Vogelexcursie Nachtzwaluw 17 juni 2023

Verslag groep vogelexcursie Op zoek naar de Nachtzwaluw 17-6-23

Verslag van de Groeps vogelexcursie Op zoek naar de Nachtzwaluw op 17 juni 2023.

Het was een zwoele zaterdagavond (20 °C, windkracht 2 en een ondergaande zon), dus ideaal weer om op zoek te gaan naar de Nachtzwaluw. Van 20.45-23.30 uur ging een leuke groep deelnemers mee op excursie in de kop van Drenthe.

Groene Specht in de bosjes en Watersnip in dode boom

Op de parkeerplaats hoorden we een Grote Bonte Specht, die zich ook kort liet zien. In de struiken zong een Zwartkop en ook een Tuinfluiter liet zich even horen. Na een korte uitleg over de route gingen we op pad. De voorste deelneemster zag een Zanglijster in het gras zitten, terwijl een Geelgors en Boompieper zich steeds liet horen. We hoorden ook een ander geluid, wat we niet direct thuis konden brengen. Ter plekke bleek er een jonge Groene Specht (met streepjes op de borst) in een boom te zitten, leuk!

We liepen verder en zagen een Gaai, die even in een boom kwam zitten en een zwerm Spreeuwen die over het veld vlogen. Toen we vanaf het vlonderpad over het veld keken kwamen eerst een paar Houtduiven langs vliegen. En terwijl we Merel en Fitis hoorden zingen zagen we een Watersnip in de top van een dode boom zitten. Hij zat vrij ver weg, weliswaar, maar was door de telescoop goed herkenbaar. In dezelfde boom, een tak lager, zaten we ook een Roodborsttapuit zitten. Ook liet een Wulp zich nog even kort horen.

Roodborsttapuit, Kneu en Geelgors langs het zandpad

Na het vlonderpad was het zandpad aan de beurt. In een boom naast het pad zat een Pimpelmees en een boom verderop zaten twee Kneutjes. iets verderop vloog een Roodborsttapuit van struikje naar struikje en gingen twee Grote Lijsters in de top van een boom iets verderop zitten.

Gebiedsoverzicht
Gebiedsoverzicht

Plotseling kwamen ook twee Koekoeken voorbij vliegen, die elk in een boom gingen zitten. Ook deze lieten zich mooi zien door de telescoop. Een klein stukje verderop zat een mannetje Geelgors in een boom te zingen, die zich ook goed liet bekijken. Daarna liepen we door, naar het ven.

Op de leuning van een bankje zat een Witte Kwikstaart, en daar bleken er nog veel meer van te zijn bij het ven. De aanwezige Dodaars liet zich helaas erg slecht zien, hij dook voor de meeste deelnemers net weer te snel onder water.

Het ven (Irene Lodder)
Het ven (Irene Lodder)

Het was inmiddels ook tijd om naar de plek te gaan, waar we zouden wachten op de Nachtzwaluw. Terwijl we daar heen liepen hoorden we de eerste Nachtzwaluw zingen, met zijn bijzondere ratel. We stonden even stil om te luisteren, maar zagen hem niet.

De Nachtzwaluw laat zich horen en zien

Via een blik op een tankgracht liepen we door de boomwal met loopgraven en gingen iets verderop in het veld zitten.

Wachten op Nachtzwaluw
Wachten op Nachtzwaluw

Terwijl de muggen ons om de oren zoemden, wachtten we geduldig tot we weer een Nachtzwaluw zouden horen. Dit bleek even te duren, maar ons geduld werd beloond. Toen het echt al wat donkerder was hoorden we van verschillende kanten Nachtzwaluwen zingen (de één wat verder weg dan de ander). Ook hoorden we twee keer het vleugelklappen, wanneer een Nachtzwaluw zijn baltsvlucht uitvoert.

Nog geen Nachtzwaluwen
Nog geen Nachtzwaluwen

Plotseling kwam er eentje op een paar meter afstand over ons heen vliegen. Binnen een kwartier zagen we zo een flink aantal keren een Nachtzwaluw vrij dichtbij over en om ons heen vliegen. Ook liet hij zich nog een paar keer horen.

Het was inmiddels al aardig donker geworden en tijd om terug te lopen naar de parkeerplaats. Precies op de afgesproken tijd werd de excursie afgesloten. De deelnemers hadden het allemaal een hele bijzondere ervaring gevonden en genoten van de Nachtzwaluwen en de andere vogels.

Waargenomen soorten

1 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
2 Koekoek – Cuculus canorus
3 Houtduif – Columba palumbus
4 Dodaars – Tachybaptus ruficollis 2
5 Wulp – Numenius arquata
6 Watersnip – Gallinago gallinago
7 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
8 Groene Specht – Picus viridis
9 Gaai – Garrulus glandarius
10 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
11 Fitis – Phylloscopus trochilus
12 Zwartkop – Sylvia atricapilla
13 Tuinfluiter – Sylvia borin
14 Spreeuw – Sturnus vulgaris
15 Merel – Turdus merula
16 Zanglijster – Turdus philomelos
17 Grote Lijster – Turdus viscivorus
18 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
19 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
20 Boompieper – Anthus trivialis
21 Vink – Fringilla coelebs
22 Kneu – Linaria cannabina
23 Geelgors – Emberiza citrinella