Vogelexcursie Nachtzwaluw 18 juni 2022

Verslag groeps vogelexcursie Nachtzwaluw 18-6-22

Verslag groeps vogelexcursie Op zoek naar de Nachtzwaluw op 18 juni 2022.

Zaterdagavond, op het tijdstip dat veel mensen bezig zijn met één of meer van de drie T’s (tv, tablet of telefoon), kwam een groep vogelliefhebbers bij elkaar voor een bijzondere vogelexcursie. Van 20.45-23.30 uur gingen zij in de schemering en het donker op zoek naar de Nachtzwaluw en andere vogels. Het was spannend of het droog zou blijven, maar we hadden geluk. En met 15 °C en windkracht 3 was het niet echt een zwoele avond, maar wel prima weer om vogels te kijken.

Koekoek met enorme rups

Koekoek in de boom
Koekoek in de boom

Om 20.45 uur gingen we van start op de parkeerplaats met de eerste geluiden: een volop zingende Geelgors en in de verte een Merel. We startten met de wandeling en hoorden in de bomen ook nog Zwartkop en Vink zingen. Een Boompieper liet zich even zien terwijl hij zong. We liepen het vlonderpad op en ontdekten in een boomtop een mannetje Torenvalk. Deze zat ver weg, maar liet zich even mooi door de telescoop zien. Ook vlogen een paar Zwarte Kraaien voorbij. Toen wij tussen de bomen vandaan kwamen vloog een Gekraagde Roodstaart voorbij en dook de struiken in. Een Houtduif vloog over en iets hoger zagen we een Watersnip vliegen. In een dode boom zat een Koekoek (even later zelfs met een enorme rups in zijn snavel). De streepjes op zijn buik waren door de telescoop goed te zien.

We liepen verder, hoorden een Fitis en een Grasmus zingen en zagen een Geelgors in de Eik zitten. Op het zandpad hipte een aantal Roodborsttapuiten heen en weer, maar die zouden zich pas later goed laten zien.

Dodaars duikt steeds onder

Een eindje verderop keken we bij een ven, en vonden daar een Waterhoen en een Dodaars. Omdat de Dodaars steeds onderdook, duurde het even voordat iedereen hem gezien had. Ondertussen vlogen er ook Witte Kwikstaarten rond die insecten van het wateroppervlak vingen.

ganzenpas (door Hanneke)
ganzenpas (door Hanneke)

Het was inmiddels tijd om richting de plek te lopen waar we zouden gaan zitten voor de Nachtzwaluw. Onderweg lieten twee mannetjes Roodborsttapuit zich nog mooi zien, elk aan een kant van het zandpad. We passeerden een tankgracht en liepen via een boomwal naar het open veld.

Meerdere Nachtzwaluwen én een Grauwe Klauwier

Hier gingen we zitten, terwijl het al aardig schemerig begon te worden. Er kwam een Houtsnip overvliegen en al snel hoorden we ook de eerste Nachtzwaluw. In het laatste daglicht ontdekte één van de deelnemers zelfs nog een mannetje Gauwe Klauwier in een struik en vloog een Lepelaar hoog over ons heen.

Op een gegeven moment zagen we een Nachtzwaluw vliegen, en even later vloog er eentje vlak langs ons (en later nog een keer). Om ons heen hoorden we meerdere individuen ‘ratelen’.

In het donker luisteren (door Karin)
In het donker luisteren (door Karin)
Video Zingende Nachtzwaluw (door Karin)
Wachten op Nachtzwaluw
Wachten op Nachtzwaluw

Voor een aantal deelnemers was dit de eerste keer dat ze een Nachtzwaluw hadden gehoord. Even na elven werd het stil en besloten wij om terug te lopen naar de parkeerplaats. De deelnemers hadden het een bijzondere ervaring gevonden en genoten van de avond.

Waargenomen soorten

1 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
2 Koekoek – Cuculus canorus
3 Houtduif – Columba palumbus
4 Waterhoen – Gallinula chloropus
5 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
6 Houtsnip – Scolopax rusticola
7 Watersnip – Gallinago gallinago
8 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
9 Lepelaar – Platalea leucorodia
10 Torenvalk – Falco tinnunculus
11 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
12 Zwarte Kraai – Corvus corone
13 Fitis – Phylloscopus trochilus
14 Zwartkop – Sylvia atricapilla
15 Grasmus – Curruca communis
16 Merel – Turdus merula
17 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
18 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
19 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
20 Boompieper – Anthus trivialis
21 Vink – Fringilla coelebs
22 Geelgors – Emberiza citrinella