Nachtzwaluw excursie 2019

Verslag Groeps vogelexcursie ‘Op zoek naar de Nachtzwaluw’ 15 juni 2019

Verslag van de groepsexcursie Nachtzwaluwen, 15 juni 2019.

Vanavond was het van 20.45-23.30 uur weer tijd voor de traditionele Nachtzwaluwexcursie. Na een dag met regen brak aan het einde van de middag de zon door de wolken. Het was een graad of 18, en de verwachting was dat het droog zou blijven. De excursie was volgeboekt, met mensen uit vier verschillende provincies van Nederland.

Waar is de Roodborsttapuit?

Op de afgesproken plek was iedereen op tijd aanwezig. Op de parkeerplaats hoorden we de eerste vogels al zingen: Tjiftjaf, Geelgors en Zwartkop. En toen we nog maar net onderweg waren lieten Fitis, Zanglijster en Vink zich ook horen. Terwijl we naar de Fitis keken vloog er een Gierzwaluw over, en direct daarna liet ook een Merel zich horen. We liepen verder over het vlonderpad, al speurend naar een Roodborsttapuit. Deze liet zich niet direct zien. Wel zagen we een Koolmees tussen de bladeren zitten en een groep Spreeuwen in de lucht. Vanuit een Eik liet ook de Grote Bonte Specht zijn/haar aanwezigheid horen met een korte roep.

Wandelen over het zandpad (foto door deelneemster Flo)
Wandelen over het zandpad (foto door deelneemster Flo)

Toen we onder de bomen vandaan kwamen, en het open veld in liepen, hoorden we een Veldleeuwerik boven ons hoofd zingen. Na even speuren was deze inderdaad in de lucht te zien. Ondertussen liet ook een Koekoek zich horen. Zouden we die nog zien? In ieder geval werd toen de eerste Roodborsttapuit in het veld gezien, en werd de telescoop even op dit mooie mannetje gericht. We liepen verder over het zandpad en zagen Boompiepers, een Putter en een Boomleeuwerik. Ook deze kon mooi even door de telescoop bekeken worden, waarbij je de snavel zag opengaan als hij begon te zingen.

Koekoek in de boom en Dodaars in het ven

Toen we verder liepen zagen we een Koekoek vliegen. Hij ging in een Berk zitten, met de borst naar ons toe. Door de telescoop waren de horizontale streepjes op de buik goed te zien. Voor de meeste deelnemers was dit de eerste keer dat ze een Koekoek zo mooi in beeld hadden gehad.

Achter ons bleek ondertussen de plaatselijke Dodaars in het ven te zwemmen. Hij liet zich goed zien, hoewel hij meer onder water was dan erboven. Ook zwom er nog een Waterhoen in het ven, en liet een Wulp zich in de verte horen. Ondertussen bleek een deelneemster de landingsplaats te zijn geweest voor een nachtvlindertje. Het zwart-witte patroon stak mooi af bij haar blauwe jas. We genoten nog even van de zonsondergang bij het ven, en gingen toen verder naar de plek waar we naar de Nachtzwaluwen zouden luisteren.

Genieten van de zang van de Nachtzwaluw

Na een korte wandeling, met een klein historisch intermezzo, waren we op de plek waar we even zouden doorbrengen. Een Grasmus liet zich duidelijk horen, terwijl iedereen een plekje uitzocht om te gaan zitten. Het werd langzaam donkerder, en op een gegeven moment liet de eerste Nachtzwaluw zich, ver weg, horen. Na een tijdje hoorden we ook een tweede en derde (en mogelijk een vierde, en zongen ze ook dichterbij. Ze lieten zich helaas niet goed zien in de schemering, hoewel een enkele deelnemer er eentje heeft zien vliegen. Was het toch net te koud om op nachtvlinders te jagen? Het viel ons al op dat we dit keer geen gekwaak van kikkers hoorden, en er minder muggen waren dan voorgaande jaren. Wel hoorden we heel duidelijk Kwartels: tjup-tjup-tjup. Ook zagen we een vleermuis vliegen en een donker, groter silhouet, wat net te snel achter de bomen verdween. Ook werd er door een aantal deelnemers een Houtsnip gezien en gehoord, die langs vloog.

Om 23.10 uur was het tijd om terug te lopen naar de parkeerplaats. Omdat het (bijna) volle maan was, was het pad goed te zien. Onderweg stelde iemand nog de vraag wat die ‘ster’ naast de maan was, dus hebben we die ook maar even met de telescoop bekeken. Waarschijnlijk was het de planeet Jupiter, die met zijn 4 grootste manen door de telescoop te zien was. Een aantal deelnemers vond het ook leuk om de maan nog even door de telescoop te zien, dus daar werd hij ook nog even op ingezoomd.

De deelnemers gaven aan een leuke avond te hebben gehad, waarbij de Koekoek en de Nachtzwaluwen de meeste indruk hadden gemaakt. Het was een fijne avond met een leuke groep mensen!

Waargenomen soorten

1  Kwartel – Coturnix coturnix 
2  Dodaars – Tachybaptus ruficollis 
3  Waterhoen – Gallinula chloropus 
4  Wulp – Numenius arquata 
5  Houtsnip – Scolopax rusticola 
6  Koekoek – Cuculus canorus 
7  Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus 
8  Gierzwaluw – Apus apus 
9  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
10  Koolmees – Parus major 
11  Boomleeuwerik – Lullula arborea 
12  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
13  Fitis – Phylloscopus trochilus 
14  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
15  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
16  Grasmus – Sylvia communis 
17  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
18  Merel – Turdus merula 
19  Zanglijster – Turdus philomelos  
20  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
21  Boompieper – Anthus trivialis 
22  Vink – Fringilla coelebs 
23  Putter – Carduelis carduelis 
24  Geelgors – Emberiza citrinella