Vogelexcursie Drentsche Aa 10 mei 2023

Verslag Groeps Vogelexcursie Drentsche Aa 10-5-23

Groeps vogelexcursie Drentsche Aa op 10 mei 2023.

Een avondwandeling in het Drentsche Aa gebied, met de nadruk op vogels, dat sprak een leuke groep mensen wel aan. Van 18.30-21.00 uur (eigenlijk 21.30 uur) gingen we op vogelexcursie in dit prachtige gebied. Het was bewolkt (maar droog!), 13 ºC en windkracht 2.

Roodborsttapuit en Rietgors te zien door de telescoop

Op de parkeerplaats begonnen we even met een uitleg over het gebied en de route die we zouden lopen. Daarna waren al snel de vogels aan de beurt. We hoorden een Merel en een Tjiftjaf zingen en zagen een Pimpelmees. Ook de eerste Ooievaar diende zich aan (we zouden er nog aardig wat zien).

Andrea legt uit (Roelie Oosterveld)
Andrea legt uit (Roelie Oosterveld)

Op het vlonderpad stonden we stil om over het stroomdal van de Drentsche Aa (Gasterse Diep) te kijken en daar vielen een aantal Grote Canadese Ganzen direct op vanwege hun formaat en ook een Fazant was door zijn mooie kleuren goed te zien. Bij het scannen van het riet vonden we een Roodborsttapuit (Robotap 😉 ) en even later liet ook een Rietgors zich zien. Beide soorten waren mooi door de telescoop te bekijken door de deelnemers.

Op het vlonderpad
Op het vlonderpad

Vanaf het bruggetje zagen we een paartje Krakeend in het diepje zwemmen en vloog een Houtduif voorbij (witte banen op de vleugels). Achter ons bleek een Zwartkop in de boom te zitten en hoorden we een Vink zingen.

Grote Bonte Specht, Boompieper en Geelgors in de boom

We liepen een stukje bos in en hoorden meerder Boomkruipers. Deze lieten zich echter niet zien, net als een Fitis, die we iets verderop hoorden zingen. In het open gedeelte zagen we een Grote Bonte Specht in een boom zitten , en in een volgende boom zat een Boompieper. Een Geelgors, die nog een boompje verderop zat, liet zich weer mooi bekijken door de telescoop. Ondertussen hoorden we wel een Gekraagde Roodstaart zingen, maar zat deze te ver weg verstopt in de boomwal, waardoor we deze niet zagen. Wel zagen we Gierzwaluwen en Boerenzwaluw boven ons hoofd vliegen, op jacht naar insecten. In het grasland zagen we nog een aantal Grauwe Ganzen staan.

In een wilgenbosje, net na de kruising, hoorden we het ge-prrrrt van Staartmezen. Ze bleven aan de achterkant van het bosje, waardoor we zo nu en dan even een bewegend silhouet zagen. We liepen verder en vonden in de verte een Buizerd, die stil zat in een boom. Daarna was het tijd om het enorme bouwwerk van een aantal Bevers te bewonderen: een dam, dwars over de beek.

Grauwe Klauwier en een flink nat stuk

We gingen door en keken uit over het open veld. In de verte stonden een paar bosjes en daar bleek een Grasmus in te zitten en na enig speurwerk met de telescoop ontdekten we ook een mannetje Grauwe Klauwier. Deze bleef mooi zitten, zodat iedereen hem goed kon bekijken. Ook zagen we in de verte een paar Reeën staan.

Toen we verder gingen hoorden we een Zanglijster en een Koolmees zingen, vlak voordat we achter elkaar aan de boomwal door liepen. Aan het einde van de boomwal moest er gekozen worden: wel of niet door het natte stuk (waterdiepte 10-15 cm).

Beversporen langs de natte route

Een aantal gingen via dezelfde boomwal met Martin terug, en een aantal gingen met Andrea verder over het grasland. Deze laatste groep had nog een laarzen-oversteek in een bosje, maar kon op de route ook de afgeknaagde boomstronken door Bevers bekijken, en zagen een bos takken waar best wel eens een beverburcht onder zou kunnen zitten.

Beide groepen hoorden op een gegeven moment een Koekoek roepen (de groep met Martin zag hem ook even), voordat we weer samen kwamen.

Wandeling parallel aan de beek

We liepen verder, parallel aan het Gasterse Diep, en zagen een Vink vlak naast het pad luidkeels zingen. We keken even later ook nog even bij het punt waar de beken samen komen. in de beek zwom een paartje Wilde Eend en langs het pad vonden we nog talloze boomstronkjes die waren afgeknaagd door een Bever. Ook stopten we even bij de bocht in de beek, waar de bomen als mikado-stokjes over elkaar heen waren gevallen en kwamen we even later langs de gedraaide boom.

Het was inmiddels al wat later geworden en veel vogels waren al gestopt met zingen. Op het laatste stuk van de route was nog een vrij nat stuk te verwachten, dus gingen een klein groepje weer met Martin mee over het drogere pad. De groep met Andrea kwam langs een stuk drassige grond, waar de bruine kleur van oer-houdend kwelwater duidelijk te zien was.

Langs het pad stonden een paar bomen en een paal waar een viertal nesten met Ooievaars zaten. Ook waren er een paar Nijlganzen te zien.

Op de parkeerplaats sloten we gezamenlijk de excursie af. De deelnemers hadden genoten van het prachtige landschap en de vogels die we gezien en gehoord hadden.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Krakeend – Mareca strepera
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Fazant – Phasianus colchicus
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Koekoek – Cuculus canorus
9 Houtduif – Columba palumbus
10 Ooievaar – Ciconia ciconia
11 Buizerd – Buteo buteo
12 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
13 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
14 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
15 Koolmees – Parus major
16 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
17 Staartmees – Aegithalos caudatus
18 Fitis – Phylloscopus trochilus
19 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
20 Zwartkop – Sylvia atricapilla
21 Grasmus – Curruca communis
22 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
23 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
24 Spreeuw – Sturnus vulgaris
25 Merel – Turdus merula
26 Zanglijster – Turdus philomelos
27 Roodborst – Erithacus rubecula
28 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
29 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
30 Boompieper – Anthus trivialis
31 Vink – Fringilla coelebs
32 Geelgors – Emberiza citrinella
33 Rietgors – Emberiza schoeniclus