Vogelweek 2018

Verslag groeps vogelexcursie Nationale Vogelweek 2018 ‘ Van Vosbergen tot Drentsche Aa ‘

Van Vosbergen tot Drentsche Aa, een groeps vogelexcursie Nationale Vogelweek 2018.

Ook dit jaar deed Birds4You weer mee aan de Nationale Vogelweek. Dit keer ging de excursie naar een ander gebied dan de voorgaande twee jaren, en ook was hij nu op donderdagavond in plaats van op zaterdagavond. Wel was er ook nu weer plek voor 18 deelnemers. Dit keer zat de excursie een maand van te voren al volgeboekt. De weersvoorspelling was prima voor donderdag 17 mei.

Met 16 deelnemers op stap

Er was om 19.00 uur afgesproken bij de parkeerplaats tegenover landgoed Lemferdinge, in Vosbergen. Hier was voldoende parkeerruimte voor alle deelnemers. De meeste mensen waren mooi op tijd. Omdat niet iedereen een verrekijker bij zich had werd dat eerst even geregeld. Om 19.00 uur waren we nog niet helemaal compleet, dus wachtten we nog 5 minuten. De laatste deelnemers kwamen aanrijden, met eentje minder dan afgesproken. Die middag had zich nog iemand afgemeld, dus de groep bestond uiteindelijk uit 16 deelnemers, waarvan 2 kinderen. Ook één van de laatkomers moest nog van een leenkijker worden voorzien, dus we startten wat later dan de bedoeling was.

Geluiden in het bos en een heggenmus door de telescoop.

Omdat we startten in het bos, en de vogels nog mooi aan het zingen waren, begonnen we met een aantal geluiden. We hoorden roodborst, zanglijster, koolmees en winterkoning. Ondertussen zagen we een merel en een houtduif. Toen we een klein stukje gelopen hadden, zagen we een heggenmus heel mooi op een tak zitten. Deze liet zich even goed zien door de telescoop. Voor een aantal deelnemers was dit hun eerste ervaring met een heggenmus. Op die plek hoorden we ook nog vink en zwartkop. Al snel viel op dat het niveau verschil in de groep erg groot was, en het voor een aantal al te langzaam ging. We gingen verder en zagen een zwarte kraai op een heuveltje en een grote bonte specht in een boom.

Zanglijster op het nest

Bij de voorverkenning had ik al het nest van een zanglijster ontdekt. Deze liet ik natuurlijk even door de telescoop zien. Het bleek echter voor veel mensen lastig om de verdekt zittende vogel in het nest te ontwaren tussen de bladeren. We liepen verder en een eindje verderop zaten een aantal boomklevers boven in de boom. Ook dit vonden een aantal deelnemers echt leuk om eens door de telescoop te zien: het is ook een prachtig vogeltje met dat blauwgrijs en oranje! De kinderen vonden het Boeddhabeeld, dat in een holle boomstam stond, trouwens ook de moeite waard om even te bekijken. Tja, dat verwacht je ook niet in het bos 😉

Polder Lappenvoort met fitis en koekoek

Vogelweek deelnemers
Vogelweek deelnemers

Op de overgang van het bos met de polder zagen we een buizerd, en in een slootje vloog een paartje krakeenden op. Boven ons hoofd vloog een kokmeeuw, mooi herkenbaar aan de zwarte kop. Bij het bruggetje staan weer een paar bomen, dus was het niet zo raar dat daar een fitis zong. De meeste deelnemers kenden het geluid van deze vogel niet. Voor de ervaren vogelaars in de groep was dit natuurlijk wel een bekend geluid, dus die wilden graag weer verder. Er kwam toen echter een koekoek aanvliegen, en die ging mooi boven in een boom zitten. Natuurlijk snel de telescoop er op gericht, en iedereen laten kijken. Ook dit was voor een aantal mensen een nieuwe ervaring.

 

 

Polder Glimmen met ganzen en tapuit

Vogelweek deelnemers 2
Vogelweek deelnemers

Toen iedereen de koekoek gezien had ging de wandeling weer verder door de polders. Er stonden grauwe ganzen, grote Canadese ganzen, brandganzen en nijlganzen, dus de verschillen tussen die soorten waren mooi te zien. Van de steltlopers waren de tureluur en de scholekster vanavond aanwezig. Zij werden echter opgejaagd door de kudde schapen, die ook in hetzelfde weiland liep, en ons wel interessant vond. Toen we een weiland verder waren zagen we een gele kwikstaart zitten, die met zijn gele buik heel erg opviel door de kijker. Ook een graspieper en een rietgors waren van de partij, en gelukkig liet ook een veldleeuwerik zijn zomerse geluid nog horen. Aan grotere vogels waren nog een blauwe reiger en een ooievaar te zien. Al speurend werd er verderop in het land een tapuit ontdekt. Dit was voor een aantal een lifer (de eerst keer dat je die soort vogel ziet in je leven). Deze werd uitgebreid door de telescoop bekeken, maar omdat het dier vrij ver weg zat, hadden een aantal er toch nog moeite mee om het te zien.

Polder het Oosterland met bosrietzanger

Vogelweek toeschouwers
Vogelweek toeschouwers

Een stukje verderop werd er een torenvalk op een paaltje ontdekt, en zat er een roodborsttapuit op een struikje. Er waren ondertussen boerenzwaluwen op insecten aan het jagen, duidelijk herkenbaar aan de lange staartveren en de vaalwitte buiken. Toen hoorden we in een struik een geluid, wat een aantal mensen nog nooit van hun leven gehoord hadden: een bosrietzanger deed heel erg zijn best om zijn territorium af te bakenen. Naast de knobbelzwanen en overvliegende aalscholver toch een leuke waarneming. Voordat we de bocht omgingen zagen we in het water nog een paar kuifeenden zwemmen. Na de bocht stonden weer een paar struiken, en daar hoorden we een grasmus. Ook zagen we nog een heel mooi mannetje roodborsttapuit.

Voor het donker thuis

Daarna hebben een aantal van ons het tempo even opgevoerd, omdat een ander deel van de groep al een stuk vooruit was gelopen. De excursie was zo’n 20 minuten uitgelopen (mede omdat we wat later gestart waren) en dat werd voor de kinderen te laat. Zij gingen dus snel weer op huis aan. Met een aantal andere deelnemers is er nog even nagepraat. Door het grote niveauverschil was niet iedereen even goed aan zijn/haar trekken gekomen, terwijl het voor anderen misschien zelfs te snel ging. Uiteindelijk hebben we begrepen dat de meeste mensen het erg leuk hebben gevonden, en tevreden waren. De groepsgrootte is echter wel iets wat een volgende keer anders kan. Ik vind kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor deelnemers belangrijk, en ik had het gevoel dat juist dat vanavond niet optimaal geweest is.

Waargenomen soorten:

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2  Brandgans – Branta leucopsis
3  Grauwe Gans – Anser anser
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6  Krakeend – Mareca strepera
7  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8  Kuifeend – Aythya fuligula
9  Ooievaar – Ciconia ciconia
10  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
11  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
12  Buizerd – Buteo buteo
13  Scholekster – Haematopus ostralegus
14  Tureluur – Tringa totanus
15  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
16  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
17  Houtduif – Columba palumbus
18  Koekoek – Cuculus canorus
19  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
20  Torenvalk – Falco tinnunculus
21  Zwarte Kraai – Corvus corone
22  Koolmees – Parus major
23  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
24  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
25  Fitis – Phylloscopus trochilus
26  Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
27  Zwartkop – Sylvia atricapilla
28  Grasmus – Sylvia communis
29  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30  Boomklever – Sitta europaea
31  Spreeuw – Sturnus vulgaris
32  Merel – Turdus merula
33  Zanglijster – Turdus philomelos
34  Roodborst – Erithacus rubecula
35  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
36  Tapuit – Oenanthe oenanthe
37  Heggenmus – Prunella modularis
38  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
39  Graspieper – Anthus pratensis
40  Vink – Fringilla coelebs
41  Rietgors – Emberiza schoeniclus