Vogelexcursie Trekvogels Waddenzee 4 September 2020

Verslag excursie Trekvogels Waddenzee Friesland 4-9-2020

Verslag excursie Trekvogels Waddenzee Friesland 4-9-2020

Even voor half 10 arriveerde de eerste deelnemer bij de boerderij van Wim, de excursieleider van vandaag. Al snel gevolgd door een echtpaar uit Zuid-Holland. Aan de grote keukentafel werd even met elkaar kennis gemaakt onder het genot van een bakje koffie met oranjekoek, een Friese lekkernij. Helaas moest een tweede stel wegens familieomstandigheden afzeggen zodat we met z’n vieren rond 10.00 uur naar Koehool vertrokken. Daar aangekomen zagen we dat het water al hoog stond dus reden we direct door naar de Westhoek. De plekjes voor het riet werden ingenomen en we konden genieten van de vele steltlopers foeragerend op het slib en vliegend in de lucht.  De meeste strandlopers en plevieren van het wad werden gevonden, alleen de kleine strandloper ontbrak op ons lijstje. Opvallende waarnemingen waren de honderden pijlstaarten en de groep van rond de 100 lepelaars die in kwamen vliegen en vlak voor onze neus neerstreken.

Door de hoge waterstand en de stevige westen wind van de afgelopen dagen werden zowel de vogels als wijzelf verrast door het (te) snel opkomende water. Binnen een mum van tijd stond het water aan onze voeten en verdwenen de vogels naar de binnendijkse akkers.

Ook voor ons alle reden om het hoger op te gaan zoeken.

Via de Zwarte haan, waar we even een snelle blik wierpen op de daar aanwezige 9 Flamingo’s, reden we naar de veerdam van Holwerd. Ook hier stond het water hoog en de vele tureluurs en steenlopers hadden zich verschanst op de basaltblokken langs de dam. Hier konden mooie plaatjes van worden gemaakt , zo ook van de enkele kanoeten die zich er tussen verstopt hadden. Het wachten was op het aflopende water waardoor de vogels weer op het slib te zien zouden zijn. Bij een plas aan het begin van de dam vonden we 4 kleine zilverreigers. Een niet alledaagse verschijning in Nederland. Er kwam ook een groepje Zwarte ruiters invliegen maar, helaas, verdwenen deze net achter het riet uit het zicht van de deelnemers. In de verte vloog ook een slanke kiekendief, deze kon echter niet worden ‘afgemaakt’ als grauwe of steppe.

Toen we op de kop van de dam terugkeerden waren de steltlopers nu mooi van dichtbij te bekijken. Er werden vele plaatjes geschoten en het was dus maar goed dat we hier nog even op gewacht hebben.

In z’n algemeenheid was het geen topdag vandaag. De aantallen bij de Westhoek waren minder dan een paar weken terug en het opkomende tij was ons niet goed gezind om de vele vogels bij de Westhoek van dichtbij te kunnen bekijken. De sfeer en het weer waren goed en met meer dan 30 soorten kunnen we zeker spreken van een geslaagde vogeldag. Van de scoop die door ‘De Verrekieker Texel’ ter beschikking is gesteld werd gretig gebruik gemaakt. Zonder dit extra exemplaar zouden we toch een aantal teleurstellingen hebben gehad. 

Graag tot een volgende keer, Wim.

Waarnemingen

1 Lepelaar – Platalea leucorodia Westhoek – Wad (Friesland)
2 Scholekster – Haematopus ostralegus Westhoek – Wad (Friesland)
3 Aalscholver – Phalacrocorax carbo Westhoek – Wad (Friesland)
4 Boerenzwaluw – Hirundo rustica Westhoek – Wad (Friesland)
5 Witte Kwikstaart – Motacilla alba Westhoek – Wad (Friesland)
6 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus Westhoek – Wad (Friesland)
7 Stormmeeuw – Larus canus Westhoek – Wad (Friesland)
8 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus Westhoek – Wad (Friesland)
9 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus Westhoek – Wad (Friesland)
10 Torenvalk – Falco tinnunculus Westhoek – Wad (Friesland)
11 Regenwulp – Numenius phaeopus Westhoek – Wad (Friesland)
12 Wulp – Numenius arquata Westhoek – Wad (Friesland)
13 Tureluur – Tringa totanus Westhoek – Wad (Friesland)
14 Bergeend – Tadorna tadorna Westhoek – Wad (Friesland)
15 Kluut – Recurvirostra avosetta Westhoek – Wad (Friesland)
16 Goudplevier – Pluvialis apricaria Westhoek – Wad (Friesland)
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula Westhoek – Wad (Friesland)
18 Zilverplevier – Pluvialis squatarola Westhoek – Wad (Friesland)
19 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea Westhoek – Wad (Friesland)
20 Bonte Strandloper – Calidris alpina Westhoek – Wad (Friesland)
21 Watersnip – Gallinago gallinago Westhoek – Wad (Friesland)
22 Pijlstaart – Anas acuta Westhoek – Wad (Friesland)
23 Rosse Grutto – Limosa lapponica Westhoek – Wad (Friesland)
24 Flamingo – Phoenicopterus roseus de Zwarte Haan (Friesland)
25 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus Holwerd – Veerdam (Friesland)
26 Tapuit – Oenanthe oenanthe Holwerd – Veerdam (Friesland)
27 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros Holwerd – Veerdam (Friesland)
28 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta Holwerd – Veerdam (Friesland)
29 Buizerd – Buteo buteo Holwerd – Veerdam (Friesland)
30 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus Holwerd – Veerdam (Friesland)
31 Graspieper – Anthus pratensis Holwerd – Veerdam (Friesland)
32 Gele Kwikstaart – Motacilla flava Holwerd – Veerdam (Friesland)
33 Visdief – Sterna hirundo Holwerd – Veerdam (Friesland)
34 Wilde Eend – Anas platyrhynchos Holwerd – Veerdam (Friesland)