Vogelexcursie Wintergasten 2020

Verslag groeps vogelexcursie Wintergasten op 25 januari 2020

Verslag Vogelexcursie Wintergasten bij het Friese Veen en Vennebroek op zaterdag 25 januari 2020.

Net als voorgaande jaren stond ook dit keer een groepsexcursie naar de wintergasten rond Friese Veen en Vennebroek op het programma. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het flink gesneeuwd had en alles dichtgevroren was, was het nu een stukje zachter: 5 °C, windkracht 3 en bewolkt. Met een leuk aantal deelnemers gingen we op stap, op zoek naar wintergasten en andere vogels.

Kepen en Fazanten langs de oprijlaan

Vanaf de parkeerplaats waren de twee Ooievaars op het nest mooi te zien. Na het passeren van de Pottenpoort waren een aantal kleinere vogels aan de beurt, waaronder een aantal Kepen, die zich ook even lieten horen. Boven onze hoofden vlogen een paar Kolganzen over, en even verderop stonden 5 Fazanten in het gras te foerageren: 2 mannetjes en 3 vrouwtjes. Ondertussen liet ook de eerste Gaai zich zien en vloog er een Buizerd tussen de bomen door.

Nonnetjes op het Friese Veen

Vanaf het pad konden we een eerste blik werpen op het Friese Veen, dat ooit is ontstaan door turfwinning. Naast vele Smienten, Slobeenden en Krakeenden waren er ook twee mannetjes Nonnetje te zien. Voor een aantal deelnemers was dit een ‘lifer’ (eerste keer van je leven dat je die vogelsoort ziet). Ook dit zijn echte wintergasten , en wat zijn ze mooi! Ondertussen kroop achter ons een Boomkruiper tegen de stam omhoog en lieten Sijsjes zich horen.

Daarna liepen we door richting de hut, en zagen we twee Knobbelzwanen, elk met een gele halsring. Vanuit de hut was een paartje Grote Zaagbekken te zien, ook echte wintergasten, waar we al even naar hadden gezocht. Ook ontdekten we nog een Fuut.

Huisvuil uit Groningen en Drentse Turf

Na de hut begon het pad al een stukje drassiger te worden. Er kwamen een paar Goudvinken overvliegen en ook Grauwe Ganzen kwamen langs. Na een korte stop in het Blik (de voormalige vuilstort van de stad Groningen) liepen we naar de dijk, waar we een Blauwe Reiger in het land zagen staan. Tegen de verwachting in was er nergens een Grote Zilverreiger te bekennen.

Na een paar stukjes dijk die erg drassig waren, liepen we langs de voormalige boomkwekerij terug naar de parkeerplaats. Daar genoten we nog even van een kop warme chocolademelk met slagroom en een stuk Drentse Turf, waarna ieder weer zijn/haar eigen weg ging.

Waargenomen soorten

1  Fazant – Phasianus colchicus 
2  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Kolgans – Anser albifrons 
5  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
6  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
7  Slobeend – Spatula clypeata 
8  Krakeend – Mareca strepera 
9  Smient – Mareca penelope 
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
11  Kuifeend – Aythya fuligula 
12  Nonnetje – Mergellus albellus 
13  Grote Zaagbek – Mergus merganser 
14  Houtduif – Columba palumbus 
15  Fuut – Podiceps cristatus 
16  Ooievaar – Ciconia ciconia 
17  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
18  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
19  Buizerd – Buteo buteo 
20  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
21  Gaai – Garrulus glandarius 
22  Zwarte Kraai – Corvus corone 
23  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
24  Koolmees – Parus major 
25  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
26  Boomklever – Sitta europaea 
27  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
28  Merel – Turdus merula 
29  Roodborst – Erithacus rubecula 
30  Vink – Fringilla coelebs 
31  Keep – Fringilla montifringilla 
32  Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 
33  Sijs – Spinus spinus