Vogelexcursie Drentsche Aa 13 mei 2019

Verslag groepsexcursie Drentsche Aa 13 mei 2019

Verslag groepsexcursie Drentsche Aa 13 mei 2019

Omdat het deze week Nationale Vogelweek was, stond er deze maandag een groepsexcursie naar de Drentsche Aa op het programma, van 18.30-21.00 uur. Dit jaar geen grote groep van 18 personen, maar een maximum aantal van 10 deelnemers. Er waren twee gidsen mee, elk met een telescoop. Het weer was perfect: 13 °C, windkracht 3 en een strak blauwe lucht.

Bonte Vliegenvanger was even ‘thuis’

Nestkastje met Bonte Vliegenvanger
Nestkastje met Bonte Vliegenvanger

We konden om 18.30 uur van start, nadat er een paar leenkijkers waren uitgedeeld. We begonnen met de vogels op de parkeerplaats. Die lieten zich wel horen, maar helaas niet zien. Dit was vooral jammer omdat ook een Wielewaal even zijn gekras liet horen. Daarnaast hoorden we Merel, Tjiftjaf en Tuinfluiter. Net buiten de parkeerplaats zagen we een Winterkoning zitten in een takkenbos. Even verderop bleek er een mannetje Bonte Vliegervanger te zitten, die naar een nestkastje vloog. Toen hij voor het gat ging zitten was zijn prachtige uitgespreide staart te zien: een plaatje!

Boompieper door de telescoop

We liepen verder over een vlonderpad en hoorden een Grasmus en zagen Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen boven ons hoofd vliegen. In het water van het Oudemolensche Diep zwom een Wilde Eend. Aan het eind zat een Boompieper in de boom zijn hoogste lied te zingen. Door de telescopen was hij voor alle deelnemers heel mooi te zien.

Deelnemers op de zandweg
Deelnemers op de zandweg

Vanaf de zandweg hoorden we Vink, Boomklever, Zwartkop en de Boomkruiper zingen. In de lucht vlogen een Buizerd en Kleine Mantelmeeuwen en ondertussen zat er in een boom een Geelgors te zingen. Op dat moment liet ook de eerste Koekoek van de dag zich horen, we zouden er die avond meerdere zien vliegen!

Gekraagde Roodstaart en een ree met jong

Een Roodborsttapuit vloog achter de stuikjes heen en weer terwijl we verder liepen, en helemaal achterin het veld liepen Grote Canadese Ganzen. Ondertussen zong een Veldleeuwerik zijn zonnige riedeltje boven onze hoofden. Plotseling ontdekte iemand een mannetje Gekraagde Roodstaart. Wat is dit toch ook een prachtig vogeltje. Als snel zagen we ook een Koekoek overvliegen en een aantal deelnemers zag een Grote Zilverreiger. De Grote Bonte Specht riep ook nog even, en een Gaai liet zich even zien. Terwijl we op zoek waren naar vogels zagen we ook een hinde met haar jong in het gras staan. Ze liepen even later weg, maar gaven ons voldoende tijd om er even van te genieten. Daarna was het tijd om het drassige gedeelte over te steken.

Beversporen!

Tijdens de rest van de wandeling lieten meerdere Zanglijsters hun herhalende deuntjes horen. Net naast de route was een aantal boompjes te zien, die duidelijk door een Bever waren afgeknaagd. Eén van de bomen was half doorgeknaagd, en op een andere boom waren duidelijk de sporen van de tanden zichtbaar door de verrekijker.

Watersnip en Sprinkhaanzanger

We liepen verder en ontdekten een vogel die in een dode boom zat. De rechte, lange snavel en korte poten duidden duidelijk op een soort snip. Hij vloog vrij snel weg, maar het sterke vermoeden is dat het een Watersnip was. Hij maakte geen geluid bij het wegvliegen, helaas. Een vogel die zich op diezelfde plek wel liet horen was de Sprinkhaanzanger. Voor een aantal deelnemers was dit een nieuwe soort, in ieder geval qua geluid (hogere naaimachientje).

We vervolgden onze weg langs de Drentsche Aa. In het bos viel de aandacht van een paar deelnemers ook even op de planten: er stond Gewone Salomonszegel langs het pad. Even verderop zagen we in het riet een mannetje Rietgors zitten, en daar vlakbij nog een paartje Roodborsttapuit. Uiteindelijk liepen we langs het Ooievaarsnest, waar een aantal jongen te zien was naast de volwassen Ooievaar. Daarna kwam de parkeerplaats weer in zicht en ging ieder zijn eigen weg. De deelnemers gaven aan een geslaagde excursie te hebben gehad tijdens deze mooie avond. Missie geslaagd 😉

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4  Ooievaar – Ciconia ciconia
5  Grote Zilverreiger – Ardea alba
6  Buizerd – Buteo buteo
7  Watersnip – Gallinago gallinago
8  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
9  Houtduif – Columba palumbus
10  Koekoek – Cuculus canorus
11  Gierzwaluw – Apus apus
12  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
13  Wielewaal – Oriolus oriolus
14  Gaai – Garrulus glandarius
15  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
16  Koolmees – Parus major
17  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
18  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
19  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
20  Fitis – Phylloscopus trochilus
21  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
22  Zwartkop – Sylvia atricapilla
23  Tuinfluiter – Sylvia borin
24  Grasmus – Sylvia communis
25  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
26  Boomklever – Sitta europaea
27  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
28  Spreeuw – Sturnus vulgaris
29  Merel – Turdus merula
30  Zanglijster – Turdus philomelos
31  Roodborst – Erithacus rubecula
32  Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca
33  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
34  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
35  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
36  Graspieper – Anthus pratensis
37  Boompieper – Anthus trivialis
38  Vink – Fringilla coelebs
39  Geelgors – Emberiza citrinella
40  Rietgors – Emberiza schoeniclus