Vogelexcursie Blauwborsten 21 april 2023

Verslag Groeps vogelexcursie Blauwborsten 21-4-23

Groeps vogelexcursie Blauwborsten op 21 april 2023.

Vandaag ging een groepje vogelliefhebbers van 9.00-12.00 uur mee op zoek naar Blauwborsten en andere moerasvogels in de Onlanden. Vanwege slecht weer was de excursie eerder uitgesteld, en dat bleek een goede keuze. Met ca. 12 graden, windkracht 4 en een stralend zonnetje was het weer vandaag een stuk beter.

Blauwborst zingend in de zon én een Zeearend

Op de parkeerplaats was het gelijk raak met een mannetje Gekraagde Roodstaart, terwijl we een Roodborst, Tjiftjaf en Winterkoning hoorden zingen. We begonnen met onze wandeling en al snel liet een Fitis zich horen en een Rietgors zich zien. Nog geen 50 meter verder zagen we waar de deelnemers voor waren gekomen: een Blauwborst ging in een rietstengel zitten, en zat daar uit volle borst te zingen. Hij liet zich prachtig zien door de telescoop.

Op dat moment hoorden we ook het kenmerkende geluid van een Sprinkhaanzanger, deze liet zich echter niet zien. Ook hoorden we de eerste Rietzanger, met zijn drukke, gevarieerde zang, terwijl hij tussen de rietstengels heen en weer hipte. We liepen verder en keken naar de vogels in het water: Wintertaling, Kokmeeuw, Wilde Eend, Fuut, Geoorde Fuut en Visdief .

Op een paal zat een Kleine Mantelmeeuw en in een dode boom bleek een Zeearend te zitten. Plotseling vloog de Zeearend op en kwam deze heel rustig over ons heen cirkelen en konden we zien dat het een onvolwassen dier was, waarschijnlijk een derde KJ (Kalenderjaar).

Na dit genietmoment liepen we verder naar het bruggetje, waar we nog Slobeend en Kuifeend zagen. Even daarna liet een Rietzanger zich mooi zien. Op de kruising vonden we weer een Blauwborst, maar deze was iets sneller uit zijn struikje verdwenen.

Snorrende Snor en een Koereiger op de mestbult

Vanaf het fietspad zagen we Graspiepers en een jagende Bruine Kiekendief en werden we verrast door het gehoemp van een Roerdomp, die in het riet verscholen zat. Iets verderop was een Torenvalk aan het ‘bidden’ en eenmaal bij de stuw zagen we Aalscholvers op het eilandje staan. Ondertussen hadden al meerdere Rietzangers en Blauwborsten zich laten horen.

We liepen de grasdijk op en vonden Scholekster en Witte Kwikstaart in het gras en hoorden een Snor in het riet. De Snor bleek in een stuikje te zitten, en liet zich door de telescoop mooi bekijken. We gingen verder en zagen in het weiland Brandganzen, Witgatjes, Bergeend, Spreeuw en Gele Kwikstaart. Ook de Koereiger bleek vandaag op het veldje (tussen de Koeien) te staan, waar hij al een tijdje zat.

Tureluurs met vieze poten

We kwamen op het zandpad uit en volgden dit tot aan het vlonderpad. Hier gingen we richting het vogelkijkscherm en zagen we onderweg een tweetal Tureluurs, waarvan de poten nauwelijks meer oranje waren te noemen. Bij het kijkscherm was een Tafeleend mooi te zien en ook hier zwommen Geoorde Futen.

We gingen terug naar de zandweg voor het laatste stukje van de wandeling. En toen was het tijd voor de koffie met een stuk Drentse Turf. De deelnemers hadden het een erg leuke (en leerzame) excursie gevonden en genoten van alle vogels en het mooie weer.

Blauwborst
Blauwborst

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Witgat – Tringa ochropus
19 Tureluur – Tringa totanus
20 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
21 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
22 Visdief – Sterna hirundo
23 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
24 Roerdomp – Botaurus stellaris
25 Koereiger – Bubulcus ibis
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Grote Zilverreiger – Ardea alba
28 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
29 Zeearend – Haliaeetus albicilla
30 Torenvalk – Falco tinnunculus
31 Ekster – Pica pica
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Koolmees – Parus major
34 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
35 Fitis – Phylloscopus trochilus
36 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
37 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
38 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
39 Snor – Locustella luscinioides
40 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Roodborst – Erithacus rubecula
43 Blauwborst – Luscinia svecica
44 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
45 Huismus – Passer domesticus
46 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
48 Graspieper – Anthus pratensis
49 Rietgors – Emberiza schoeniclus