Boot-excursie-Lauwersmeer-14-mei-2022

Verslag Groeps vogelexcursie Lauwersmeer met boottocht 14-5-22

Verslag van de Groeps vogelexcursie Lauwersmeer met boottocht op 14 mei 2022.

Op deze stralende zaterdag kwam een groep vogelliefhebbers van 9.30-16.00 uur naar het Lauwersmeer. Zij waren afkomstig uit het hele land en hadden er zin in! Het weer was perfect: zonnig, windkracht 4 en de temperatuur liep op van 15 naar 22°C.

Varen met de Vlinderbalg

Om 9.30 uur vertrokken we met de rondvaartboot de Vlinderbalg vanuit Oostmahorn. Vanaf het buitendek speurden we naar watervogels, terwijl schipper Jelle de geschiedenis van het Lauwersmeer vertelde.

We zagen Aalscholver en Knobbelzwaan in het water en Grauwe Gans op de oever. Ook Fitis liet zich vanaf verschillende plekken op de oever horen. We voeren eerst naar de plekken waar de Zeearenden hun nesten hebben, en zagen er in de verte al een paar vliegen. Ondertussen genoten we van een kop koffie met een Vlinderbalg-gebakje, van het uitzicht én van het mooie weer.

Nest van Zeearend goed te zien!

Toen we dichterbij kwamen zat op een tak een Zeearend te rusten en iets verderop was één van de nesten mooi te zien (zelfs door de telescoop). Er bleek ook een Zeearend op het nest te zitten. Volgens de schipper zou er minimaal één jong in het nest zitten.

Nest van Zeearend (door Bert Altena)
Nest van Zeearend (door Bert Altena)

Na dit genietmoment voeren we richting de Ballastplaat, en zagen we ondertussen Kuifeend, Krakeend, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Brandgans, Torenvalk, Buizerd, Visdief en Fuut.

Wandeling met Bruine Kiekendief, Grasmus en Kleine Karekiet

We meerden aan bij Suyderoogh, waar de Boerenzwaluwen en Oeverzwaluwen druk aan het foerageren waren in de lucht. Op de aanlegsteiger zat een Witte Kwikstaart. We stapten van de boot af en op dat moment kwam een Bruine Kiekendief aanvliegen, die vrij dicht over ons heen vloog. Ondertussen was een Rietzanger druk aan het zingen.

We gingen van start met de wandeling en ontdekten al gauw een Grasmus in een boompje. Hij vloog onrustig heen en weer (we liepen vast in zijn territorium).

We liepen verder en hoorden Zwartkop, Roodborst, Vink en Tjiftjaf luidkeels zingen in de bomen. Op het zandpad zat een Zanglijster en even verderop, in de plas, zwom Kuifeend en Krakeend. We keken even bij het uitkijkheuveltje, terwijl een aantal, die wat achtergebleven waren, een Nachtegaal hoorden. We hoorden een Kleine Karekiet zingen in het riet (‘je hoort me wel, maar je ziet me niet’), en beklommen daarna de uitkijktoren. Hier hadden we een prachtig uitzicht over een stuk van het Lauwersmeer. We zagen in de verte Bontbekplevieren en Steenlopers rondscharrelen, terwijl in de verte ergens een Koekoek riep. Ook vonden we Bergeend en Smient.

Op de uitkijktoren (door Simon Broekema)
Op de uitkijktoren (door Simon Broekema)

Toen we weer naar beneden geklauterd waren hoorden en zagen we een Rietgors in een struikje zitten. Bij een gebouw zaten Huismussen en zagen we een Ekster vliegen. Het was inmiddels al lang tijd om weer bij de boot terug te zijn, dus liepen we daar snel naar toe. Een aantal bleven echter toch nog even achter en vonden in een struikje Blauwborst en Roodborsttapuit.

Konikpaarden als natuurlijke grasmaaiers

Toen uiteindelijk toch iedereen weer aan boord was voeren we terug richting Oostmahorn. Onderweg zagen we Konikpaarden op de oevers staan en konden we nog Scholekster, Kluut, Grote Mantelmeeuw en Winterkoning aan de soortenlijst toevoegen.

Na deze heerlijke ochtend was het tijd voor een lunch, die al (bijna) klaar stond, in een restaurant, vlakbij de boot.

Blauwborst en Kemphanen bij Ezumakeeg

Blauwborst (door Irene Lodder)
Blauwborst (door Irene Lodder)

Na de lunch was het weer tijd om vogels te gaan kijken. We reden naar de Ezumakeeg en parkeerden de auto’s bij Ezumakeeg-Noord. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we talloze watervogels drijven (Slobeend, Kuifeend, Krakeend, Bergeend) en zagen we een mooi aantal Kluten staan. Daar tussen stonden ook nog een paar Grutto’s en zagen we de eerste Kemphanen lopen. Ook Kieviten en Tureluurs waren daar van de partij.

Daarna liepen we richting Ezumakeeg-Zuid. Onderweg zagen we een aantal Regenwulpen vliegen, die zich ook even lieten horen. Ook klonk boven onze hoofden het zomerse geluid van een Veldleeuwerik. Bij het bord van de Zeearend bleek een Blauwborst te zitten, die zich mooi liet zien. Ook konden we genieten van Kemphanen in allerlei kleuren, die zo nu en dan zelfs even hun kraag opzetten. Iets minder opvallend, maar daarom niet minder leuk, was een Oeverloper, die zo nu en dan even achter een heuveltje tevoorschijn kwam.

Kemphanen (door Levien en Margreet)
Kemphanen (door Levien en Margreet)

Slechtvalk grijpt mis

We gingen nog even door richting de hut, die afgebrand is. Plotseling schoot er een roofvogel voorbij: een Slechtvalk. Eén van de deelnemers zag dat hij een duif pakte, maar deze wist te ontsnappen, waarna er een pluk veren naar beneden dwarrelde. Na dit spektakel liepen we verder en vonden we een groep Bontbekplevieren op een zandplaat (helaas vandaag zonder Kleine Plevier). Ook liep er een Tureluur vrij dichtbij en vloog een Gierzwaluw over. Toen we nog even aan de andere kant van de voormalige hut keken, vonden we een Groenpootruiter op de rand van het water en gras en zagen we een paar Stormmeeuwen.

Het was inmiddels 16.00 uur, dus liepen we terug naar de parkeerplaats. Onderweg hoorden en zagen we een Graspieper (eindelijk!). Bij de parkeerplaats sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het allemaal een hele fijne dag gevonden.

Zeearend op nest (door Rein)
Zeearend op nest (door Rein)

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Fazant – Phasianus colchicus
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Regenwulp – Numenius phaeopus
21 Grutto – Limosa limosa
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Oeverloper – Actitis hypoleucos
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Groenpootruiter – Tringa nebularia
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Grote Zilverreiger – Ardea alba
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Zeearend – Haliaeetus albicilla
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Slechtvalk – Falco peregrinus
39 Ekster – Pica pica
40 Kauw – Coloeus monedula
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
43 Oeverzwaluw – Riparia riparia
44 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45 Fitis – Phylloscopus trochilus
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
48 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
49 Zwartkop – Sylvia atricapilla
50 Grasmus – Curruca communis
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Zanglijster – Turdus philomelos
53 Roodborst – Erithacus rubecula
54 Blauwborst – Luscinia svecica
55 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
56 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
57 Huismus – Passer domesticus
58 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59 Graspieper – Anthus pratensis
60 Vink – Fringilla coelebs
61 Rietgors – Emberiza schoeniclus