Vogelexcursie Drentsche Aa 16 mei 2019

Verslag Groepsexcursie Drentsche Aa 16 mei 2019

Verslag van de Groeps vogelexcursie Drentsche Aa op 16 mei 2019.

Net als de groepsexcursie van maandag 13 mei, werd ook deze excursie uitgevoerd in het kader van de Nationale Vogelweek. Ook nu was er van 18.30-21.00 uur een wandeling door het Drentsche Aa gebied gepland, met ook nu weer 10 deelnemers. Het weer was vandaag iets minder mooi, maar nog prima om vogels te kijken. Het was bewolkt, 13 graden Celcius en windkracht 2.

Vogels in dode bomen

We begonnen op de parkeerplaats met de zang van de Tjiftjaf en Zwartkop. Boven onze hoofden joegen Huiszwaluwen op insecten. Net buiten de parkeerplaats hoorden en zagen we een Staartmees. De Bonte Vliegenvanger, die zijn nestkast een paar bomen verder had, liet zich dit keer jammer genoeg niet zien. In plaats daarvan hadden we steeds Pimpelmezen en Koolmezen in de kijker. We liepen door en zagen een Buizerd boven het veld zweven. In de dode boom, die midden in het veld stond zaten een Witte Kwikstaart en 4 (nee, niet 3 😉 ) Boerenzwaluwen. Ook een Roodborsttapuit en een Grasmus lieten zich in een andere dode boom even door de telescoop bewonderen. Ondertussen hoorden we in de verte een Koekoek roepen en een Zanglijster zingen. Een aantal deelnemers hoorden ook nog een Wulp roepen.

Grauwe Vliegenvanger door de telescoop

Boomholte van Grauwe Vliegenvanger (door de telescoop)
Boomholte van Grauwe Vliegenvanger (door de telescoop)

We liepen het bospad in en ontdekten al snel een Grauwe Vliegenvanger, die van tak naar tak vloog. Even later ging hij in een boomholte zitten, en konden een aantal deelnemers hem door de telescoop bewonderen. Veel te snel, voor ons gevoel, vloog hij weer weg en verdwijn tussen de groene bladeren. We hebben nog even gewacht of hij terug kwam, maar dat deed hij niet. Wel zagen we nog duidelijk een Boomklever over de takken lopen en hoorden we een Gekraagde Roodstaart en een Boomkruiper.

Kleine Bonte Specht (nog net niet op commando)

Deelnemers op de zandweg
Deelnemers op de zandweg

De route werd vervolgd en een Boompieper, Fitis, Roodborst, Geelgors en Tuinfluiter konden aan het zang-lijstje worden toegevoegd. In de lucht zweefden ook nu weer Kleine Mantelmeeuwen, herkenbaar aan de donkere vleugels. Eén van de deelnemers gaf aan graag een Kleine Bonte Specht te zien, en vroeg zich af of die daar kon zitten. Hij kreeg een bevestigend antwoord, en het leuke was dat hij nog geen 5 minuten later zelf een Kleine Bonte Specht in een boom ontdekte. Het duurde even voordat de meesten het dier gezien hadden, hij had de neiging om veel achter bladeren te zitten…

Daarna waren de Grauwe Ganzen en Grote Canadese Ganzen een makkie, die stonden gewoon in het veld, net als een Zwarte Kraai.

Ja, het is er echt eentje!!!

We liepen verder, onder het gezang van een Winterkoning. Plotseling ontstond er tumult omdat een andere deelnemer een Bever ontdekt had, die net het water in ging. Iedereen kon er even van genieten, voor een aantal was dit de eerste keer dat ze een Bever in het wild zagen.

Een paar meter verderop werd het geluid van een Kwartel gehoord (meerdere keren) en in de verte hoorden we Grutto’s roepen. We liepen verder, door de boomwal, en zagen een viertal Grauwe Ganzen met in totaal 9 jongen.

Na een stukje wandelen, waarbij vooral veel Zanglijsters zongen, waren we bij de bomen met beversporen. Geen verse sporen, maar het was duidelijk dat de Bever ook hier druk aan het werk was geweest.

Reeën en overvliegende Krakeenden

Toen we het open veld weer inliepen, bij het riet, zagen we een Rietgors en meerdere reeën. We volgden het smalle wandelpad langs de Drentsche Aa, zagen nog een paar reeën en hoorden Houtduiven in de verte. Toen we de Drentsche Aa overstaken vlogen er een paar Krakeenden over ons heen, herkenbaar aan de vierkante witte vlek op de vleugel van het bruingrijze mannetje. Ook vanavond waren de Ooievaars weer ‘thuis’, al waren de jongen nu niet te zien. We sloten af met een laatste blik door de telescoop op een mannetje Roodborsttapuit en waren even later bij de parkeerplaats. De deelnemers gaven aan een leuke excursie te hebben gehad, met een paar erg leuke waarnemingen.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis  
2  Grauwe Gans – Anser anser  
3  Krakeend – Mareca strepera 
4  Wilde Eend – Anas platyrhynchos  
5  Kwartel – Coturnix coturnix  
6  Ooievaar – Ciconia ciconia  
7  Buizerd – Buteo buteo     
8  Wulp – Numenius arquata  
9  Grutto – Limosa limosa  
10  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus  
11  Houtduif – Columba palumbus  
12  Koekoek – Cuculus canorus  
13  Kleine Bonte Specht – Dryobates minor  
14  Zwarte Kraai – Corvus corone  
15  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus  
16  Koolmees – Parus major
17  Boerenzwaluw – Hirundo rustica  
18  Huiszwaluw – Delichon urbicum  
19  Staartmees – Aegithalos caudatus  
20  Fitis – Phylloscopus trochilus  
21  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita  
22  Zwartkop – Sylvia atricapilla
23  Tuinfluiter – Sylvia borin  
24  Grasmus – Sylvia communis  
25  Winterkoning – Troglodytes troglodytes  
26  Boomklever – Sitta europaea  
27  Boomkruiper – Certhia brachydactyla  
28  Spreeuw – Sturnus vulgaris  
29  Merel – Turdus merula  
30  Zanglijster – Turdus philomelos
31  Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata  
32  Roodborst – Erithacus rubecula
33  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus  
34  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola  
35  Witte Kwikstaart – Motacilla alba  
36  Boompieper – Anthus trivialis  
37  Vink – Fringilla coelebs 
38  Putter – Carduelis carduelis
39  Geelgors – Emberiza citrinella  
40  Rietgors – Emberiza schoeniclus  
Ree – Capreolus capreolus
Europese Bever – Castor fiber