Huismussen nog vanuit een bosje. Totaal zien en/of horen we nog 62 soorten in totaal met de groep

Soortenlijst:

 1. Fuut
 2. Aalscholver
 3. Grote Zilverreiger
 4. Blauwe Reiger
 5. Lepelaar
 6. Knobbelzwaan
 7. Grauwe Gans
 8. Brandgans
 9. Bergeend
 10. Casarca
 11. Wilde Eend
 12. Krakeend
 13. Slobeend
 14. Smient
 15. Wintertaling
 16. Kuifeend
 17. Zeearend
 18. Bruine Kiekendief
 19. Buizerd
 20. Torenvalk
 21. Meerkoet
 22. Scholekster
 23. Kluut
 24. Bontbekplevier
 25. Kievit
 26. Krombelstrandloper
 27. Witgat
 28. Tureluur
 29. Zwarte Ruiter
 30. Groenpootruiter
 31. Grutto
 32. Wulp
 33. Kemphaan
 34. Kokmeeuw
 35. Zilvermeeuw
 36. Kleine Mantelmeeuw
 37. Visdief
 38. Houtduif
 39. Gierzwaluw
 40. Oeverzwaluw
 41. Boerenzwaluw
 42. Huiszwaluw
 43. Graspieper
 44. Witte Kwikstaart
 45. Roodborst
 46. Merel
 47. Tuinfluiter
 48. Zwartkop
 49. Grasmus
 50. Rietzanger
 51. Kleine Karekiet
 52. Spotvogel
 53. Fitis
 54. Tjiftjaf
 55. Baardman
 56. Kauw
 57. Zwarte Kraai
 58. Spreeuw
 59. Wielewaal
 60. Huismus
 61. Vink
 62. Putter
 63. Rietgors