Vogelexcursie Drentsche Aa 11 mei 2022

Verslag groepsexcursie Drentsche Aa 11-5-22

Verslag van de Groeps vogelexcursie Drentsche Aa op 11 mei 2022.

Op deze woensdagavond stond een groep vogelliefhebbers te trappelen om van 18.30-21.00 uur in het Drentsche Aa gebied op zoek te gaan naar vogels. Het was een grijze avond, 16 °C, windkracht 4 en zo nu en dan viel er wat regen. Geen ideale omstandigheden om vogels te kijken, maar dat mocht de pret niet drukken.

Raaf laat zich duidelijk horen en iets minder duidelijk zien

We gingen van start op de parkeerplaats met de eerste soorten: Merel, Tjiftjaf en Zwartkop lieten zich duidelijk horen. Terwijl we aan de wandel gingen zagen we een Koolmees en vloog een Blauwe Reiger voorbij. Vanaf het vlonderpad konden we een Roodborsttapuit op een rietstengel zien zitten, terwijl de Boerenzwaluwen boven onze hoofden insecten aan het vangen waren. Ook was door de telescoop een Houtduif te zien, die in een boom zat.

We gingen verder en hoorden Graspieper en zagen een Wilde Eend in het diepje zwemmen. Toen we het bos in liepen zagen we een Boomkruiper van boom naar boom hippen. Plotseling klonk de zware roep van een Raaf. Hij kwam aanvliegen en ging bovenin een boom zitten roepen. Wij liepen door en hoorden Vink, Winterkoning en Roodborst zingen. Op een gegeven moment begon ook een Koekoek in de verte te roepen.

Geelgors en Fitis zitten hoog in de boom

Inmiddels waren we het bos weer uit en liepen we over het zandpad. Hier hoorden we een Geelgors zingen, en deze liet zich ook even door de telescoop zien. Even verderop kregen we een zingende Fitis in de kijker. Aan de andere kant van het pad ontdekten we Kievit, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans en Nijlgans in het weiland. Ook kwam er een Grote Bonte Specht voorbij.

Kijken naar Geelgors
Kijken naar Geelgors

We kwamen op het bruggetje en zagen een Spreeuw in de boom zitten. Toen we iets verder liepen, en uitkeken over de vlakte, ontdekte iemand in de verte een vrouwtje Grauwe Klauwier. Zij bleef mooi zitten, zodat iedereen haar via de telescoop kon bewonderen.

Daarna was het tijd voor een wat smaller pad door een boomwal. Hier hoorden we een Zanglijster duidelijk zingen. Toen we weer uit de bomenrij kwamen ontdekte iemand een dode Bunzing in het gras. Die bleek er al even te liggen…

Met ‘droge’ voeten naar de overkant

We waren inmiddels aanbeland bij het natste stuk van de wandeling. Het lukte echter om iedereen zonder echt natte voeten aan de overkant te krijgen.

Met helpende hand naar de overkant
Met helpende hand naar de overkant

De beloning van deze oversteek was een zingende Zanglijster in de boomtop. Daarna liepen we over het veld verder, hoorden we een Boompieper en doken we iets later weer tussen de bomen. Hier zagen we een Grote Bonte Specht en liet een Tuinfluiter ook zijn mooie zang horen (lijkt op een Merel maar dan in de turbostand).

We kwamen weer uit op het stukje met de Grauwe Klauwier (zij was niet meer te zien) en doken daarna het bos weer in. Terwijl we parallel aan de Drentsche Aa liepen zochten we naar verse sporen van een Bever. Iemand hoorde een zware plons (kan een Bever geweest zijn die de Drentsche Aa indook), en even later zagen we verse knaagsporen.

Klepperende Ooievaars op het nest

Toen we weer in het open veld stonden hoorden we een Rietgors, maar deze liet zich niet zien, helaas. De Ooievaars waren wel goed te zien, en gaven zelfs nog even een ‘klepper-showtje’ weg, toen de ene Ooievaar de andere afloste op het nest. Ook hoorden een aantal de Groene Specht roepen, die heel snel een boom indook.

Toen we bijna aan het einde van de route waren zagen we nog een Buizerd vliegen. Daarna belandden we (iets later dan de planning was) weer op de parkeerplaats en sloten we de excursie af. De deelnemers hadden genoten van de mooie wandeling en het met elkaar speuren naar vogels in dit prachtige gebied.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Koekoek – Cuculus canorus
6 Houtduif – Columba palumbus
7 Kievit – Vanellus vanellus
8 Ooievaar – Ciconia ciconia
9 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
10 Buizerd – Buteo buteo
11 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
12 Groene Specht – Picus viridis
13 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
14 Raaf – Corvus corax
15 Koolmees – Parus major
16 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
17 Fitis – Phylloscopus trochilus
18 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
19 Zwartkop – Sylvia atricapilla
20 Tuinfluiter – Sylvia borin
21 Grasmus – Curruca communis
22 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
23 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
24 Spreeuw – Sturnus vulgaris
25 Merel – Turdus merula
26 Zanglijster – Turdus philomelos
27 Roodborst – Erithacus rubecula
28 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
29 Graspieper – Anthus pratensis
30 Boompieper – Anthus trivialis
31 Vink – Fringilla coelebs
32 Geelgors – Emberiza citrinella
33 Rietgors – Emberiza schoeniclus