Vogelexcursie Lauwersmeer 18 november 2022

Verslag Groeps vogelexcursie Friese deel Lauwersmeer 18-11-22

Verslag van de Groeps vogelexcursie Friese deel Lauwersmeer op 18 november 2022.

Vandaag stond van 12.00-15.30 uur een groepsexcursie op het programma in het Friese deel van het Lauwersmeer. De deelnemers kwamen uit het Noorden en Westen van het land om de nieuwe uitkijktoren én de rest van het gebied te bewonderen. Ze hadden allen al aardig wat ervaring met vogels kijken. Het was een echte novemberdag: 5-2 °C, windkracht 4-5 en zo nu en dan wat regen.

Buizerd in de boom en Watersnippen vliegen over

Na een korte uitleg gingen we van start met de wandeling naar de Reiddomp. Een hele lichte Buizerd kwam voorbij vliegen en in de struiken zat een Pimpelmees, verder was het stil onderweg. Bij de uitkijktoren ontdekte één van de deelnemers een Buizerd in een boom, die zich mooi liet zien door de telescoop.

Daarna was het tijd om naar boven te klimmen, 138 treden de lucht in. Bovenin schoot een Winterkoning weg, die daar schijnbaar in de luwte had gezeten. Ondanks de laaghangende bewolking was het uitzicht nog steeds indrukwekkend en werd er al snel een jagende Blauwe Kiekendief ontdekt. In het water zagen we verschillende soorten eenden zwemmen en naast de Knobbelzwanen ontdekten we ook een groep Kleine Zwanen. Natuurlijk ontbraken ook de Blauwe en Grote Zilverreiger niet. Op een gegeven moment kwamen er zes Watersnippen overvliegen en even later ook een groep Kieviten.

Bovenin de uitkijktoren
Bovenin de uitkijktoren

We klommen weer naar beneden en liepen terug naar de parkeerplaats, terwijl het net weer wat begon te regenen. Onderweg zagen we Roodborst en Putter en bleek één van de deelnemers ook zeer geïnteresseerd in paddenstoelen te zijn.

Op de parkeerplaats bleek dat de deelnemers al zin in koffie hadden, dus genoten we eerst even van koffie/thee met een stukje Friese Oranjekoek, terwijl een IJsvogel zich liet horen.

Twee Zeearenden en Blauwe Kiekendieven in de lucht

De volgende wandeling ging naar de uitkijkheuvel. Onderweg kwam een groepje van vier vogels overvliegen, die net te snel achter de bomen verdwenen, maar het leken Kraanvogels. Zonder geluid helaas, dus niet 100% zeker, daarvoor waren ze net te snel weg.

Op de waterrand stond een Grote Mantelmeeuw en ook zagen we Brandgans en Grauwe Gans. Vanaf de heuvel zageb we een aantal Dodaarsjes in het water duiken. Het weer was inmiddels iets opgeklaard, en daardoor konden we net iets verder kijken. We hadden net drie Blauwe Kiekendieven in de kijker toen ook een tweetal Zeearenden verscheen boven de bomen in de verte. Door de telescoop was bij één dier de witte staart duidelijk te zien: een adulte vogel. Na enig heen en weer gevlieg verdwenen ze tussen de bomen.

Wij gingen ook via de bomen (en de nodige paddenstoelen) terug naar de parkeerplaats, en hoorden ondertussen nog Merel en zagen de schelpen in de wortelkluit van omgevallen bomen. Ook zagen we Riet, dat wel heel geel was… Op de valreep werd de Roodborsttapuit nog gezien door één van de deelnemers.

Nog meer Kleine Zwanen

We reden met elkaar naar de Ezumakeeg (langs een veld vol Kauwtjes), waar we eerst even bij Noord keken. Het was inmiddels een flink stuk frisser geworden. Achterin het gebied ontdekte we weer Kleine Zwanen en op de landtong had een Zwarte Kraai iets eetbaars gevonden. Na een blik op o.a. Pijlstaarten, Wintertalingen en een Kokmeeuw stapten we weer in de auto’s en reden we nog even naar Zuid, waar een Havik voorbij kwam vliegen. Verder vonden we daar geen ‘nieuwe’ soorten meer, maar zagen we wel de veelbelovende gegraven greppels. Daar zullen de steltlopers het komende voorjaar blij mee zijn!

Een beetje koud en nat, maar voldaan, sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het een fijne middag gevonden, en leuke dingen gezien.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Waterral – Rallus aquaticus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Kraanvogel – Grus grus (?)
16 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Watersnip – Gallinago gallinago
19 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
20 Stormmeeuw – Larus canus
21 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
22 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
23 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
24 Grote Zilverreiger – Ardea alba
25 Havik – Accipiter gentilis
26 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
27 Zeearend – Haliaeetus albicilla
28 Buizerd – Buteo buteo
29 IJsvogel – Alcedo atthis
30 Kauw – Coloeus monedula
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
33 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
34 Spreeuw – Sturnus vulgaris
35 Merel – Turdus merula
36 Roodborst – Erithacus rubecula
37 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
38 Graspieper – Anthus pratensis
39 Putter – Carduelis carduelis