Vogelexcursie Drentsche Aa 17 juni 2020

Verslag groeps vogelexcursie Drentsche Aa 17-6-20

Verslag van de groeps vogelexcursie Drentsche Aa op woensdag 17 juni 2020

Deze woensdag stond er alweer een groepsexcursie Drentsche Aa op het programma, van 18.30-21.00 uur. Het was 23 graden, droog en een beetje zonnig.

Naast vogels ook juffers!

Foto door Levien
Foto door Levien

De deelnemers waren allemaal mooi op tijd op de parkeerplaats. Er werden een paar leenkijkers en coronadoppen uitgedeeld, en geluisterd naar Tjiftjaf en Zwartkop. Net buiten de parkeerplaats lieten de Huiszwaluwen zich al weer zien. Ze vlogen duidelijk hoger dan vorige week: een goed teken m.b.t. het weer. Vanaf het vlonderpad zagen we de andere zwaluwsoorten en de Rietgors en Roodborsttapuit waren zo aardig om naast elkaar in het riet te gaan zitten. Zo konden we de verschillen goed bekijken door de beide telescopen.

Rietgors in de scope
Rietgors in de scope

Vanaf het bruggetje waren vandaag tientallen Weidebeekjuffers te zien. De knalblauwe mannetjes met zwarte vlekken op de vleugel ontlokten ooh’s en aah’s aan de deelnemers, en ook de groene vrouwtjes vlogen rond. Ondertussen hoorden we Grasmus en zagen we een Watersnip langs vliegen, die zelfs nog even het ‘gemekker van de hemelgeit’ liet horen.

We liepen het bosje door, waar een Roodborst en Fitis lieten weten dat ze er zaten. Ook de Vink werd uiteindelijk door iedereen gehoord. Toen we het open veld weer op kwamen hoorden we Veldleeuwerik en Geelgors, en kwam er een Kleine Mantelmeeuw overvliegen. Bij het bruggetje zat een Boomkruiper op de stam van een boom en een Witte Kwikstaart in de top. Hoewel de lucht er inmiddels dreigend uit zag, was het nog steeds droog (en dat zou het ook blijven, gelukkig).

Verlate Kuifeenden en zachte Sprinkhaanzanger

De Watersnip zat vandaag niet op zijn vaste plek in de boom, dus gingen we door richting de boomwal. We hoorden een Koekoek zingen en zagen bij het ven Grote Canadese Ganzen. De Kuifeenden waren vandaag iets verlaat, ze kwamen net aanvliegen toen we verder wilden lopen. Ook die lieten zich beide door de telescoop nog even mooi zien. Terwijl we verder liepen hoorden we een Tuinfluiter en na het omzeilen van de plas water liet ook een Bosrietzanger zich horen.

Een eindje verderop zagen we de sporen van de noeste arbeid van een Bever: talloze resten van boompjes stonden langs het Oudemolense Diep en ook waren er verse knaagsporen te zien. `Plotseling hoorden we een Sprinkhaanzanger zingen. Het was vrij ver weg, dus het duurde even voordat iedereen het hoorde. Gelukkig ging hij even door met zingen, zodat iedereen het typische geluid had gehoord. Terwijl we naar het Ooievaarsnest liepen, kwam één van de ouders poolshoogte nemen en ging in een tak boven het pad zitten. Hij/zij liet ons passeren en even later stonden we oog in oog met de drie jongen in het nest. De zwarte snavels van de jongen waren door de telescoop mooi te zien. Dit gold niet voor de Zwarte Roodstaart, die was weg voordat de deelnemers hem in het vizier hadden. Helaas pindakaas.

Daarna waren we weer op de parkeerplaats. Ook vandaag had de excursie iets langer geduurd dan gepland, maar de deelnemer stonden niet op tijd en gaven aan dat het een fijne avond was geweest.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Kuifeend – Aythya fuligula
3 Gierzwaluw – Apus apus
4 Koekoek – Cuculus canorus
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Wulp – Numenius arquata
7 Watersnip – Gallinago gallinago
8 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
9 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
10 Ooievaar – Ciconia ciconia
11 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
12 Gaai – Garrulus glandarius
13 Zwarte Kraai – Corvus corone
14 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
15 Koolmees – Parus major
16 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
17 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
18 Huiszwaluw – Delichon urbicum
19 Fitis – Phylloscopus trochilus
20 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
21 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
22 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
23 Zwartkop – Sylvia atricapilla
24 Tuinfluiter – Sylvia borin
25 Grasmus – Sylvia communis
26 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
27 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
28 Spreeuw – Sturnus vulgaris
29 Merel – Turdus merula
30 Zanglijster – Turdus philomelos
31 Roodborst – Erithacus rubecula
32 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
33 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
34 Boompieper – Anthus trivialis
35 Vink – Fringilla coelebs
36 Geelgors – Emberiza citrinella
37 Rietgors – Emberiza schoeniclus