Vogelexcursie Lauwersmeer 3 juni 2023

Verslag Groeps Vogelexcursie Lauwersmeer 3-6-23

Groeps Vogelexcursie Lauwersmeer op 3 juni 2023.

Vandaag stond van 9.00-16.30 uur een vogelexcursie in het Lauwersmeergebied op het programma voor een aantal deelnemers uit het noorden en westen van het land. Het was er een perfecte dag voor, met 14-18 °C, windkracht 3-4 en een stralende zon.

Blauwborst en Casarca’s bij het Jaap Deensgat

We begonnen bij het Jaap Deensgat, waar we direct al oog in oog stonden met een Bosrietzanger, die vlak bij de auto’s in een struikje zat te zingen. Ook een Rietgors liet zich al snel zien. We liepen richting de vogelkijkhut en zagen in het water Grutto’s, Grauwe Ganzen en Kluten staan en Bergeenden zwemmen. Op de rand lagen Krakeenden te slapen, waar een enkele Brandgans en Kievit tussen door liep. Boven onze hoofden waren Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen naar insecten op jacht en kwam een Kleine Mantelmeeuw overvliegen.

In de rietkraag lieten ook meerdere Rietzangers zich horen en zien en op een gegeven moment vingen we ook de eerste glimp op van een Blauwborst en een paar Baardmannen. Iets verderop liepen Bontbakplevieren en een Kleine Plevier vlak bij elkaar, waardoor de verschillen door de telescoop mooi te zien waren. Ook zagen we een Lepelaar staan en iets verderop vonden we een groepje Casarca’s, die lagen te slapend op de waterrand. Daar was ook een slapende Zomertaling te zien en zwom een Wintertaling voorbij, terwijl een Kleine Karekiet in het riet zat te zingen.

We waren inmiddels bij de vogelkijkhut aangekomen, waar een Snor zich goed liet horen. Vanuit de hut zagen we de eerste Fuut, en genoten we even van de Boerenzwaluwen die daar in hun nestjes zaten. Daarna liepen we terug naar de parkeerplaats. Onderweg liet de Blauwborst zich nog een paar keer goed zien en zagen we een Buizerd rond cirkelen en een Raaf overvliegen.

Wielewaal en Cetti’s Zanger laten zich horen

In twee auto’s gingen we op weg naar de volgende plek. Hier genoten we eerst even van een kop koffie met een stuk Knol’s notenkoek. Daarna klommen we de uitkijktoren op. Hier zagen we een Waterhoen, die weg gejaagd werd door een Meerkoet, en een paar Aalscholvers en Futen.

Via een korte sanitaire stop reden we naar een volgende parkeerplaats, waar we weer een wandeling maakten. Dit keer door een stukje bos, waar we veel vogels hoorden: Zwartkop, Roodborst, Tuinfluiter en een Wielewaal. Helaas liet de Wielewaal zich niet zien, maar hoorden we deze keren meerdere keren zingen en roepen.

Op de plas zwom Tafeleend en Kuifeend en toen we verder liepen hoorden we plotseling de Cetti’s Zanger één keer keihard zingen. Daarna hield het beestje zijn snavel, en klommen wij de uitkijktoren op. In de verte, door de telescoop, zagen we een Grote Zilverreiger en een Grote Mantelmeeuw staan, maar geen Zeearend helaas.

We liepen verder, en bij de parkeerplaats hoorden we een Braamsluiper met zijn mitrailleur-achtige zang. Daarna reden we nog even naar de plek waar een Grote Karekiet zich regelmatig laat horen, maar deze hield op dat moment zijn snavel.

Op weg naar de auto
Op weg naar de auto
Sternstee in de haven
Sternstee in de haven

Dus dan maar op naar de haven, het was inmiddels tijd voor de lunch. Na een hap(je) en een drankje gingen we weer verder met vogels kijken. Het was een drukte van jewelste op de Sternstee, met Visdiefjes en een paartje Scholekster. Ook zagen we in de haven een paar Steenlopers, die bijna niet opvielen tussen de stenen op de pier. Daarna reden we via de sluizen naar Friesland, waar we eerst even op de dijk gingen kijken. In de wind keken we het wad over en vonden daar Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers en een enkele Tureluur.

Pijlstaart, Kemphaan en Steltkluten bij de Ezumakeeg

Bij Ezumakeeg-midden (door Manon)
Bij Ezumakeeg-midden (door Manon)

De volgende stop was de Ezumakeeg, waar we eerst even bij het middengedeelte keken. Hier dreven Slobeenden in het water en zagen we Kluut, Pijlstaart en Smient.

Bij Ezumakeeg-Noord keken we vanaf de uitkijkheuvel over het water en zagen een Kemphaan lopen tussen de vele eenden en Grutto’s. Ook zagen we een Torenvalk in de nestkast zitten. Natuurlijk keken we ook nog even bij de zuidkant van de Ezumakeeg. We hadden geluk: er stond een paartje Steltkluten in het water, met hun enorm lange rode poten. We keken nog even bij het punt waar eerder de hut stond, maar vonden geen nieuwe soorten meer. Dus reden we naar het laatste punt.

Toch nog een Zeearend

Ook hier maakten we een wandeling, waarbij we eerst even keken of de Roodborsttapuit te zien was. Yes, het mannetje zat mooi bovenop een stengel. Hij zat wel ver weg, maar was met de telescoop duidelijk herkenbaar. We hoorden een Koekoek zingen en er vlogen een paar Putters over. In een klein boompje zat een Grasmus te zingen en vanuit de bosrand klonk de zang van Zanglijster en Vink.

Inmiddels hadden we de uitkijkheuvel bereikt en speurden we naar het nest van de Zeearend. Dit bleek niet duidelijk meer te zien te zijn , door alle blad wat inmiddels aan de bomen zat. Ondertussen vlogen meerdere Bruine Kiekendieven over het rietveld.

Plotseling kwam er echt wat groters in beeld: het bleek een volwassen Zeearend te zijn (witte staart). Deze ging in een kale boom zitten, waardoor de deelnemers hem allemaal mooi door de telescoop konden bekijken. We bleven nog even wachten om te kijken of hij weer opvloog, maar dat deed hij niet. Dus gingen we verder, door het bos. Hier hoorden we Pimpelmees en Winterkoning, voordat we weer bij de parkeerplaats waren.

Het was inmiddels tijd om de deelnemers weer naar hun auto’s te rijden. Onderweg zagen we (eindelijk) een Spreeuw vliegen. De deelnemers gaven aan dat ze een hele fijne dag hadden gehad, en iedereen had wel één of meerdere nieuwe soorten gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Gierzwaluw – Apus apus
17 Koekoek – Cuculus canorus
18 Holenduif – Columba oenas
19 Waterhoen – Gallinula chloropus
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Fuut – Podiceps cristatus
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Steltkluut – Himantopus himantopus
24 Kluut – Recurvirostra avosetta
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
27 Kleine Plevier – Charadrius dubius
28 Grutto – Limosa limosa
29 Steenloper – Arenaria interpres
30 Kemphaan – Calidris pugnax
31 Bonte Strandloper – Calidris alpina
32 Tureluur – Tringa totanus
33 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
34 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
35 Zilvermeeuw – Larus argentatus
36 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
37 Visdief – Sterna hirundo
38 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
39 Lepelaar – Platalea leucorodia
40 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
41 Grote Zilverreiger – Ardea alba
42 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
43 Zeearend – Haliaeetus albicilla
44 Buizerd – Buteo buteo
45 Torenvalk – Falco tinnunculus
46 Wielewaal – Oriolus oriolus
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Raaf – Corvus corax
50 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
51 Koolmees – Parus major
52 Baardman – Panurus biarmicus
53 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
54 Huiszwaluw – Delichon urbicum
55 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
56 Fitis – Phylloscopus trochilus
57 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
58 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
59 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
60 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
61 Snor – Locustella luscinioides
62 Zwartkop – Sylvia atricapilla
63 Tuinfluiter – Sylvia borin
64 Braamsluiper – Curruca curruca
65 Grasmus – Curruca communis
66 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
67 Spreeuw – Sturnus vulgaris
68 Merel – Turdus merula
69 Zanglijster – Turdus philomelos
70 Roodborst – Erithacus rubecula
71 Blauwborst – Luscinia svecica
72 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
73 Huismus – Passer domesticus
74 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
75 Graspieper – Anthus pratensis
76 Vink – Fringilla coelebs
77 Putter – Carduelis carduelis
78 Rietgors – Emberiza schoeniclus