Kraanvogelexcursie Duitsland 2021

Verslag excursie Kraanvogels 2021

Verslag Kraanvogel excursie 2021.

Eindelijk kon het weer, een groepsexcursie naar de Kraanvogels bij Diepholz (Duitsland). Van 11.00-17.30 uur gingen 6 deelnemers mee op zoek naar Kraanvogels in en rond de veengebieden. Het was 8 °C, bewolkt, en met windkracht 4 zo nu en dan best fris. Maar…het bleef droog!

De eerste 100 Kraanvogels

Iedereen was ruim op tijd aanwezig op de verzamelplaats. Na de kennismaking en een eerste uitleg en instructie konden we dan ook om klokslag 11.00 uur wegrijden naar de eerste plek waar we de Kraanvogels konden verwachten. De timing bleek perfect: net toen we uitstapten kwamen er zo’n 20 Kraanvogels over ons heen vliegen. Het getrompetter van deze dieren in vlucht was goed hoorbaar.

Genieten van de eerste Kraanvogels
Genieten van de eerste Kraanvogels

In het land stonden een stuk of 100 Kraanvogels te foerageren, dus daar konden de telescopen mooi op gericht worden. Er bleken meerdere ouderparen met jongen tussen te staan, waarbij de bruine nek en kop van de jongen goed te zien was. Voor de meeste deelnemers was dit hun eerste ervaring met Kraanvogels, dus dat was even genieten. Ook kwam er een groep andere vogels aanvliegen, die in een boom gingen zitten. Dit bleken Koperwieken te zijn.

We reden een stukje verder, waardoor we nog dichter bij de groep stonden, zonder deze te verstoren. Een Blauwe Reiger, die net achter de Kraanvogels stond, bleek echt een maatje kleiner te zijn. Ook zagen we een Grote Zilverreiger en een Torenvalk.

Nog veel meer Kraanvogels en lunch in het veld

Mondkapjes naast het bord
Mondkapjes naast het bord

We reden door en stopten daar, waar we een paar honderd Kraanvogels bij elkaar zagen staan. In de verte bleek een bonte Buizerd op een paaltje te zitten. Ondertussen wapperden achter ons, naast een informatiebord, een paar mondkapjes in de struiken. Dit bracht onze gedachten even terug naar de werkelijkheid van alle dag…

Daarna reden we weer een stukje verder, stopten nogmaals bij een grote groep Kraanvogels en besloten toen dat het tijd was voor de lunch. Op de beoogde plek lag een mestbult in het land, die een lucht verspreidde die je liever niet bij de lunch hebt. Daarom reden we iets verder en parkeerden we de auto’s langs de weg. De lunchtafel werd uitgeklapt en als snel was iedereen in de weer met broodjes, beleg, eitjes en drinken.

Drie soorten ganzen én Kleine Zwanen

We gingen verder en stopten bij een stuk land waar heel veel ganzen op stonden. Er bleken drie soorten door elkaar te staan: Grauwe Gans, Kolgans en Toendrarietgans. Door de telescoop waren de verschillen goed te zien. Daarna zochten we specifiek naar Kraanvogels die vrij dicht bij aan de linkerkant stonden (voor de fotografen vanuit de auto) en ontdekten aan de rechterkant een drietal zwanen tussen een grote groep Kraanvogels. Met de telescoop erbij zagen we dat het Kleine Zwanen waren. Die soort had geen van de deelnemers ooit in het echt gezien, dus dat was een leuke verrassing.

Veel witte borden met rode rand onderweg…

Inmiddels was het tijd om ons richting het Rhedener Geestmoor te begeven. De gebruikelijke route bleek echter deels geblokkeerd te zijn (volgens Google Maps konden we er langs!), waardoor we een paar keer moesten keren. Ook konden we niet helemaal naar de parkeerplaats rijden, maar moesten we het laatste stuk lopen. Gelukkig waren we ruimschoots op tijd.

Na een kop koffie/thee met koek liepen we naar de uitkijktoren, waar we natuurlijk even een kijkje in namen. Daarna gingen we even aan de wandel in het veen. Helaas geen Klapekster vandaag, maar nog wel even een Blauwe Kiekendief en twee Raven in de verte en een roepende Graspieper dichtbij.

Duizenden Kraanvogels vliegen over

We stonden nog maar net op de dam door het veen toen de eerste groep Kraanvogels kwam overvliegen om te landen in het veen. Hier zouden ze de nacht doorbrengen. Eén van de deelnemers bleek verrassend goed in het inschatten van de groepsgrootte in de lucht. Op een gegeven moment kwam er een sliert van zo’n 1000 Kraanvogels het veen binnenvliegen. Een deel vloog naar het linker stuk, en de andere helft naar het rechter stuk in het veen. Tijdens het vliegen roepen de dieren naar elkaar, waardoor het een prachtig gehoor was, al die roepende Kraanvogels, die over je heen vliegen.

Na deze enorme groep kwamen er nog een paar groepen Kraanvogels en Ganzen over. Even was het rustig, en net toen we terug zouden lopen kwam er nog een enorme wolk ganzen (Toendrarietganzen/Kolganzen) over. Ook dit waren er weer minstens duizend. Daarna werd het rustig en vonden we het genoeg. Het was inmiddels ook behoorlijk schemerig geworden. Bij de auto’s was er nog even gelegenheid voor een kop koffie of thee en daarna ging ieder zijn eigen weg. De deelnemers hadden genoten van de grote hoeveelheid Kraanvogels die ze gezien hadden en zullen hun geluid nooit meer vergeten!

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Toendrarietgans – Anser serrirostris
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
5 Kraanvogel – Grus grus
6 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
7 Grote Zilverreiger – Ardea alba
8 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
9 Buizerd – Buteo buteo
10 IJsvogel – Alcedo atthis
11 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
12 Torenvalk – Falco tinnunculus
13 Zwarte Kraai – Corvus corone
14 Raaf – Corvus corax
15 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
16 Koperwiek – Turdus iliacus
17 Graspieper – Anthus pratensis
18 Vink – Fringilla coelebs