Excursie Grauwe Klauwier

Verslag groepsexcursie Grauwe Klauwier 2017

Groeps vogelexcursie Grauwe Klauwier 2017

Na een week vol regen en wind brak op zaterdagmiddag 1 juli de zon door. Precies op tijd, want die avond was het tijd om op zoek te gaan naar de Grauwe Klauwier. Voor veel mensen is dit een soort die ze graag willen zien, maar zelf lastig weten te vinden: vrij zeldzaam en erg schuw. Er was weer een leuk aantal deelnemers, dat zich had opgegeven voor deze excursie. Twee ervan hadden nog nooit een Grauwe Klauwier gezien, en de meesten waren ook niet bekend met het gebied. Net als bij de Nachtzwaluw excursie was iedereen weer ruim op tijd aanwezig, waardoor we op vroeg konden starten.

Het eerste stuk ging door het bos. Daar liet een Boomklever zich even mooi zien en horen. De meeste vogels kenden de deelnemers wel van geluid. Alleen de Grasmus en de Zwartkop waren voor een enkeling vogels die ze wel eens hadden gehoord, maar niet direct herkenden. Aan de bosrand was in de verte een roofvogel te zien. Waarschijnlijk een Buizerd, maar door de grote afstand en het tegenlicht niet met zekerheid te determineren. Wel konden we een aantal Roodborsttapuiten zien en liet een Boompieper zich mooi horen. Al snel keerden we de zon de rug toe, waardoor de vogels voor ons goed te zien waren. Er kwamen twee Kneutjes overvliegen en joegen Gierzwaluwen op rondvliegende insecten.

Grauwe Klauwieren

We passeerden een stukje ruigte, en speurden in de verte alle paaltjes en takken af. Yes, daar zat een vrouwtje Grauwe Klauwier op een paaltje! En vrij snel daarna kwam ook het mannetje aanvliegen, en ging op een Zuring zitten. We hebben uitgebreid zitten kijken hoe ze steeds even opvlogen en weer gingen zitten. Soms zagen we een van beide naar de bomenrij even verderop vliegen om daar iets af te leveren aan jongen. We hebben gepaste afstand gehouden, en zitten genieten door de verrekijker en de telescoop. Een eind verderop zagen we zelfs nog een tweede mannetje op een paaltje zitten.

Grauwe Klauwier digiscoping
Grauwe Klauwier man digiscoping

Het vervolg van de wandeling ging eerst langs de bosrand, waarbij een aantal zelfs de jonge Grauwe Klauwieren heeft zien zitten. We hebben nog even gezocht naar de Grauwe Vliegenvanger, die even verderop te zien zou kunnen zijn, maar die hebben we op dat moment niet kunnen vinden. Wel liet een Geelgors zich nog mooi horen. Tussen de bomen door wierpen we nog even een blik over de madelanden en zagen alweer een Grauwe Klauwier en een aantal Roodborsttapuiten. Tot ieders verrassing rende er een eind verderop een Reebok achter een hinde aan, en kwam er ook nog een jonge Haas voorbij rennen.

Excursie Grauwe Klauwier deelnemers
Vogelxcursie Grauwe Klauwier deelnemers.

Links of rechts?

Bij de splitsing hebben we de lange route gekozen (de deelnemers stonden niet op tijd en hadden nog wel zin in een paar leuke soorten). We liepen langs een aantal  Grote Bonte Spechten. Prachtig, hoe het rood en zwart in het verenkleed afsteekt tegen een witten stam van een Berk, vooral als je het mannetje bijna beeldvullend door de telescoop ziet. Ook kwamen er nog drie Grote Lijsters langs vliegen, die eerst al in de bomen hadden zitten roepen.

Mierenhopen en Grafheuvels

Het pad voerde langs een indrukwekkend aantal mierenhopen, elk gemarkeerd met een oranje paaltje. We hoopten daar nog Kwartels te horen, maar die hielden op dat moment hun snaveltjes. Even verderop stonden twee witte Grote Stinkzwammen hun geur te verspreiden. Daaraan kon je al zien dat het de week ervoor behoorlijk nat was geweest.

Het pad over het Noordsche Veld was er eentje met een prachtig uitzicht. Grafheuvels en druk zingende Graspiepers. Op een gegeven moment kwamen er nog drie Regenwulpen overvliegen, waarbij de snavelvorm goed zichtbaar was.  De zon was inmiddels onder gegaan, en het begon wat te schemeren toen we terug liepen naar de auto’s. Op een overhangende tak was in de verte een roofvogel van de achterkant te zien. Een Buizerd of Wespendief? Hij vloog weg met een stijve vleugelslag en was snel uit het zicht verdwenen, en liet hij zich ook niet meer zien.

Eenmaal terug op de parkeerplaats bleek iedereen het erg naar de zin gehad te hebben. Het was gezellig, ze hadden de Grauwe Klauwieren goed gezien, en ook nog veel andere vogels gehoord en gezien. Bovendien was het een mooie route door een prachtig gebied. Voor herhaling vatbaar!

Waargenomen soorten vogelexcursie:

1 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
2 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
3 Regenwulp – Numenius phaeopus
4 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
5 Houtduif – Columba palumbus
6 Gierzwaluw – Apus apus
7 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
8 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
9 Gaai – Garrulus glandarius
10 Koolmees – Parus major
11 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
12 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
13 Fitis – Phylloscopus trochilus
14 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
15 Zwartkop – Sylvia atricapilla
16 Grasmus – Sylvia communis
17 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
18 Boomklever – Sitta europaea
19 Spreeuw – Sturnus vulgaris
20 Merel – Turdus merula
21 Zanglijster – Turdus philomelos
22 Grote Lijster – Turdus viscivorus
23 Roodborst – Erithacus rubecula
24 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
25 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
26 Graspieper – Anthus pratensis
27 Boompieper – Anthus trivialis
28 Vink – Fringilla coelebs
29 Kneu – Linaria cannabina
30 Geelgors – Emberiza citrinella

Ree – Capreolus capreolus
Haas – Lepus europaeus
Grote stinkzwam – Phallus impudicus

Waarschijnlijk hebben we ook Buizerd, Slechtvalk en misschien Wespendief gezien. Echter niet 100% zeker, dus vandaar niet in de lijst gezet.