Groeps Vogelexcursie Friese Kwelders 12 december 2020

Verslag Groeps vogelexcursie Winter op de kwelders op 12-12-20

Verslag Groeps vogelexcursie Winter op de kwelders op 12 december 2020

Op deze zaterdag stond de eerste groepsexursie naar de kwelders op het programma. Met een groepje, dat kleiner was dan oorspronkelijk gepland, gingen we van 10.00-13.00 uur op zoek naar typische wintergasten van dit gebied. Het was 3 °C, bewolkt met windkracht 2-3.

De eerste soorten in het dorp

Om 10.00 uur waren we compleet en na het uitdelen van de leenkijkers en coronadoppen gingen we ‘los’. In het dorp begonnen we met de Ekster en Turkse Tortel en tegen de dijk aan bad een Torenvalk. Vanaf de dijk zagen we een Zilvermeeuw op een schoorsteen staan en aan de andere kant van ons liepen de Rotganzen en Bergeenden. Een aantal Brandganzen kwam overvliegen. Deze soort zouden we nog een aantal keren dood aantreffen, als slachtoffers van de vogelgriep.

Een tamme Steenloper en vogels op het wad

Deelnemers in actie
Deelnemers in actie

Vanaf de dijk liepen we eerst even naar het wad, waar we al snel oog in oog stonden met een Steenloper, die niet bang was uitgevallen. Iets verderop op het wad zagen we Wulpen, Zilverplevier, Scholekster en Bonte Strandlopers. Plotseling vloog er een Kleine Zilverreiger over ons heen, die een stukje verderop landde. We liepen naar de strekdam en zagen hem in een slenk zitten, waarbij ook een Tureluur en IJsvogel zich (kort) lieten zien. Ondertussen zaten op de strekdam zelf Oeverpieper en Rietgors en was er een Grote Mantelmeeuw te zien in de verte.

Velduil in de scope en Sneeuwgorzen op de dam

Kijken naar Velduil
Kijken naar Velduil

We liepen verder en zagen tot onze verrassing een Velduil in de verte vliegen. De deelnemers konden deze vogel mooi door de telescoop zien, dus dat was even genieten! Ondertussen kwam een groep van 5 Wilde Zwanen overvliegen. Een stukje verderop op de dam was een groepje Sneeuwgorzen neer gestreken, dus die werden ook even met de telescoop bekeken. In de kwelder waren inmiddels twee Velduilen te zien, en ook een Bruine Kiekendief (jong of vrouw) en een mannetje Blauwe Kiekendief.

We keken even bij het einde van de strekdam, maar ontdekten de IJsgorzen pas toen we weer terug liepen. Ze zaten in een groep Sneeuwgorzen, die we dus nogmaals goed konden bekijken. Ook kwam er een groep Putters overvliegen.

Fraters op het draad voor onze neus

Fraters (foto door Irene)
Fraters (foto door Irene)

Even later, bijna aan het begin van de dam, hoorden we een groep Fraters overkomen. We hadden geluk: ze gingen op het draad voor onze neus zitten, zodat iedereen ze goed kon bekijken (natuurlijk ook even door de telescoop). Daarna was het tijd om even op te warmen met een kop koffie/thee en een lekker stuk Friese Oranjekoek.

Eindelijk maar toch: Strandleeuweriken

Kerk van Wierum
Kerk van Wierum (foto door Irene)

Na deze pauze reden we nog even naar een kwelder verderop, waar we op zoek gingen naar de Strandleeuweriken. Die bleken daar te zijn, en met deze soort sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het prima naar de zin hadden gehad en dat ze veel leuke soorten hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
8 Scholekster – Haematopus ostralegus
9 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
10 Wulp – Numenius arquata
11 Steenloper – Arenaria interpres
12 Bonte Strandloper – Calidris alpina
13 Tureluur – Tringa totanus
14 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
15 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
16 Zilvermeeuw – Larus argentatus
17 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
18 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
19 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
20 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
21 Velduil – Asio flammeus
22 IJsvogel – Alcedo atthis
23 Torenvalk – Falco tinnunculus
24 Ekster – Pica pica
25 Zwarte Kraai – Corvus corone
26 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
27 Strandleeuwerik – Eremophila alpestris
28 Spreeuw – Sturnus vulgaris
29 Merel – Turdus merula
30 Graspieper – Anthus pratensis
31 Oeverpieper – Anthus petrosus
32 Frater – Linaria flavirostris
33 Putter – Carduelis carduelis
34 IJsgors – Calcarius lapponicus
35 Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis
36 Rietgors – Emberiza schoeniclus