Winter op de kwelders 5-2-2022

Verslag groeps vogelexcursie Winter op de kwelders 5-februari-2022

Verslag van de groeps vogelexcursie Winter op de kwelders op 5 februari 2022

Op deze mooie zaterdag stond van 10.00-13.00 uur de groepsexcursie Winter op de kwelders op het programma. Het was 5 °C, half bewolkt en windkracht 5-6.

Ransuilen door de telescoop

Na de kennismaking konden we vanaf de parkeerplaats direct genieten van een zingende Heggenmus, die in de boomtop zat. Iets verderop, wat beter verscholen in een boom, vonden we drie Ransuilen, waarvan eentje zich heel goed door de telescoop liet bekijken.

Deelnemers op de dijk
Deelnemers op de dijk

Daarna gingen we de dijk op en keken we uit over de kwelder. We zagen o.a. Zilvermeeuw, Bergeend, Stormmeeuw, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger en Rotgans. We liepen naar beneden en vonden een enkele Brandgans (vogelgriep?). In het hoekje van de kwelder liepen Steenlopers en in de verte zat een grote groep Scholeksters in het land.

Rustende Scholeksters op de dam

Rustende Scholeksters
Rustende Scholeksters

We vervolgden onze weg over de dam, hopend op Sneeuwgors, Frater of Strandleeuwerik. Elke overvliegende wolk kleine vogels bleek echter uit Spreeuwen te bestaan. In de verte zagen we een Eider zitten en vloog er een Wulp voorbij. Het was al heel vroeg hoog water, dus hadden alle vogels al een droog plekje gezocht om te rusten en wachten op laag water. Aan het einde van de dam zat een groep van meer dan 100 Scholeksters. Deze wilden we niet verstoren, dus keken we met de telescopen naar een Grote Mantelmeeuw en wat eenden in de verte. Ondertussen speurden we ook de kwelder af, maar liet geen enkele roofvogel zich zien.

We liepen terug naar het begin van de dam en keken nog even naar het weiland, waar wat kleinere vogeltjes rondscharrelden. Hier bleken Oeverpiepers tussen te zitten en ook vonden we een Bonte Strandloper. We liepen naar de auto’s en reden naar de volgende locatie.

Toch nog een Paarse Strandloper

Hier genoten we eerst even van een kop koffie/thee en Friese Oranjekoek. Daarna liepen we over de dijk naar de kwelder, waar we in het hoekje een groep Kanoeten en Steenlopers zagen foerageren. Eén van de deelnemers vond een Paarse Strandloper, waar we bij de vorige plek ook al naar gezocht hadden. Deze liet zich ook mooi zien door de telescoop.

Door een stel wandelaars werd de groep opgejaagd, net als een groep Rotganzen, die iets verderop op de kwelder zaten. De enige vogel die nog te zien was bleek een vogel te zijn, die half vergaan in het prikkeldraad hing.

Terwijl de wandelaars verder liepen, kwam de groep steltlopers terug vliegen en konden we nogmaals van de Paarse Strandloper genieten. Daarna was het tijd om terug te gaan naar de auto’s en de excursie af te sluiten. De deelnemers hadden dat ze het erg leuk gevonden en dat ze zeker zelf nog eens naar de gebieden terug zouden komen.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Krakeend – Mareca strepera
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Eider – Somateria mollissima
7 Stadsduif – Columba livia forma domestica
8 Meerkoet – Fulica atra
9 Fuut – Podiceps cristatus
10 Scholekster – Haematopus ostralegus
11 Kievit – Vanellus vanellus
12 Wulp – Numenius arquata
13 Steenloper – Arenaria interpres
14 Kanoet – Calidris canutus
15 Bonte Strandloper – Calidris alpina
16 Paarse Strandloper – Calidris maritima
17 Tureluur – Tringa totanus
18 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
19 Stormmeeuw – Larus canus
20 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
21 Zilvermeeuw – Larus argentatus
22 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
23 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
24 Grote Zilverreiger – Ardea alba
25 Ransuil – Asio otus
26 Ekster – Pica pica
27 Koolmees – Parus major
28 Spreeuw – Sturnus vulgaris
29 Merel – Turdus merula
30 Heggenmus – Prunella modularis
31 Oeverpieper – Anthus petrosus