Winter op de kwelders 2021

Verslag groeps vogelexcursie Winter op de kwelders 11 december 2021

Deze zaterdag stond de eerste groepsexcursie naar de Wintergasten op de kwelder op het programma, van 10.00-13.00 uur. Het was wel fris (-2 tot 4 °C), half bewolkt en windkracht 2-3, maar al met  al  prima weer om vogels te kijken.

De eerste wintergasten: Oeverpieper en Sneeuwgorzen

Op naar boven
Op naar boven

Na een korte kennismaking en een blik op de kaart gingen we vlot van start. Terwijl we van de parkeerplaats naar de dijk liepen zagen we Turkse Tortel, Merel en Roodborst.

Vanaf de dijk hadden we een prachtig uitzicht over de kwelder en het wad. We zagen we  een Buizerd zitten en een Kleine Zilverreiger overvliegen. 

We liepen naar beneden en zagen daar Bergeend, Zilvermeeuw, veel Bonte Strandlopers, Zilverplevier en Scholekster. Een Spreeuw zag er prachtig gespikkeld uit in het zonlicht. Ook zat er in het gras een Oeverpieper en een eindje verderop een Kanoet. Toen we verder liepen vonden we een Rietgors en zagen we in de verte een groep van circa 40 Sneeuwgorzen. Net toen we er met de telescoop naar keken kwam een fotograaf te dichtbij en gingen ze voor hem op de vlucht. Jammer!

Zeldzaamheid en een onverwacht zoogdier

Iets verderop scharrelde een groepje Rotganzen door de vegetatie van de kwelder. Eén van hen was duidelijk lichter, en bleek een Witbuikrotgans te zijn. Leuk, deze zie je niet zo vaak. We liepen verder en zagen een Wulp op het wad lopen. Toen we bijna bij het eindpunt waren hoorden we Zwarte Ruiter roepen terwijl hij overvloog, en zagen we een Tureluur op het wad. Ook werd er een Kluut gevonden door één van de deelneemsters.

Terwijl we over de dam terug liepen zagen we een Strandleeuwerik, die zich prachtig door de telescoop liet bewonderen.   

Tot onze grote verbazing zagen we plotseling een Damhert (!) over het wad strompelen. Als het in een geul liep zakte het met de poten best diep in het slik. Zo nu en dan kwam het beestje uit de geul en liep dan wat gemakkelijker over het wad. Het dier leek de geul te volgen en op de andere dam af te lopen. Wij gingen verder en vonden nog een paar Strandleeuweriken. Ook zagen we Steenloper en een Torenvalk en een grote groep onrustige vogeltjes werd als Frater gedetermineerd. Hierna was het tijd voor een kop koffie/thee en een stuk Friese Oranjekoek.

Kijken naar Steenlopers
Kijken naar Steenlopers

Kanoeten mooi dichtbij

We besloten daarna om toch nog even naar een volgend stukje kwelder te rijden. Bij de wandeling over de dijk zagen we heel veel Bergeenden en Wilde Eenden. Bij de kwelder aangekomen vonden we weer veel Bonte Strandlopers en eentje die duidelijk kleiner was en wat bruiner: Kleine Strandloper. Deze was erg laat, de meeste dieren van die soort zijn al richting Zuiden. Ook waren twee Kanoeten hun kostje bij elkaar aan het scharrelen op het wad. Ze zaten heel dichtbij, dus konden de deelneemsters even goed naar de kenmerken kijken (dit was een ‘lfier’ voor hen).

Verder zagen we nog Grote Zilverreiger toen we terug liepen naar de auto’s en sloten we af met Stadsduif bij de plaatselijke kerk. De deelneemsters hadden het erg leuk gevonden en een aantal soorten voor het eerst van hun leven gezien. Ook waren ze nog nooit in deze streek geweest, dus waren ze ook in dat opzicht een ervaring rijker.

Mariakerk (Mariatsjerke)
Mariakerk (Mariatsjerke)

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Witbuikrotgans – Branta bernicla hrota
3 Brandgans – Branta leucopsis
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Stadsduif – Columba livia forma domestica
8 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
9 Scholekster – Haematopus ostralegus
10 Kluut – Recurvirostra avosetta
11 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
12 Wulp – Numenius arquata
13 Steenloper – Arenaria interpres
14 Kanoet – Calidris canutus
15 Bonte Strandloper – Calidris alpina
16 Kleine Strandloper – Calidris minuta
17 Tureluur – Tringa totanus
18 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
19 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
20 Zilvermeeuw – Larus argentatus
21 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
22 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
23 Grote Zilverreiger – Ardea alba
24 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
25 Buizerd – Buteo buteo
26 Torenvalk – Falco tinnunculus
27 Ekster – Pica pica
28 Zwarte Kraai – Corvus corone
29 Strandleeuwerik – Eremophila alpestris
30 Spreeuw – Sturnus vulgaris
31 Merel – Turdus merula
32 Roodborst – Erithacus rubecula
33 Oeverpieper – Anthus petrosus
34 Frater – Linaria flavirostris
35 Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis
36 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Damhert – Dama dama