Vogelexcursie Trekvogels Waddenzee 8 augustus 2020

Verslag excursie Trekvogels Waddenzee Friesland 8-8-2020

Verslag excursie Trekvogels Waddenzee Friesland 8-8-2020

Even voor half 11 arriveerden de eerste deelnemers bij de boerderij van Wim, de cursusleider van vandaag. Op het terras werd snel een plekje gevonden waar iedereen werd ontvangen met koffie/thee en eigen gebakken pruimentaart van Monique.
Even na 11.00 uur vertrokken we naar Koehool waar we op de dijk een prachtig uitzicht hadden over het wad. In de verte was het opkomende water al te zien en op het nog ‘droge’ wad voor ons werden de eerste strandlopers en plevieren ontdekt in het maanlandschap van zand en water. Aan de vloedlijn, nog ver weg, stonden duizenden steltjes en meeuwen. Hier en daar een bergeend en een grauwe gans.
Op het water waren de eerste honderden kluten te zien. Toen de hele meute vogels op de vleugels ging was het niet lang zoeken om de oorzaak daarvan te vinden, er was een Slechtvalk aan het jagen en die scheerde met hoge snelheid over het wad.
Achter ons zagen we op een redelijke afstand bij een poeltje 50 lepelaars en een aantal Sneeuwganzen staan.
Om 12.00 uur kwamen we bij de Westhoek aan. We waren niet de enige vogelaars die hier kwamen genieten. Netjes langs het riet staande zagen we het schouwspel van de duizenden steltlopers voor onze neus zich afspelen. We hadden geluk, het water kwam op 30 meter voor ons tot stilstand en aan de rand bevonden zich nog vele tientallen strandlopers en plevieren, Ook een enkele kanoet en tureluur zat er nog tussen. Met onze scoops en kijkers konden we de prachtige verenkleden van de vogels mooi bekijken.


Afsluitend konden we nog even naar de Zwarte Haan om de 9 flamingo’s te zien en toen er een piepje kwam dat Sietse een Poelruiter had ontdekt richting Harlingen zijn we met een aantal van de groep ook daar nog even langs gereden. En met succes, de zeldzame poelruiter liet zich nog even mooi zien.


Al met al een heerlijke warme (30 graden), gezellige en leerzame vogeldag.
Dank aan allen voor de inbreng en ‘De Verrekieker Texel’ voor het beschikbaar stellen van de verrekijkers en scoop.

Waargenomen soorten

1 Poelruiter – Tringa stagnatilis Hoarnestreek (Friesland)
2 Flamingo – Phoenicopterus roseus Bildtpollen buitendijks – west (Friesland)
3 Lepelaar – Platalea leucorodia Groote Noorderpolder (Friesland)
4 Sneeuwgans – Anser caerulescens Groote Noorderpolder (Friesland)
5 Scholekster – Haematopus ostralegus Westhoek – Wad (Friesland)
6 Aalscholver – Phalacrocorax carbo Westhoek – Wad (Friesland)
7 Gierzwaluw – Apus apus Westhoek – Wad (Friesland)
8 Boerenzwaluw – Hirundo rustica Westhoek – Wad (Friesland)
9 Witte Kwikstaart – Motacilla alba Westhoek – Wad (Friesland)
10 Gele Kwikstaart – Motacilla flava Westhoek – Wad (Friesland)
11 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus Westhoek – Wad (Friesland)
12 Graspieper – Anthus pratensis Westhoek – Wad (Friesland)
13 Rosse Grutto – Limosa lapponica Westhoek – Wad (Friesland)
14 Grutto – Limosa limosa Westhoek – Wad (Friesland)
15 Stormmeeuw – Larus canus Koehool (Friesland)
16 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus Koehool (Friesland)
17 Torenvalk – Falco tinnunculus Koehool (Friesland)
18 Slechtvalk – Falco peregrinus Koehool (Friesland)
19 Regenwulp – Numenius phaeopus Koehool (Friesland)
20 Wulp – Numenius arquata Koehool (Friesland)
21 Tureluur – Tringa totanus Koehool (Friesland)
22 Grauwe Gans – Anser anser Koehool (Friesland)
23 Bergeend – Tadorna tadorna Koehool (Friesland)
24 Kluut – Recurvirostra avosetta Koehool (Friesland)
25 Goudplevier – Pluvialis apricaria Koehool (Friesland)
26 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula Koehool (Friesland)
28 Zilverplevier – Pluvialis squatarola Koehool (Friesland)
29 Kanoet – Calidris canutus Koehool (Friesland)
30 Drieteenstrandloper – Calidris alba Koehool (Friesland)
31 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea Koehool (Friesland)
32 Bonte Strandloper – Calidris alpina Koehool (Friesland)
33 Kleine Strandloper – Calidris minuta Koehool (Friesland)