Vogelexcursie Drentsche Aa 11 juni 2020

Verslag Groeps vogelexcursie Drentsche Aa 11 juni 2020

Verslag van de Groeps vogelexcursie Drentsche Aa op donderdag 11 juni 2020

Deze donderdagavond was het van 18.30-21.00 uur tijd voor een wandeling met vogels kijken door het stroomdal van de Drentsche Aa. Het was bewolkt, maar droog, bijna windstil en zo’n 19 graden.

Zwaluwen in alle soorten en maten

Na een regenachtige middag stonden om 18.30 uur de deelnemers al te popelen om het veld in te gaan. Er werden eerst een paar leenkijkers en Coronadoppen uitgedeeld, en na een korte start met vogelgeluiden (oa. Zwartkop en Boompieper) konden we op pad. Boven het veld joegen Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen en Gierzwaluwen op insecten. Vanaf het vlonderpad zagen we een Rietgors en een Roodborsttapuit in het riet zitten, en zat er een Zanglijster in de dode boom heel hard zijn best te doen. De Putters speelden ondertussen verstoppertje tussen de bladeren. Iets hoger in de lucht vlogen Raven roepend over, het bleken er later 3 te zijn.

Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger en Appelvink

We liepen het bospad in, hoorden nog een paar soorten vogels zingen, en zagen plotseling in de verte een Gekraagde Roodstaart op het draad zitten. Deze liet zich door de beide telescopen mooi zien. Ook kwam er een Grauwe Vliegenvanger vlak bij ons in de boom zitten.

Terwijl we het pad volgden, richting de Gekraagde Roodstaart, zagen we een Appelvink in een naaldboom vliegen. Ook deze liet zich door een aantal deelnemers bewonderen door de telescoop, terwijl ook de Gekraagde Roodstaart zich nog mooi liet zien. Ondertussen hoorden we een Geelgors zijn Beethoven-deuntje zingen.

Onderweg (foto Daan)
Onderweg (foto Daan)
Deelnemers op de zandweg
Deelnemers op de zandweg

Nog meer leuke soorten

Watersnip (door Irene Lodder)
Watersnip (door Irene Lodder)

Onze weg vervolgde zich over het bruggetje, waarachter een Watersnip boven in een dode boom zat, net als vorig jaar. Hij liet zich uitgebreid door de deelnemers door de telescoop bewonderen. Bij een blik over het open landschap werd er in de verte door één van de deelnemers ook een Grauwe Klauwier ontdekt. Deze zat even boven in een struikje, maar vloog helaas al snel weg. Even verderop, in een dode boom, zagen we een Koekoek zitten.

Landschap (foto door Daan)
Landschap (foto door Daan)

We liepen over het smalle paadje en hoorden en zagen een paar Goudvinken, die hun best deden om niet door ons gezien te worden. De Kuifeend, even verderop, trok zich niets van ons aan. Met de drassigheid viel het trouwens reuze mee, het was er voorgaande jaren wel eens natter geweest. Op een gegeven moment zagen we een Reebokje: hij keek ons aan, maar liep niet direct weg. En even verderop hoorden we een Tuinfluiter zijn babbellied zingen.

Langs het Oudemolense Diep

Bij de brug waren sporen van een Bever te zien: de klimop was van onder af weggegeten, en even verderop lag een omgeknaagde boom. Aan de rand van het Oudemolense Diep zong een Bosrietzanger en op het Ooievaarsnest waren net twee kopjes van de jongen te zien. De derde kwam pas later omhoog, toen we een stuk verder doorgelopen waren. Vlak bij de parkeerplaats hoorden we, met enige moeite, een Sprinkhaanzanger, een leuke afsluiter van de excursie, die overigens wat langer had geduurd dan in de planning stond. Gelukkig vonden de deelnemers dit niet erg, ze hadden het prima naar de zin gehad.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Grauwe Gans – Anser anser 
3  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
4  Kuifeend – Aythya fuligula 
5  Gierzwaluw – Apus apus 
6  Koekoek – Cuculus canorus 
7  Houtduif – Columba palumbus 
8  Wulp – Numenius arquata 
9  Watersnip – Gallinago gallinago 
10  Ooievaar – Ciconia ciconia 
11  Buizerd – Buteo buteo 
12  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
13  Grauwe Klauwier – Lanius collurio 
14  Gaai – Garrulus glandarius 
15  Raaf – Corvus corax 
16  Koolmees – Parus major 
17  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
18  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
19  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
20  Fitis – Phylloscopus trochilus 
21  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
22  Bosrietzanger – Acrocephalus palustris 
23  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 
24  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
25  Tuinfluiter – Sylvia borin 
26  Grasmus – Sylvia communis 
27  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
28  Boomklever – Sitta europaea 
29  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
30  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
31  Merel – Turdus merula 
32  Zanglijster – Turdus philomelos 
33  Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata 
34  Roodborst – Erithacus rubecula 
35  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 
36  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
37  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
38  Boompieper – Anthus trivialis 
39  Vink – Fringilla coelebs 
40  Appelvink – Coccothraustes coccothraustes 
41  Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 
42  Putter – Carduelis carduelis 
43  Geelgors – Emberiza citrinella 
44  Rietgors – Emberiza schoeniclus
 
Ree – Capreolus capreolus