Vogelexcursie Zuidlaardermeer 6 juli 2020

Verslag Groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer 6 juli 2020

Verslag van de Groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer op maandag 6 juli 2020

Vandaag stond er van 13.00-16.30 uur een groepsexcursie op het programma bij het Zuidlaardermeer. Met 15 °C, een bewolkte hemel met zo nu en dan een flinke bui en windkracht 5 was het geen perfect weer om vogels te kijken, maar daar lieten we ons niet door uit het veld slaan.

Nog geen Zeearend

We begonnen vanaf de parkeerplaats met een wandeling naar de nestplaats van de Zeearend, terwijl we een Tjiftjaf en een Vink hoorden zingen . Onderweg viel het al op dat er behoorlijk veel Zwaluwen rondvlogen, in alle soorten en maten. In een boom deed een Geelgors zijn best gehoord te worden en in de verte werden de jonge Ooievaars gevoerd door één van de ouders. Ook vloog er een Buizerd rond.

Het nest was bijna niet meer te zien door de bladeren, maar uiteindelijk wist iedereen het in de telescoop gevonden te hebben. In tegenstelling tot de vorige keer zat er nu echter geen Zeearend meer op: de jongen waren uitgevlogen en de ouders in geen velden of wegen te zien. We liepen terug naar de auto’s en zagen een Grauwe Vliegenvanger, die echter niet lang stil bleef zitten. Een mannetje Geelgors op de weg liet zich beter bekijken door de scope. Ondertussen hoorden we Wulpen overvliegen en Putters boven ons in de bomen zingen.

Witwang- en Zwarte Sterns en toch nog een Zeearend

We reden naar het volgende punt, waar we weer aan de wandel gingen. Een Rietzanger liet zich duidelijk horen en zien, en ook een Rietgors kwam in beeld. Ondertussen vlogen Witwangsterns vrij dicht langs ons, met visjes in de snavel. Ook Zwarte Sterns lieten zich zien. In het water dreven tientallen Meerkoeten, terwijl de eenden bijna allemaal verdwenen waren. Zaten ze in rustiger water te schuilen tussen de Pitruspollen? Wel waren er meerdere Geoorde Futen met jongen te zien, en was een Futenpaar al weer druk aan het baltsen.

Plotseling ontdekte één van de deelnemers een grote vliegende roofvogel in de verte: een Zeearend! De witte staart van het adulte dier was goed te zien, en hij liet zich zelfs door de telescoop zien, terwijl hij verder vloog. Op een gegeven moment ging hij in het land zitten, waardoor hij uit het zicht verdween. Na een korte, maar krachtige regenbui kwam er een vrouwtje Bruine Kiekendief langs vliegen en zagen we toch nog een paar Kuifeenden. We liepen terug naar de auto’s, waar het tijd was voor een kop koffie/thee en een stuk Drentse turf, net voordat er weer een bui losbarstte.

We reden in de stromende regen naar de laatste plek: het Gemaal. Ter plekke was het weer droog, zodat we op zoek konden naar steltlopers. Een paar Kemphanen lieten zich zien, net als een drietal Lepelaars en een Scholekster. Door de stevige wind trilden de telescopen zo, dat de Kleine Plevier niet door de deelnemers herkend werd (en dus niet op de soortenlijst staat). Wel zagen we met enige moeite nog een Steltkluut en Wintertalingen. We sloten de excursie ‘beneden’ af, en de deelnemers gaven aan een fijne middag te hebben gehad. Voor de meesten waren er een paar ‘lifers’ geweest, en ze hadden genoten van de mooie omgeving.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Wintertaling – Anas crecca
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Houtduif – Columba palumbus
9 Waterhoen – Gallinula chloropus
10 Meerkoet – Fulica atra
11 Fuut – Podiceps cristatus
12 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
13 Scholekster – Haematopus ostralegus
14 Steltkluut – Himantopus himantopus
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Wulp – Numenius arquata
17 Kemphaan – Calidris pugnax
18 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
19 Visdief – Sterna hirundo
20 Witwangstern – Chlidonias hybrida
21 Zwarte Stern – Chlidonias niger
22 Ooievaar – Ciconia ciconia
23 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
24 Lepelaar – Platalea leucorodia
25 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
26 Grote Zilverreiger – Ardea alba
27 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
28 Zeearend – Haliaeetus albicilla
29 Buizerd – Buteo buteo
30 Torenvalk – Falco tinnunculus
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Oeverzwaluw – Riparia riparia
33 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
34 Huiszwaluw – Delichon urbicum
35 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
36 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
37 Grasmus – Sylvia communis
38 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
39 Spreeuw – Sturnus vulgaris
40 Merel – Turdus merula
41 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
42 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
43 Vink – Fringilla coelebs
44 Kneu – Linaria cannabina
45 Putter – Carduelis carduelis
46 Geelgors – Emberiza citrinella
47 Rietgors – Emberiza schoeniclus