Vogelexcursie Wintergasten 27 januari 2024

Verslag Groeps vogelexcursie Friese Veen 27-1-24

Groeps vogelexcursie Friese Veen op 27 januari 2024.

Op deze stralende zaterdagochtend stond van 10.00-12.15 uur de groepsexcursie Friese Veen op het programma. De deelnemers kwamen vandaag uit de provincies Groningen en Drenthe, en waren deels al bekend met het gebied. Een aantal van hen kenden al aardig wat vogels, een ander aantal was beginner in deze tak van sport. Het was een prachtige winterochtend om vogels te kijken, met 5°C, windkracht 3 en een onbewolkte lucht.

Leuke vogels in de bomen

Het vogels kijken begon direct bij de parkeerplaats. Een Houtduif en Blauwe Reiger zaten elk in hun boom en ook een Grote Bonte Specht liet zich mooi zien door de telescoop, terwijl Kolganzen kwamen overvliegen (zwarte strepen op buik).

Daarna staken we de weg over en liepen over landgoed Vennebroek, waar de Pimpel- en Koolmezen van boom naar boom vlogen. In de boomtoppen zaten Spreeuwen en een paartje Nijlgans had het ooievaarsnest gekraakt. Ook Holenduif, Boomklever en Koperwiek werden gezien en natuurlijk werd iedereen blij van de Groene Specht, die roepend voorbij kwam vliegen.

Onderweg
Onderweg

Grote Zaagbekken, een verstopte Zeearend en veel kleine vogels

We kwamen bij de plas aan en zagen een paartje Knobbelzwanen drijven, en ook Wilde Eenden en Tafeleenden rond dobberden. Iets verderop konden we de Krakeenden en Grote Zaagbekken mooi zien, en zelfs een IJsvogel kwam nog even voorbij schieten. Er leek een Zeearend naast het nest te zitten, maar hij zat net achter een paar takken, waardoor we alleen veertjes zagen wapperen. Na een blik op een Kuifeend en een langs zeilende Buizerd liepen we verder, richting de vogelkijkhut.

Uitzicht over het Friese Veen
Uitzicht over het Friese Veen

In de boompjes en struiken naast het pad bleek het te wemelen van de Putters en Sijsjes, en ook werden twee Kleine Barmsijzen en een Staartmees gevonden. Vanuit de hut hadden we goed zicht op het nest van de Zeearend, maar van het dier zelf was niets meer te zien: hij was gevlogen. Wel zagen we op de plas Smienten drijven, en Aalscholver en Fuut zwemmen. Buiten de hut zong een Winterkoning, en ook Groenling werd gezien. Omdat we niet verder mochten over het pad (de route is definitief afgesloten) liepen we terug.

Zeearenden komen overvliegen en Bosuil rust uit

Pottenpoort
Pottenpoort

Dat de terugweg eigenlijk nooit hetzelfde is als de heenweg bleek wel, omdat we nu een Havik zagen overvliegen en een Waterral hoorden roepen. We gingen vervolgens een ander paadje in, waar een paartje Gaai tussen de struiken vloog. Naast de statige oprijlaan naar Huize Vennebroek ontdekten we een Boomkruiper die omhoog kroop tegen een tak aan en ontdekte één van de deelnemers een snel fladderend klein vogeltje: een Vuurgoudhaan.

Als snel waren we, via de Pottenpoort, weer op de parkeerplaats aanbeland. Hier was het tijd voor een kop warme chocolademelk met slagroom en een stuk Drentse Turf. Tot onze verrassing kwam op dat moment ook een Zeearend overvliegen, en vrij snel daarna zelfs een tweede exemplaar. Leuk!

Het voorstel, om nog even bij de plek van een Bosuil te gaan kijken, viel bij de meeste deelnemers in de smaak. Dus stonden we 10 minuten later oog in oog met een deze mooie vogel. Hiermee sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het een leuke excursie gevonden, met veel meer soorten dan ze zelf zouden hebben gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Grote Zaagbek – Mergus merganser
12 Holenduif – Columba oenas
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
17 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
18 Havik – Accipiter gentilis
19 Zeearend – Haliaeetus albicilla
20 Buizerd – Buteo buteo
21 Bosuil – Strix aluco
22 IJsvogel – Alcedo atthis
23 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
24 Groene Specht – Picus viridis
25 Gaai – Garrulus glandarius
26 Zwarte Kraai – Corvus corone
27 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
28 Koolmees – Parus major
29 Staartmees – Aegithalos caudatus
30 Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla
31 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
32 Boomklever – Sitta europaea
33 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
34 Spreeuw – Sturnus vulgaris
35 Koperwiek – Turdus iliacus
36 Merel – Turdus merula
37 Roodborst – Erithacus rubecula
38 Vink – Fringilla coelebs
39 Groenling – Chloris chloris
40 Kleine Barmsijs – Acanthis cabaret
41 Putter – Carduelis carduelis
42 Sijs – Spinus spinus