Vogelexcursie Wintergasten bij het Friese Veen op 29 januari 2022

Verslag groeps vogelexcursie Wintergasten bij het Friese Veen op 29 januari 2022

Vandaag stond van 10.00-12.30 uur een vogelexcursie op het programma, waarbij we op zoek gingen naar typische wintergasten en andere vogels bij het Friese Veen. De deelneemsters hadden er erg veel zin in en met 8 °C, windkracht 5-6 en een bewolkte lucht ging dat prima.

Grote Lijsters tussen de Koperwieken

Vanaf de parkeerplaats konden we direct de eerste soorten bekijken, waaronder een paartje Ooievaars bij het nest en een groep Grote Lijsters en Koperwieken.

Daarna staken we de drukke weg over en zagen we al snel meerdere vogels in de oude bomen langs de oprijlaan naar huize Vennebroek. Mannetje en vrouwtje Grote Bonte Specht lieten zich mooi bekijken door de telescoop en een Roodborst was al druk aan het zingen.

Bij de kapschuur vonden we braakballen (van een Kerkuil), waar de muizenkaakjes in te zien waren. Iets verderop, op de splitsing vlakbij de plas was het een drukte van jewelste: tientallen Putters en Sijsjes waren van de elzenproppen aan het eten. Ook liet een mannetje Goudvink zich even horen en zien in een top van een boom, en scharrelden Staartmeesjes tussen de takken.

Kijken naar Sijsjes
Kijken naar Sijsjes

Twee Nonnetjes  en een dijk vol huisvuil

Op de plas vonden we Smient, Slobeend, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend, Fuut en ook nog twee mannetjes Nonnetjes. Deze laatste soort hadden de dames nog nooit gezien en viel goed in de smaak. Vooral toen een Nonnetje een vrij grote vis naar binnen werkte en daarna mooi op het water bleef drijven. In de verte zat een Grote Canadese Gans met een groene halsring om. Ook zagen we een Grote Zilverreiger aan de overkant van het Friese Veen staan. Daarna liepen we verder en zagen tussen de bomen het ruim 100 jaar oude huisvuil van de stad Groningen liggen. Hiermee was de dijk ooit verstevigd.

Glibberen over de dijk

Daarna was het even glibberen over de dijk, voordat we weer vaste grond onder de voeten kregen. In de polder zagen we Kolgans en Grauwe Gans en achter ons dreef een Knobbelzwaan. Ook deze had een halsring.

We gingen voorzichtig het trappetje af en liepen langs de oude kwekerij. Daarnaast, In het weiland zat een grote groep Kramsvogels en Spreeuwen. De wind was inmiddels aangetrokken en we keken nog even bij de oude Beuk en Tamme Kastanje of we daar iets in zagen zitten. Helaas, geen Bosuil of andere leuke vogel. We liepen terug naar de parkeerplaats en genoten even van een kop koffie/chocolademelk en een stuk Drentse Turf.

Daarna reden we nog even naar een ander plekje, waar vaak een Bosuil te zien is. De weg er naar toe bleek een ‘memory lane’ te zijn voor de deelneemsters. Jammer genoeg liet de Bosuil zich daar vandaag niet zien. We sloten de excursie af en de dames gaven aan dat ze heel erg genoten hadden van het gebied. Bovendien hadden ze veel meer soorten gezien dan ze hadden verwacht.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Nonnetje – Mergellus albellus
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Ooievaar – Ciconia ciconia
15 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
16 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
17 Grote Zilverreiger – Ardea alba
18 Buizerd – Buteo buteo
19 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
20 Ekster – Pica pica
21 Zwarte Kraai – Corvus corone
22 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
23 Koolmees – Parus major
24 Staartmees – Aegithalos caudatus
25 Boomklever – Sitta europaea
26 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
27 Spreeuw – Sturnus vulgaris
28 Merel – Turdus merula
29 Kramsvogel – Turdus pilaris
30 Koperwiek – Turdus iliacus
31 Grote Lijster – Turdus viscivorus
32 Roodborst – Erithacus rubecula
33 Vink – Fringilla coelebs
34 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
35 Putter – Carduelis carduelis
36 Sijs – Spinus spinus