Vogelexcursie Blauwborsten 10 april 2024

Verslag Groeps vogelexcursie Onlanden 10-4-24

Verslag Groeps vogelexcursie Onlanden op 10 april 2024.

Acht enthousiaste vogelliefhebbers uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe stonden vandaag te popelen om te Onlanden onveilig te maken. Van 9.00-12.00 uur zouden we op zoek gaan naar Blauwborsten en andere moerasvogels. De één had wat meer ervaring dan de ander, maar iedereen had een goed humeur meegenomen. Ook het weer kon bijna niet beter: het was licht bewolkt, en met zo’n 10 °C en windkracht 3 was het prima weer om vogels te gaan kijken.

Beflijsters ontdekt en de Blauwborst laat zich zien

Tijdens de korte inleiding zagen we al een Roodborst zingen, en daarna gingen we aan de wandel vanaf de parkeerplaats. Al snel hoorden we een Fitis zingen en ook een Tjiftjaf deed zijn best. We zagen een Boomkruiper tegen een stam omhoog kruipen en hoorden een Winterkoning zingen. Ook vlogen een paar Huiszwaluwen boven ons hoofd, op jacht naar insecten. Tien meter verderop zagen we een Fazant en een Roodborsttapuit en zag een deelneemster een paar vogels in een struikje zitten. Dit bleken Beflijsters te zijn, die nu op doortrek zijn, leuk! We keken nog even in een zijpaadje, maar zagen ze niet meer zitten. Wel hoorden we de eerste Blauwborst, die zich ook mooi liet zien in een wilgenbosje. Ook een Rietzanger liet zich duidelijk horen.

Eerste Blauwborst in beeld
Eerste Blauwborst in beeld

We liepen een stukje door en zagen de eerste soorten eenden: Wilde Eend, Tafeleend, Kuifeend en Wintertaling. Ook zwom er een Fuut en stond een Kleine Mantelmeeuw op een paal in het zonnetje. Bovendien viel het grote aantal Kokmeeuwen op dat zo nu en dan in een enorme wolk de lucht in ging. Bij het bruggetje vonden we Geoorde Futen, en zwom er Grote Canadese Gans tussen de Grauwe Ganzen. Ondertussen hadden we ook al weer twee Blauwborsten gehoord en gezien en deed een Rietzanger zijn naam eer aan in de rietkraag langs het water.

Zoeken naar Geoorde Futen
Zoeken naar Geoorde Futen

Zeearend vliegt over en Reuzenstern rust uit

We liepen door, dachten aan een Rietgors, en binnen 5 seconden kwam deze aanvliegen. Hij liet zich mooi bekijken door de telescoop. Helaas dacht een Snor daar anders over, die bleef in het riet zitten terwijl hij zijn ratel liet horen. Plotseling kwam een adulte Zeearend aanvliegen, en bleef op de thermiek rustig zweven, waarbij zijn witte staart mooi te zien was. Een paar minuten later ontdekten we een mannetje Bruine Kiekendief, die een stuk lager kwam aanzweven. Net voordat we het fietspad op liepen hoorden we een Sprinkhaanzanger zingen en zagen we een Kievit buitelen boven het veld.

Langs het fietspad zagen we meerdere Rietgorzen, een Graspieper, Ooievaar, Kolgans en kwam een Buizerd overvliegen. Ook hoorden we een Waterral gillen. We verbaasden ons bovendien over de witte draden die langs het fietspad lagen. Het leek garen (was stevig!), maar was waarschijnlijk een soort spinsel van een rups.

Witte draden in het gras
Witte draden in het gras

We waren nog maar net op de brug aan het kijken toen we een Roerdomp zagen wegvliegen, één van de wenssoorten van een paar deelnemers. Op een eilandje stonden wat vogels, waarbij de Reuzenstern er duidelijk uitsprong. met zijn oranje dolk-snavel. Hij liet zich goed bekijken door de telescoop. In het water erachter zwommen Slobeenden en zagen we ook een Smient.

Nog meer Blauwborsten op weg naar het kijkscherm

We liepen verder, de grasdijk op, waar we Boerenzwaluw en Gele Kwikstaart zagen vliegen. In het land stonden honderden Brandganzen en ook zagen we een Scholekster. Ondertussen waren er weer meerdere Blauwborsten aan het zingen in het riet.

Als snel kwamen we op het zandpad uit, en sloegen we even later af richting het vogelkijkscherm. Laarzen waren vandaag niet nodig, dat scheelde. We keken of we Zomertaling konden vinden, maar die zwom er niet, helaas. Wel Knobbelzwaan en Fuut en vanaf het kijkscherm zagen we nog een paar Tafeleenden.

Vanaf het zandpad zagen we een Grote Zilverreiger staan, en niet veel later waren we weer op de parkeerplaats. Er werd nog even genoten van een kop koffie of thee met een stuk Drentse Turf erbij. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden en veel vogels gezien. Samen met het mooie weer was het een geslaagde ochtend geweest!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Fazant – Phasianus colchicus
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Waterral – Rallus aquaticus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
23 Zilvermeeuw – Larus argentatus
24 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
25 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
26 Ooievaar – Ciconia ciconia
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Roerdomp – Botaurus stellaris
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Grote Zilverreiger – Ardea alba
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Zeearend – Haliaeetus albicilla
33 Buizerd – Buteo buteo
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Fitis – Phylloscopus trochilus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Snor – Locustella luscinioides
42 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
43 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
44 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Merel – Turdus merula
47 Beflijster – Turdus torquatus
48 Roodborst – Erithacus rubecula
49 Blauwborst – Luscinia svecica
50 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
51 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
52 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Graspieper – Anthus pratensis
55 Rietgors – Emberiza schoeniclus